ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני רונית אילן פוליאקין נגד יחיאל עובדיה :

בפני
כבוד ה שופטת חוי טוקר

תובעים

רוני רונית אילן פוליאקין

נגד

נתבעים

1.יחיאל עובדיה
2.הוריקן שליחויות בע"מ

פסק דין

תביעת התובעת לחיוב הנתבעים בסך של 9,093 ₪ בתוספת אגרת בית משפט, וזאת בגין תאונת דרכים מיום 17.10.17.
לטענת התובעת ביום 17.10.17 עמד רכבה למופע אור אדום ברמזור בכיוון נסיעתה. עם התחלף הרמזור לירוק, החל רכב התובעת בנסיעתו, כאשר לפתע חשה התובעת חבטה ברכבה. לטענת התובעת, אופנוע הנתבעים אשר עמד מימינה החל לנסוע תוך סטייה לנתיב נסיעת רכב התובעת, אשר נסע משמאל לאופנוע, ופגע ברכבה וגרם לנזקים.
התובעת תבעה את נהג האופנוע (נתבע 1) ואת החברה בה עבד (נתבעת 2).
לכתב התביעה צירפה התובעת חוות דעת שמאי מטעמה וכן חשבונית מס קבלה המעידה על תיקון הנזקים ותשלום שכר טרחת השמאי. סך הנזקים ושכר טרחת השמאי עומדים על 8,593 ₪. בנוסף, תובעת התובעת 500 ₪ בגין הוצאות ובזבוז זמן וכן אגרת בית משפט.
ביום 29.5.18 הוגש כתב הגנה מטעם "הפניקס" חברה לביטוח וזה נחתם "בשם הנתבעים".
בכתב ההגנה נטען כי הנתבע נסע לימינה של התובעת בכביש רחב הממשיך ישר, ומשהתחלף הרמזור לירוק, החלו התובעת והנתבע בנסיעתם כשהנתבע לפני התובעת ומאותת לשמאל על מנת להיכנס בינה לבין הרכב שלפניה. לפתע רכב התובעת אשר נסעה משמאל לאופנוע הנתבע, סטה בפתאומיות לכיוונו וכתוצאה מכך ארעה התאונה נשוא כתב התביעה.
בכתב ההגנה הוכחשו גם הנזקים הנתבעים ונטען כי התובעת לא צירפה תמונות מקוריות וצבעוניות של הרכב, ובכך נמנעה האפשרות להתגונן.
ביחד עם כתב ההגנה הוגשה בקשה לצירוף "הפניקס" כצד לתובענה וזאת בהיותה מבטחת של הרכב הפוגע (האופנוע).
הדיון בתובענה נקבע ליום 22.8.18. לדיון לא הופיע הנתבע 1 וכן לא הופיע נציג מטעם הנתבעת 2 . בדיון הופיע נציג חב' הביטוח הפניקס אשר אינו עובד חברה .
עיון במערכת נט המשפט לימד כי כתב התביעה בצירוף מועד הדיון הומצא לנתבעת 2 ביום 25.5.18. לא נמצא אישור מסירה של כתב התביעה לנתבע 1. יחד עם זאת, נציג חברת הביטוח מסר כי הנתבע 1 תוזכר על ידי חברת הביטוח במועד הדיון. כן מסר נציג חב' הביטוח כי התקשר לנתבע 1 ביום הדיון וזה מסר שהוא שכח ואינו יכול להגיע.
בנסיבות העניין, נדחה הדיון ליום 27.8.18 בשעה 8:30, תוך חיוב כל אחד מן הנתבעים בהוצאות התובעת בגין אי התייצבותם לדיון שהתקיים ביום 22.8.18 בסך של 150 ₪.
באותה החלטה מיום 22.8.18 הוריתי ל נציג חברת הביטוח להמציא העתק מההחלטה לנתבע 1, וכן הוריתי למזכירות ליידע טלפונית את הנתבעת 2 אודות ההחלטה. מעיון במערכת נט המשפט עולה כי המזכירות הודיעה לנתבעת 2 אודות המועד הנדחה.
בדיון שהתקיים ביום 27.8.18 לא הופיעו מי מהנתבעים, ושוב – הופיע רק נציג חב' הביטוח , אשר אינו עובד חברה.
הדיון החל בשעה 08:38. נציג חב' הביטוח מסר כי הנתבע 1 מסר לו כי הוא מתעכב בדרכו לבית המשפט. בנסיבות העניין, עתר נציג חב' הביטוח כי בית המשפט ידחה את הדיון. לשאלת בית המשפט הבהיר נציג חב' הביטוח כי חב' הביטוח העבירה לנתבע 1 את ההחלטה מיום 22.8.18 והנתבע 1 אף תוזכר יום לפני הדיון.
לבקשת בית המשפט יצא נציג חב' הביטוח מאולם בית המשפט כדי לשוחח עם הנתבע 1. נציג חב' הביטוח שב לאולם בשעה 08:54 ומסר כי שוחח עם הנתבע 1 אשר מסר כי טרם יצא מבת ים וכי לא יוכל להגיע לבית המשפט לפני השעה 10:00.
בית המשפט הודיע על הפסקה בדיון ונציג חב' הביטוח נתבקש להוד יע לנתבע 1 שהדיון יתקיים בשעה 10:00, בין אם יתייצב ובין אם לאו. כמו כן, ציין בית המשפט כי שמורות לתובעת טענותיה בעניין ההוצאות. במעמד הדיון, הודיע נציג חברת הביטוח לנתבע 1 כי הדיון יתחדש בשעה 10:00 והנתבע 1 מסר שיגיע.
הדיון התחדש בשעה 10:20. הנתבע 1 לא התייצב לדיון.
עוד יצוין להשלמת התמונה כי לאחר הדיון, עודכן בית המשפט על-ידי המזכירות כי בבקרו של הדיון שהתקיים ביום 27.8.18 התקשר בשעה 08:00 נציג הנתבעת 2 ואמר שהודיעו לו על הדיון אך לא קיבל העתק מכתב התביעה. המזכירה הבהירה לו כי עליו להופיע לדיון וכי יוכל להעלות טיעוניו במעמד הדיון. נציג הנתבעת 2 ביקש ממזכירת בית המשפט לה תקשר אליו שוב. מזכירת בית המשפט עשתה כן, וזה הודיע לה כי לא יגיע, כי אינו יודע מי היא, כי הוא לא קיבל את כתב התביעה ו סגר את הטלפון לאחר שביקש ממזכירת בית המשפט שלא תתקשר יותר. נציג הנתבעת 2 סירב לתת למזכירת בית המשפט את שמו (תרשומת על כך מופיעה במערכת נט המשפט).
בנסיבות אלו שלא היתה התייצבות מטעם הנתבע 1 הודיע נציג חברת הביטוח כי הוא מושך את בקשת חב' הביטוח להצטרף לתובענה. אציין כאן, כי לנוכח משיכת בקשת חב' הביטוח להצטרף להליך, לא מצאתי להתייחס לטענת התובעת כי היא מתנגדת שנציג חב' הביטוח שאינו עובד חברה ייצג בהליך. אציין בהקשר זה, כי מעורבות נציג חב' הביטוח בדיונים היתה טכנית, לצורך עדכון בית המשפט ביחס להגעת הנתבע 1.
במעמד הדיון שהתקיים ביום 27.8.18, התייחסה התובעת לטענות הנתבעים שהועלו בכתב ההגנה. לטענת התובעת, טענת הנתבעים כי רכבה סטה לנתיב הנתבע 1 אינה נכונה. לכך הוסיפה התובעת וטענה כי בזמן האירוע הנתבע 1 חתם לה על אשמתו לתאונה. בנוסף עתרה התובעת כי בית המשפט יפסוק הוצאותיה ויתן להתנהלות הנתבע 1 ביטוי במסגרת פסיקת הפיצויים.
כפי המתואר לעיל, חרף שתי הזדמנויות שניתנו לנתבעים, הם לא התייצבו לדיון, והתנהלותם המתוארת אף מלמדת על זלזול בבית המשפט.
כפי שצוין לעיל, אין בתיק בית המשפט אישור מסירה של כתב התביעה לנתבע 1, אך כתב ההגנה נחתם "בשם הנתבעים", וכפי שפורט לעיל, הנתבע 1 ידע גם ידע על מועדי הדיון.
במכלול האמור, אני מקבלת את התביעה, וזאת בהתאם לתקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ומורה כי הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 8,593 ₪ בגין נזקיה לפי חוות הדעת ושכר טרחת השמאי. בנוסף, ישאו הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעת, ובכלל זה אגרת בית המשפט והוצאותיה בגין התנהלות הנתבעים כמתואר לעיל, בסך של 1,000 ₪.
סוף דבר, הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 9,593 ₪ וזאת בתוך 30 ימים מהיום (סכום זה אינו כולל את ההוצאות בסך 150 ₪ בו חייבתי כל אחד מן הנתבעים בהחלטה מיום 22.8.18).

מאחר ופסק הדין ניתן בהעדר התייצבות, זכות לבקש את ביטולו בתוך 30 ימים.
ניתן היום, כ"ח אלול תשע"ח, 08 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רוני רונית אילן פוליאקין
נתבע: יחיאל עובדיה
שופט :
עורכי דין: