ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלשיך הנדסה בע"מ נגד דורון שיפרטו :

בפני
כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשת
אלשיך הנדסה בע"מ

נגד

המשיב
דורון שיפרטו

החלטה

1. המשיב הגיש נגד המבקשת תביעה כספית לסך של 500,000 ₪, בטענה שהיא פרסמה נגדו לשון הרע, הגישה נגדו תביעה כוזבת בידיעה שהיא כזו, פגעה בפרטיותו, הפרה חובות חקוקות ועוד.

2. לפניי בקשת המבקשת למתן צו נגד המשיב, שיורה לו להשיב באופן מלא לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים.

3. עיינתי בטענות הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה.

4. יצוין כבר בפתח הדברים שבקשת המבקשת מחזיקה 14 עמודים ותשובתה לתגובת המשיב מחזיקה 16 עמודים ללא נספחים. לצורך ההשוואה תגובת המשיב מחזיקה 6 עמודים בלבד ללא נספחים. נטייתה של המבקשת לפרט שוב ושוב את הרקע להליך ואת שלל טענותיה בכתב ההגנה היא מכבידה ויש בה כדי להקשות על בית המשפט להכריע בעניינים הדורשים הכרעה.

האופן שבו נערכו הבקשה והתשובה הארוכות לעייפה, מאלץ את בית המשפט לערוך השוואה בין מסמכי הדרישה המקורית לבין הבקשה ולתור אחר ההתייחסות הנוספת בין סעיפי התשובה .

5. על פי הפסיקה, נקודת המוצא העקרונית בסוגיה של גילוי מסמכים מסוימים ומתן העיון בהם היא גילוי מרבי, מתוך תפיסה של הגינות דיונית, אינטרס חשיפת האמת ושיקולי יעילות. מובן כי חובת הגילוי חלה לגבי מסמכים הרלוונטיים לבירור המחלוקות שבין הצדדים. אין חובה להצביע על זיקה ממשית ודי להראות כי למסמכים עשויה להיות רלוונטיות ישירה או עקיפה להליך.

עם זאת, על בית המשפט להביא בחשבון שיקולים נוספים כגון ההכבדה הכרוכה באיתור המסמכים והפגיעה האפשרית בזכויות מוגנות ובאינטרסים לגיטימיים של הצד שכנגד ושל צדדים שלישיים.

6. על רקע זה, להלן ההתייחסות לדרישת המבקשת לגילוי מסמכים מסוימים (ס' 19 לבקשה):

א. מסמכי התלונה שהמבקשת הגישה נגד המשיב והחקירה במשטרה (ס' 8-6 בדרישה המקורית) - המשיב מסר בתצהירו שהמסמכים אינם מצויים ברשותו , אך הודיע שבכוונתו לפנות למשטרה בכדי לקבלם. כעולה מהתגובה לבקשה, המסמכים התקבלו וצורפו ובכך הדרישה מוצתה.

ב. מסמכי התלונה שהמשיב הגיש נגד המבקשת (ס' 11-9 בדרישה המקורית) - המשיב מסר בתצהירו שהמסמכים אינם מצויים ברשותו, אך הודיע שבכוונתו לפנות למשטרה בכדי לקבלם. בתגובה לבקשה נכתב כי המסמכים אינם ברשותו של המשיב.

ג. הפניות למשטרה לקבלת המסמכים - הדרישה לא הופיעה במקור. בתגובה נכתב במפורש שמסמכי הפניה אינם ברשות המשיב.

ד. המרשם הפלילי בשנים שלגביהן נטענה פגיעה במוניטין (ס' 17-12 לדרישה המקורית) - בתצהיר התשובה נכתב שהדרישה אינה ברורה ובכל מקרה לא רלוונטית. בתגובה לבקשה נכתב שקיים מרשם פלילי אחד שהועבר לעיון המבקשת ושאין מרשמים נוספים ברשותו של המשיב.

ה. מסמכי הפניה למחיקת הרישום הפלילי והתשובה (ס' 18 לדרישה המקורית) - בתצהיר התשובה נכתב שהדרישה אינה ברורה ובכל מקרה לא רלוונטית. בתגובה לבקשה נכתב כי המסמכים אינם מצויים ברשותו של המשיב.

ו. ההתכתבויות עם העיתון ועם הכתב שפרסם את הכתבה על הפרשה בשנת 2009 (ס' 5-2 לדרישה המקורית) - בתצהיר התשובה ובתגובה לבקשה נכתב שאין מסמכים כנ"ל בידי המשיב.

ז. מסמכי שחרור כספי פיצויים לאחר הפיטורין (ס' 28 לדרישה המקורית) - בתצהיר ובתגובה נכתב שהדרישה אינה רלוונטית. כתב התביעה כולל תביעה בגין אובדן השתכרות ומכאן שעל פני הדברים מדובר בדרישה רלוונטית שיש להשיב עליה.

ח. מסמכי חתימה בלשכת התעסוקה לצורך חיפוש עבודה וקבלת דמי אבטלה בשנים 2011-2010 (ס' 21 לדרישה המקורית) - תצהיר התשובה לא כלל התייחסות לדרישה. בתגובה נכתב כי המסמכים אינם מצויים ברשותו של המשיב.

ט. מכתבי סירוב העסקה בשנים 2011-2010 (ס' 22 לדרישה המקורית) - בת צהיר נטען שלא מדובר בדרישה לגילוי מסמך מסוים. בתגובה לבקשה נמסר שאין בידי המשיב מסמכים כנ"ל.

י. פניות חיפוש עבודה בשנים 2011-2010 (ס' 20 לדרישה המקורית) - בתצהיר נטען שלא מדובר בדרישה לגילוי מסמך מסוים. בתגובה לבקשה נמסר שאין בידי המשיב מסמכים כנ"ל ואולם צורפו מסמכי פניה לחיפוש עבודה משנת 2009.

יא. שומת מס הכנסה לשנים 2011-2010 (ס' 23 לדרישה המקורית) - נמסר שאין למשיב שומות מס אלא דו"חות שנתיים שגולו והועברו לעיון.

יב. עותק פרסום ברבים של תמונות וסרטונים (ס' 32-31 לדרישה המקורית) - טענת המשיב בתצהיר התשובה, שאין המדובר בדרישה לגילוי מסמכים מסוימי ם, מתקבלת.

יג. רזומה והמלצות ממעסיקים קודמים (ס' 36 ו- 38 לדרישה המקורית) - הדרישה נענתה בתצהיר התשובה.

יד. תעודות מקצועיות ואישורי השכלה (ס' 33 לדרישה המקורית) - ב תצהיר התשובה ובתגובה נמסר שאין מסמכים כנ"ל בידי המשיב.

טו. תיעוד רפואי נפשי לשנים 2011-201 (ס' 40-39 לדרישה המקורית) - ב תצהיר נטען שהדרישה אינה רלוונטית. בתגובה נרשם שהמסמכים אינם ברשות המשיב.

טז+יח. תלושי שכר מהמעסיק הקודם (לא אותר בדרישה המקורית) - בתגובה נטען שממרחק הזמן תלושי השכר אינם ברשותו של המשיב.

יז. נתוני העסקה משנת 2012 (לא אותר בדרישה המקורית) - בתגובה נטען שאין ברשות המשיב.

יט. הסכמי טיפול משפטי בערכאות הקודמות או חשבוניות התשלום (ס' 43-41 לדרישה המקורית) - בתצהיר ובתגובה נטען שהדרישה אינה רלוונטית. המשיב אכן אינו תובע במסגרת תביעה זו החזרים כספיים בגין הוצאות משפט. אין לקבל את טענת המבקשת כי עיון במסמכים יאפשר לבדוק האם המשיב שיפר את מצבו כתוצאה מפסיקת ההוצאות בבית המשפט המחוזי. קביעתו של בית המשפט המחוזי שהוצאותיו של המשיב היו בסך של 150,000 ₪ היא קביעה חלוטה ובית משפט זה לא יעסוק בה.

7. נמצא שחלק הארי של דרישת המבקשת נענה, שהרי גם תשובה שמסמך אינו מצוי ברשות המשיב היא בבחינת מענה מספק לדרישה לגילוי מסמכים מסוימים. פרשנות המבקשת בתשובתה לגבי משמעות היעדרם של מסמכים כאלו או אחרים היא מיותרת בשלב זה של ההליך.

8. עם זאת, על המשיב לערוך תצהיר שיכלול את ההשלמות הבאות:

א. מענה לדרישה לסעיף ז' דלעיל.

ב. לגבי כל מסמך אשר נטען כי הוא אינו מצוי בידי המשיב - הבהרה האם המסמך היה מצוי ברשותו של המשיב בעבר ואם כן מתי יצא מרשותו ומה היה עליו (כפי הוראות תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984).

התצהיר הנ"ל יועבר אל המבקשת עד ליום 10/10/18.

9. נוכח התוצאה המעורבת איני עושה צו להוצאות בבקשה. לאחר התלבטות, איני עושה צו להוצאות נגד המבקשת לטובת אוצר המדינה בקשר לאופן שבו נערכו הבקשה והתשובה.

10. תצהירי העדות הראשית מטעם הצדדים יוגשו בסדר הבא:

א. התובע עד ליום 10/11/18.
ב. הנתבעת עד ליום 20/12/18.

11. דיון קדם משפט יתקיים ביום 21/1/19 בשעה 12:00. חובת התייצבות אישית לתובע ולמנהל הנתבעת.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשע"ח, 08 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלשיך הנדסה בע"מ
נתבע: דורון שיפרטו
שופט :
עורכי דין: