ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין GIDAI TAKEI נגד ס.פליקס בנייה בע"מ :

31 אוגוסט 2018
לפני:
כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקש:
GIDAI TAKEI

-
המשיבים:

  1. ס.פליקס בנייה בע"מ
  2. מוחמד אלחוף מוחמד
  3. יצחק אזולאי אחזקות בע"מ
  4. עיריית אילת
  5. יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ
  6. פ. דגש לבנייה בע"מ
  7. פיראס דגש
  8. פואד נעאמנה

החלטה

בהיעדר תגובה מטעם המשיבים ניתנת בזאת החלטה על יסוד הבקשה כדלקמן:

ניתן בזאת צו המורה למשיבים 2,8 להעביר לידי התובע עד ליום 15.9.18 את המסמכים המנויים בסעיפים 8,9 ו-12 בבקשה לגילוי מסמכים (דוחות נוכחות, תלושי שכר ופנקס חופשה) שהינם מסמכים שחלה על מעסיק חובה לנהל על פי דין. ככל שמסמכים אלה אינם מצויים בידי הנתבעים עליהם להצהיר על כך כדין עד למועד האמור.

בנוסף יעבירו המשיבים 2,8 עד ליום 15.9.18 העתק מתלושי שכר שבידיהם מאת הנתבעת 1 לתקופה שבין 12/2013 ו-6/15 ולחילופין יגישו תצהיר ערוך כדין כי אין בידיהם תלושי שכר כאמור. הטעם לכך הוא ש בסעיפים 14 ו-15 לכתב ההגנה שהגישו המשיבים 2 ו-8 ביום 2.7.18 טוענים המשיבים כי הועסקו כעובדים שכירים במשיבה 1 בעוד שהתובע טוען כי הוא הועסק על-ידם במישרין. לפיכך קיימת רלוונטיות לשאלת קיומם של תלושי שכר שקיבלו המשיבים 2,8 מהמשיבה 1 (ככל שקיבלו). אעיר כי כעולה מבקשת המבקש לתיקון כתב התביעה מיום 5.5.2016, המשיבה 1 איננה פעילה ולפיכך אין ניתן לקבל העתק מתלושי שכר המשיבים 2,8 ממנה.

בהתייחס לבקשה למתן צו לחברת פרטנר - המבקש מופנה לצו שניתן על - ידי כבוד הרשמת (בדימוס) ריכטמן בהחלטתה מיום 12.4.16 לחברת פרטנר לקבלת פלט שיחות עבור אותם המספרים המבוקשים על-ידו ומשכך מתייתרת בקשתו למתן הצו.

בהתייחס לבקשה למתן צו לקופות החולים - בשים לב לכך שהתביעה הוגשה ביום 21.2.2016 הרי שהיה בידי המבקש די והותר זמן בכדי לפנות לקופות החולים לצורך קבלת כל מידע המבוקש על ידו זאת בטרם יעתור לקבלת צו מבית הדין, ומשכך הבקשה למתן צו לקופות החולים נדחית נוכח השיהוי הקיצוני בהגשתה.

לא מצאתי לנכון להורות על מתן צו למס הכנסה, שכן שאלת העסקתם של המשיבים 2,8 תתברר באמצעות קיומם של תלושי שכר והנני סבורה כי אין במתן הצו כדי לשרת את הדיון אלא אך להביא לעיכוב נוסף.

היות ולא הוגשה תגובה מטעם המשיבים אינו עושה צו להוצאות בגין הגשת בקשה זו וזאת על אף ה מועד בה הוגשה. יחד עם זאת יובהר כי מאחר והדיון בתיק זה קבוע ליום 20.9.18 לא תותרנה הגשת בקשות מקדמיות נוספות כלשהן בתיק זה אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו .

ניתנה היום, כ' אלול תשע"ח, (31 אוגוסט 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: GIDAI TAKEI
נתבע: ס.פליקס בנייה בע"מ
שופט :
עורכי דין: