ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד טופ דיזיין בניה והשקעות בע"מ :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

תובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נ ג ד

נתבעת

טופ דיזיין בניה והשקעות בע"מ

פסק דין

הליך זה החל בהגשת בקשה לביצוע שיקים שהגיש התובע נגד הנתבעת. מדובר בשיקים שנתנה הנתבעת לחברת ע.נ. בית מסחר ארצי בע"מ (להלן: "החברה"). החברה הפקידה את השיקים בחשבונה בבנק לניכיון וכנגדם זוכה חשבונה בהתאם. השיקים חוללו ולפיכך הוגשה הבקשה לביצוע.

הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שיקים בה טענה לכישלון תמורה ביחסים שבינה לבין החברה, כישלון שבעקבותיו הובטח לה על ידי החברה שהשיקים יוחזרו. כן טענה הנתבעת כי הבנק יכול היה בנקל לבדוק ולדעת שהשיקים אינם רלוונטיים. הנתבעת טענה גם כי לא קיבלה הודעת חילול.

ההתנגדות שהגישה הנתבעת התקבלה שכן טענת כישלון תמורה מהווה טענה שיש בה כדי לתת רשות להתגונן נגד תביעה שטרית. שכן, בשלב זה לא נבחנת שאלת האחיזה כשורה.

הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית, מטעם הבנק, מנהל הסניף בו התנהל חשבון של החברה ומטעם הנתבעת, מנהלה ומנהל החברה.

הבנק טען, באמצעות מנהל הסניף, כי מתקיימים בבנק כל התנאים המקיימים אחיזה כשורה. השיק התקבל בתום לב כאשר הבנק לא יודע שהחברה בקשיים, השיק תקין לפי מראהו וניתנה עבורו תמורה שכן השיקים הופקדו לניכיון עוד ביום 29.10.16 כאשר ביטול העסקה בעקבות כישלון התמורה נעשה רק ביום 10.11.16 וניתנה הוראת ביטול לשיקים רק ביום 29.11.16.

הנתבעת טענה באמצעות תצהירים שלה ושל מנהל החברה כי היא רכשה מהחברה סחורה בעלויות מוזלות ונתנה את השיקים נשוא התיק. ביום 26.10.16 נאמר לה שהמחיר המוזל הוא בגלל שמדובר ב"סוף שנה". החברה היתה אמורה למסור לה בו ביום הזמנה מסודרת אך לא עשתה כן, אלא ביום 31.10.16 לאחר פניות נוספות של הנתבעת למנהל החברה. מיד לאחר מכן היו שמועות שהחברה בקשיים כלכליים לכן הנתבעת ביקשה לבטל את העיסקה ולקבל את השיקים בחזרה. מנהל החברה דחה את הפגישה שנקבעה לצורך כך ורק לאחר פניות נוספות הגיע מנהל הנתבעת לביתו של מנהל החברה, ביום 10.11.16 , וביקש ממנו לחתום על ביטול העסקה והחזרת השיקים. ההסכם על ביטול העסקה נחתם והובטח שהשיקים יוחזרו מאוחר יותר כי מנהל החברה טען שהם אינם אצלו. משלא הוחזרו השיקים בחלוף מספר ימים נוסף נשלחה ביום 29.11.16 הודעה על ביטול השיקים לבנק. מאוחר יותר התברר לחברה שהשיקים הופקדו על ידי הנתבעת בבנק לניכיון עוד ביום 26.10.16. הנתבעת טוענת שהבנק אינו אוחז כשורה בשיקים מהסיבות הבאות.

שם החברה שעבורה נפתח החשבון שונה משם החברה על גבי השיקים.
מנהל החברה לא חתם חתימת היסב על השיקים.
הבנק לא נתן תמורה לשיקים כיוון שבמעמד הניכיון חשבון החברה בבנק היה בחריגה ממסגרת האשראי והחשבון נשאר בחריגה גם לאחר שהשיקים הופקדו.
ביום 25.10.16, יום לפני ניכיון השיקים, חזרו בחשבון החברה שיקים וחיובים בהיקף של כ- 900,000 ₪ בהעדר כיסוי.
הבנק נהג בחוסר תום לב כאשר ידע על הקריסה הצפויה של החברה וידע שהיא לא תוכל לספק את הסחורה שעבורה שולם בשיקים.

מנהל החברה בתצהירו הסכים לטענות הנתבעת באשר לעסקה שעבורה ניתנו השיקים וכישלון התמורה. לדבריו, החברה ידעה שביום 25.10.16 אמורים לצאת שיקים רבים שלה שיביאו את החשבון ליתרת חוב של כ- 2 מיליון ₪, בעוד המסגרת באותה תקופה היתה מיליון ₪ בעו"ש וכ- 350,000 ₪ נוספים בניכיונות שיקים מסוגים שונים, לכן הוא ניסה לגבות ולקבל שיקים רבים ככל שיוכל ביום 26.10.16 , וביניהם השיקים נשוא התיק. אמנם הופקדו שיקים רבים באותו יום אך הדבר לא ע זר וחשבונו וחשבון החברה קרסו בו ביום. לדבריו ביום 26.10.16 אכן היה בבנק שעות רבות בניסיון למנוע את קריסת החברה אך הוא לא זוכר מי הפקיד את השיקים בחשבון . מנגד ברור לו שחתימת הה יסב אינה חתימתו (מדובר בחתימה שהיא בנוסף לחותמת החברה).

המצהירים נחקרו בפני ולאחר עיון בעדויותיהם ובסיכומים באתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה.

פקודת השטרות קובעת חזקות של אחיזה כשורה. בנדון דנן, הנתבעת לא הצליחה לסתור חזקות אילו. ההיפך הוא הנכון, מהעדויות עולה כי אין ספק שהבנק אוחז כשורה בשיקים נשוא הליך זה. מדובר בשיקים ללא כל הגבלה בסחירותם. השיקים הופקדו לניכיון בחשבון החברה ביום 26.10.16. כישלון התמורה הנטען היה רק כמה וכמה ימים לאחר מכן. השיקים הופקדו בחשבון מספר חודשים לפני מועד הפירעון שלהם.

באשר לטענות הנתבעת מכוחם היא מבקשת לסתור את החזקה בענין האחיזה כשורה ניתן לקבוע כי אין בהם ממש.

כאמור, השיקים ניתנו ללא כל הגבלה על הסחירות ממילא ברור למי שנתן אותם שהשיקים יכולים להיות מוסבים ומועברים לצדדי ג' או להפקדה בחשבון. טענת מנהל החברה לפיה הוא אינו חתום כמיסב על השיקים לא הוכחה כדבעי ומכל ומקום מנהל החברה לא טען ולא הוכיח כי רק לו זכות לחתום חתימה היסב. כמו כן החתימה על פניה נראית כחתימתו . ובנוסף, יתכן אף שהוא אשר ביצע את ההפקדה שכן הוא לא זכר מי ביצע את הפקדת השיקים ביום 26.10.16 אך ברור שהוא היה באותו יום בסניף מספר פעמים כדי לנסות למנוע את קריסת החשבון.

השיקים תקינים לפי מראיהם. שם הנפרע בשיקים ושם המיסב זהה. אין שום חשיבות לכך ששם החברה בעת פתיחת החשבון נרשם אחרת. אילו על השיקים עצמם היה שם שונה של הנפרעת לעומת שם המ יסב היה בכך כדי לפגוע בתקינות מראה השיקים ואולם כאשר שם החברה הנפרעת והמ יסבה זהה, אין חשיבות לשם בעל החשבון שהוא שונה במקצת.

הוכח כי חשבון החברה זוכה במועד קבלת השיקים בסכום השיקים (בניכוי עמלת הניכיון) ובכך יש לקבוע כי ניתנה תמורה עבור השיקים. גם אם התמורה היא הפחתת סכום החריגה מהאשראי ואף אם הפחתה זו לא הכניסה את החשבון למסגרת האשראי, יש לראות בכך תמורה שניתנה על ידי הבנק.

לא הוכח שהבנק נהג בחוסר תום לב. בחשבון החברה היה אשראי של למעלה ממיליון ₪ ללא קשר למצב החברה במועד ספציפי. אמנם ביום הפקדת השיקים לחשבון היתרה חרגה ממסגרת האשראי אך לפי עדותו של מנהל הסניף לא מדובר באירוע חריג ובדרך כלל הצליחה החברה להתאזן גם אחרי חריגות ממסגרת האשראי. אמנם ביום 25.10.16 חזרו שיקים רבים של החברה אך מדובר באירוע חריג שלכל היותר היה אמור "להאיר פנס" (כפי שהעיד מנהל הסניף) אך לא יכול היה לגרום למנהל סניף סביר שמכיר את החשבון ודרך התנהלותו, לסבור שמדובר בקריסה ברורה. יש לציין כי החזרת שיקים רבים ביום אחד אף אינה מביאה להגבלת חשבון בנק לפי הוראות החוק. כדי שחשבון יוגבל צריך החזרת 10 שיקים לאורך תקופה של 15 יום לפחות.

התוצאה היא איפוא שניתן לקבוע פוזיטיבית, בנוסף לחזקה שבדין, שהבנק אחז כשורה בשיקים במועד הפקדתם על ידי החברה בבנק לצורך ניכיונם ולפיכך זכותו של הבנק לגבות את השיקים, על אף כישלון התמורה ביחסים שבין הנתבעת לחברה.

אני מקבל איפוא את התביעה. הבנק רשאי להמשיך בהליכי הוצל"פ בתיק הוצל"פ 500325-04-17 לגביית מלוא סכום החוב נשוא השיקים כשלחוב יצורף סכום של 7,500 ₪ שכ"ט עו"ד. וכן אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט, ככל שהיו הוצאות נוספות מעבר לסכום האגרה בהוצל"פ שכבר הובאו בחשבון בחוב בתיק ההוצל"פ.

ניתן היום, כ"ה אלול תשע"ח, 05 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: טופ דיזיין בניה והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: