ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמיר פנחס נגד א.כ. איכות השינה בע"מ :

בפני
כבוד ה שופטת שרון צנציפר הלפמן

תובעים

1.עמיר פנחס
2.ליאת פנחס

נגד

נתבעת

א.כ. איכות השינה בע"מ

פסק דין

לפני תביעה לביטול עסקה לרכישת ספה והדום בשל פגמים שנתגלו בהם.

התביעה וההליכים שנתקיימו

הנתבעת, חברת א.כ. איכות השינה בע"מ (להלן: הנתבעת) היא חברה העוסקת בשיווק וממכר ריהוט, בין השאר באמצעות המותג "אריק דיזיין".

ביום 15.1.17 רכשו התובעים מהנתבעת ספה והדום בסכום כולל של 7,500 ₪, בתוספת תשלום של 400 ₪ עבור הובלה. התובעים שילמו את תמורת העסקה במלואה.

ביום 14.2.17 סופקה הספה לתובעים. ההדום לא סופק באותו מועד שכן נִפגם בהובלה. המובילים מסרו לתובעת כי הם מחזירים את ההדום לתיקון וכי הוא יסופק לה לאחר סיום התיקון.

ביום 19.2.17 פנתה התובעת לשירות הלקוחות של הנתבעת. התובעת ציינה כי שלושה ימים לאחר אספקת הספה, היא הבחינה בבליטה מכוערת שנוצרה בספה ובכך שהבד הפך רופף ולא מתוח.

ביום 21.2.17 הגיע נציג הנתבעת לבית התובעים. לטענת התובעת, הנציג הודה בפניה כי " אכן קיימת מתיחה קלה", וכי הדבר " אופייני לבד מסוג אלפנט" ו"יכול להיות שבמפעל לא מתחו אותו מספיק, וכי ניתן למלא את הצד הימני של הספה, אך הדבר לא מומלץ". התובעת ביקשה באותו מעמד לבטל את העסקה, יצרה שוב קשר עם שירות הלקוחות של הנתבעת, בדרישה לבטל את העסקה ואף שלחה ביום 22.2.17 באמצעות פקס הודעה מפורשת בדבר דרישתה זו. נמסר לה כי מנהל הנתבעת, מר אריק כהן (להלן: מר כהן), נמצא בחו"ל וכי רק הוא מוסמך לבטל את העסקה.

לאחר מספר ימים הגיע לבית התובעים מר מוטי נואמה (להלן: מר נואמה), אשר בדק את הספה. לטענת התובעת, מר נואמה הסכים עמה כי "בעיניים של לקוח הפגם מציק לעין", אבל ציין ש"אישית הוא לא רואה בזה משהו משמעותי".

ביום 11.3.17 פנתה התובעת למועצה הישראלית לצרכנות ( להלן: המועצה לצרכנות; נספח 7 לכתב התביעה).

ביום 13.3.17 פנתה המועצה לצרכנות אל הנתבעת, על מנת לקבל את תגובתה (נספח 8 לכתב התביעה) . הנתבעת לא הגיבה למכתב וביום 4.4.17 נשלחה לנתבעת הודעת תזכורת.

בינתיים, נתקבל אצל התובעים מכתב שנשלח אליהם על ידי מר כהן ביום 29.3.17 (נספח 10 לכתב התביעה, סומן נ/1). במכתב נרשם, בין השאר, כי לאחר שמר נואמה, מנהל החנות, הגיע לבית התובעים ובדק את הספה, הוּדע לתובעים כי ניתן בקלות לסדר את המתיחה וכי הנתבעת מבקשת לקחת את ספה ולסדר את המתיחה עד לשביעות רצונה של התובעת.

על רקע האמור, הוגשה התביעה שלפני, במסגרתה עתרו התובעים לבטל את העסקה ולחייב את הנתבעת להשיב להם את כל תמורתה, כולל הובלה, בסך של 7,900 ₪, זאת בהסתמך על תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עיסקה) תשע"א-2010 ( להלן: תקנות ביטול עסקה) ולסעיף קטן (1) לתוספת שבתקנות, המתייחס לריהוט. בנוסף, נטען כי קמה לתובעים עילת ביטול מכוח סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח -1968 (להלן: חוק המכר) בשל אי התאמת הספה שסופקה לזו שביקשו לרכוש מהנתבעת. התובעים טענו כי הצעת נציג הנתבעת לתקן את הפגם בצורה חובבנית על ידי מתיחת הבד – אין בה כדי לתקן את הפגם ולכן אין לראות בה משום הצעה רצינית לתיקון אי ההתאמה. התובעים הוסיפו ועתרו לפיצוי בגין עוגמת נפש, אי הנוחות והטרחה הרבים שנגרמו להם.

בדיון שנערך ביום 16.1.18 שטחו הצדדים טענותיהם ונעשה ניסיון להביאם להסכמות , ברם כל צד עמד על מלוא טענותיו: התובעים עמדו על דרישתם לבטל את העסקה ואילו נציג הנתבעת, מר נואמה, חזר וטען כי התובעים לא נתתבעת הזדמנות נאותה לתקן את הספה. בנוסף, עתר נציג הנתבעת למינויו של מומחה מטעם בית המשפט בתחום הבדים ולחילופין ביקש הוא כי בית המשפט יאפשר לו לבדוק את הספה על ידי מומחה מטעמו, שיגיש לבית המשפט חוות דעת. בסופו של יום , נתנה לנתבעת אפשרות להעמיד את הספה לבדיקה על-ידי מומחה מטעמה , תוך חיובה בהוצאות התובעים.

ביום 14.2.18 הוגשה חוות דעת מטעם מומחה הנתבעת, מר חיים רוף (להלן: המומחה). המומחה קבע כי קיימת שקיעה במרכז כריות המושב, כרית מרכזית ושמאלית ובמקום קיימים קפלים. לאור ממצאיו, קבע המומחה כי תופעת הקפלים על גבי כריות מושבי הספה, מקורה במילוי הספוגים הממלאים את כריות המושב. הספוגים איבדו מנפחם, נוצרה שקיעה במקומות בהם נוצר לחץ (מקום הישיבה) ובעקבות זאת, הבד רפוי מסביב לשקעים ונוצרו קפלים. בסיכומה של חוות הדעת, קבע המומחה כי ניתן להחליף לספוגים איכותיים בכל כריות הספה ועל ידי כך למתוח את פני כריות המושב ולתקן את בעיית השקיעה בספה.

לצדדים ניתנה אפשרות להגיש תגובתם לחוות דעת המומחה. התובעים ציינו בתגובות שהגישו, בין השאר, כי חוות הדעת מצביעה על כך שהספה הייתה פגומה מיסודה וכן ציינו הם כי הנתבעת ביקשה להגיש חוות דעת לתמיכה בטענתה לפיה לא נפל פגם בספה. משכך, עמדו התובעים על דרישתם לבטל את העסקה . הנתבעת מצדה הדגישה את קביעת המומחה לפיה ניתן לסדר את הספה עם אחריות לתיקון, ציינה כי תוכל לתקן את הספה על ידי איש מקצוע תוך 14 יום ועמדה על סירובה לבטל את העסקה. התובעים לא ביקשו להגיש חוות דעת מטעמם או לחקור את המומחה על חוות דעתו.

ביום 7.5.18 התקיים דיון נוסף. לאחר שמיעת טענות הצדדים ושקילתן, ולאחר שנציג הנתבעת עמד על זכותו לתקן את הספה בהתאם לחוות הדעת שהוגשה מטעמו, נקבע לוח זמנים לאיסוף הספה על ידי הנתבעת על חשבונה, תיקונה בהתאם לחוות דעת המומחה, בדיקתה על ידי המומחה בבית התובעים וקבלת אישורו בדבר איכות התיקון. עוד נקבע כי ככל שיתקבל אישור המומחה, יהיו הצדדים רשאים להשלים טענותיהם ויינתן פסק דין משלים. כן נקבע כי ככל שהנתבעת לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו, או ככל שהמומחה לא יאשר את התיקון – תבוטל העסקה ותינתן הוראה בדבר השבת התמורה וכן הוראה משלימה בדבר הוצאות התובעים.

ביום 26.6.18 נתקבלה חוות דעתו המשלימה של המומחה לפיה, לאחר בדיקת הספה, נמצא כי הפגם תוקן במלואו: "הספה רופדה מחדש, הבד מתוח ולא קיימת שקיעה בכריות הספה" ולמיטב הבנת המומחה "נראה שבד הריפוד הוחלף בחדש". עוד נקבע כי קיים חוסר איזון ברגלי ההדום וכי בעיה זו ניתנת לתיקון בקלות. בתגובתם לחוות הדעת המשלימה, עמד ו התובע ים על ביטול העסקה ועל קבלת פיצוי בגין עו גמת נפש בסך של 5,000 ₪. מנגד, טענה הנתבעת כי משהמומחה אישר את התיקון וקבע כי יש לבצע תיקון קל בהדום, היא יצרה קשר עם התובעים לביצוע התיקון, אך הללו סירבו. לאור האמור, עתרה הנתבעת להורות על דחיית התביעה.

דיון והכרעה

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים על רקע התשתית הראייתית שהונחה בפני והשתלשלות האירועים שפורטה, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי כמ פורט להלן.

אין חולק כי התובעים פנו לנתבעת והודיעו לה על קיומו של הפגם הנטען בספה ארבעה ימים לאחר הספקתה. התובעים עמדו, במסגרת פניותיהם, על דרישתם לבטל את העסקה מכוח תקנה 2(1) לתקנות ביטול עסקה ול סעיף 11 לחוק המכר. הפנייה לנתבעת הייתה לאחר אספקת הספה לבית התובעים ולאחר שכבר נעשה בה שימוש בן ימים ספורים (ראו לעניין זה את קביעת המומחה לפיה " נוצרה שקיעה במקומות בהם נוצר לחץ (מקום הישיבה)"). לפיכך, אין תחולה לתקנות ביטול עסקה והחקיקה הרלבנטית היא זו הנוגעת לאחריות המוכר במקרה של אי התאמת הממכר (סעיף 11 לחוק המכר וסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן; לעניין זה ראו גם את פניית המועצה לצרכנות). ברם, לצד זכותם של התובעים לדרוש את ביטול העסקה , עומדת לנתבעת הזכות לבדוק את המוצר (סעיף 17 לחוק המכר) ולתקנו בתוך זמן סביר. כך, קובע סעיף 28 לחוק המכר כי מוכר, שהפר את חיובו כאמור בסעיף 11 לחוק המכר, רשאי לתקן את המוצר " תוך זמן סביר אחרי שהקונה נתן לו הודעה על כך" (וראו גם את תקנה 2(א) לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006)). הדברים נרשמו באופן ברור במכתבה של המועצה לצרכנות לנתבעת, בו צוין כי "אם אמנם קרו הדברים כפי שפורטו בסעיפי המכתב, והחברה אינה מצליחה לתקן את המוצר כראוי, או להחליפו במוצר חדש תקין תוך זמן סביר, זכותם של הצרכנים לדרוש ביטול העסקה ודרישת כספם".

בנסיבות המקרה דנן, התרשמתי כי התובעים עמדו על דרישתם לבטל את העסקה, בלא שנתנו לנתבעת הזדמנות נאותה לתקן את הפגם בספה. יודגש כי נציג הנתבעת הגיע לבית התובעים יומיים לאחר פנייתם (ביום 21.2.17) ויומיים לאחר מכן, הגיע גם מר נו אמה לבדוק את הספה. מר נואמה חזר והדגיש כי בעת שביקר בבית התובעים, הציע להם לתקן את המתיחה ואמר להם כי "אני אעשה הכל על מנת שתהיו מרוצים... אם לא יהיה לשביעות רצונה, אדבר איתו, ואספק לה ספה חדשה" (עמוד 2 לפרוטוקול, שורות 4 ו-11). באופן דומה, נרשם במכתבו של מר כהן לתובעים, מיום 29.3.17 ( נ/1), כי "לאחר מספר שיחות עמכם הנני מעלה את סיכומם על כתב. לאחר שמנהל החנות הגיע לביתכם, מר מוטי נואמה, ובדק את הסלון וקבע כי ניתן בקלות לסדר את המתיחה הקלה... הודע לך על ידי ארי ק בעלי החנות שירות שניקח ונסדר את המתיחה עד לשביעות רצונך. עד רגע מכתב זה התקשרנו אלייך מספר פעמים להחזיר לך את ההדום ולנסות שוב לתת לך שירות, אך את אינך מסכימה לכלום חוץ מלבטל את ההזמנה ולקבל החזר כספי. לאחר כל הניסיונו ת שלנו לתת לך שירות, הבנו שאת עושה הכל חוץ מלרצות לקבל שירות, שהרי על דבר מינורי כזה פותרים אותו ללא כל בעיות. אנו באריק דיזיין עומדים לשירותך בכל עת ומצפים לשיתוף פעולה, על מנת שנוכל לסיים את הנושא במהירות ועל הצד הטוב ביותר". לאור האמור, ניתנה לנתבעת האפשרות לתקן את הספה.

מחוות דעתו של מומחה הנתבעת, שלא נסתרה, עולה כי הפגם בספה תוקן במלואו. בנסיבות אלה, בשים לב לנכונותה של הנתבעת לתקן את הפגם מיד עם פניית התובעים אליה, משהספה תוקנה בפועל והתיקון אושר על ידי המומחה, לא מצאתי מקום להורות על ביטול העסקה. למותר לציין כי אחריות הנתבעת על הספה תחול מיום השבתה לתובעים (ראו לעניין זה גם את התחייבות הנתבעת, בתגובתה מיום 15.4.18).

באשר להדום שסופק , הרי שנוכח קביעת המומחה כי נדרש תיקון מינורי, אני מורה כי הנתבעת תתקן את ההדום בהתאם לאמור בחוות דעת המומחה בתוך 14 ימי עבודה ולחילופין – תספק לתובעים הדום חדש לפי בחירתם בתוך פרק זמן זה . איסוף ההדום והובלתו יעשו על ידי הנתבעת ועל חשבונה. התובעים נדרשים לאפשר לנתבעת לבצע את התיקון הנדרש. בכפוף לשיתוף פעולה מטעם התובעים, ככל שלא יבוצע התיקון על ידי הנתבעת בתוך פרק הזמן שנקבע, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ש"ח. בכפוף לאמור, התביעה לביטול העסקה נדחית.

עם זאת, מצאתי לנכון לפסוק לתובעים פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם. כיום אין עוד חולק כי בספה שסופקה לתובעים היה פגם שהצריך תיקון, כמפורט בחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת. עוד עולה כי מדובר היה בפגם גדול מזה לו טענה הנתבעת. הנתבעת הפרה, אפוא, את חיוביה לפי סעיף 11 לחוק המכר ולפי סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן. זאת ועוד, התובעים פירטו כי הספה ממוקמת בכניסה לבית, במקום בולט לעין, וכי מראה הפגם בספה הסב להם עוגמת נפש רבה. עוד פירטו הם כי כתוצאה מן התיקון שנדרש, הם נסבלו מאי נוחות רבה ונאלצו במשך שלושה שבועות "להיות ללא סלון בבית, הילדים שהו רוב הזמן בחדריהם ואף אנו לא יכולנו לשבת בסלון ביתנו במשך כל הזמן הזה, ובכלל זה, עוגמת הנפש במהלך תקופה זו, היה חג שבו נאלצנו לחגוג מחוץ לביתנו ולהתארח במקום אחר". על זאת יש להוסיף את הצורך בתיקון נוסף של ההדום כמו גם את העובדה שהטעם להימשכות ההליך נובע בעיקרו מ מחדל הנתבעת, שלא צירפה את חוות דעת המומחה לכתב הגנתה מלכתחילה . בהתחשב במכלול נסיבות אלה , יועמד סכום הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לתובעים, על כל רכיביו , על סך של 2,000 ₪.

סוף דבר

התביעה מתקבלת בחלקה. הנתבעת תתקן את ההדום בהתאם לאמור בסעיף 19 לעיל. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 2,000 ₪ ותישא בהוצאות התובעים בסך של 1,000 ₪ . למען הסר ספק מובהר כי חיובים אלה הם בנוסף להוצאות שנפסקו, ללא קשר לתוצאות ההליך, ביום 16.1.18. הסכומים ישולמו תוך 30 יום, שאחרת יישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, ט"ו אלול תשע"ח, 26 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמיר פנחס
נתבע: א.כ. איכות השינה בע"מ
שופט :
עורכי דין: