ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינת סטקליאר נגד עדי קריפט מחשוב פיננסי בע"מ :

לפני:
כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

נציגת ציבור (עובדים) גב' שוש סמק
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' נירה עילם

התובעת
רינת סטקליאר
ע"י ב"כ עו"ד אילן גלמן
-
הנתבעת
עדי קריפט מחשוב פיננסי בע"מ

פסק דין

1. התובעת הועסקה על ידי הנתבעת למשך כארבעה חודשים.
התובעת הגישה תביעה לתשלום חלף הודעה מוקדמת וכן פיצוי על העדר שימוע.
במסגרת הסיכומים, צמצמה את התביעה והעמידה אותה על חלף הודעה מוקדמת בלבד.

2. בפנינו העידו התובעת ומנהל הנתבעת.

3. אלה העובדות העולות מחומר הראיות:

א. התובעת הועסקה על ידי הנתבעת כמנהלת פיתוח עסקי, מיום 21/6/15.
ב. ביום 25/10/15 נשלח לתובעת מייל, בשעות הערב, בו הודע לה כי היא מוזמנת לפגישת שימוע ליום 27/10/15.
ג. בתגובה, שלחה התובעת לנתבעת מכתב התפטרות.
ד. התובעת לא התייצבה לשימוע. ממועד משלוח המכתבים הנ"ל הופסקו למעשה יחסי עובד ומעסיק.

4. בכתב התביעה טענה התובעת כי במסגרת מכתב ההתפטרות, הביעה נכונות לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, אולם הנתבעת לא איפשרה לה לעשות כן. לכן, לטענתה, זכאית היא לדמי הודעה מוקדמת בשיעור חודש – כקבוע בהסכם העבודה.

5. הנתבעת טענה מנגד כי התובעת היא זו שהתפטרה וכי במועד ההתפטרות, נוכחה הנתבעת לדעת שהתובעת נטלה שלא כדין מסמכים שהם בגדר סוד של הנתבעת. לפיכך, הודע לה שנוכחותה אינה נדרשת בתקופת ההודעה המוקדמת והתובעת אינה זכאית לתשלום בגין כך.

6. בסעיף 11.4 להסכם העבודה נקבע:

"11.4 העובד יהיה מחויב על מתן הודעה בכתב ומראש של 30 ימים במקרה וירצה להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא. בכל מקרה בו העובד לא יסכים להמשיך ולעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ישלם העובד לחברה פיצוי מוסכם בגובה מספר הימים שלא עבד בהם בפועל".

בהודעת ההתפטרות ששלחה התובעת נכתב:

"הנדון: הודעה על התפטרות לאלתר וכניסת ההודעה מראש בת 30 יום בגין התנכלות לעובד וזימונו לשימוע אשר החלטתו מגובשת מראש

...
במהלך תקופת ההודעה מראש אפעל על פי סעיף 12 להסכם במלואו ואעביר את תפקיד כהלכה.
...

לאור האמור ולסיכום:
אנא העבר אליי את הקלטת שיחת השימוע כפי שהתחייבת ביום 30/8/2015.
אני מודיעה במכתבי על התפטרותי ועל פרק הזמן להודעה מראש בת 30 יום.
החל מה21/9/2015 השכר הבסיסי שלי על פי ההסכם יועמד על 12,000 שקלים.
אני חוזרת על האמור בתגובתי לטענותך כפי שנשלחו ב 27/8/2015 היות ומדובר באותן טענות ובאותו הניסוח ובמתייחס לאותן עליות אשר הופרכו בשיחת השימוע ולראיה החלטתך מיום 30/8/2015 הכתובה.
אני מודיעה כי הסיבות להתפטרותי הינן, הכשלתי בתפקידי באופן מובהק לאור אי הצבת יעדים, מה שפגע בי כלכלית היות ומעולם לא ניתן לי בונוס כפי שמצוין בסעיף 6 להסכם, התנכלות פוגענית ושקרית ופגיעה קשה ואישית בי כעובדת.
אני מדגישה כי טענותיך כפי שנשלחו ב25/10/2015 על הטעמים לעריכת השימוע הינם אותם הטעמים כפי שנשלחו לפי למעלה מחודשיים וחצי ולראיה מצ"ב הנספח להסכם אשר עמדי בו באופן מלא.
כמו כן העובדה כי ראיינת בחורה בשם ג'ולי להחליף אותי מבהירה כי הנך בניגוד לחוק מזמן אותי לשימוע אשר אליו אתה מגיע מגובש מראש
...".

במכתב התשובה של הנתבעת מיום 27/10/15, נכתב:

"...
9. עוד, מרשתי מזועזעת מהעובדה כי עשית שימוש פרטי במחשב הנייד שניתן לך אך ורק לצורך העבודה וכך למעשה גם לאחר שהודעת על התפטרותך העברת מידע סודי אל מחוץ למרשתת העבודה – תשומת ליבך מופנית לסע' 8 להסכם שדן בסודיות – בנימה זו מרשתי שומרת על כלל זכויותיה ביחס להפרת סע' זה.
10. לעניין ההודעה המוקדמת – פה המקום להבהיר כי בהתאם להוראות ההסכם את נדרשת ליתן הודעה מוקדמת בת 30 וכן להמשיך ולעבוד (1) – ואולם לאור העובדה כי בחרת להתעלם מחובתך זו ונוכח התנהלותך – הרי שעתה מרשתי נשארה עם משבצת עבודה ריקה שלא יהיה בכוחה למלא בהתראה כה קצרה וודאי שאת לא תוכלי למלא אותה לאחר התנהלותך הפוגענית ונוכח האשמותייך חסרות הבסיס. גם לעניין נזק זה מרשתי שומרת על מלוא זכויותיה.
11. מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי שלאור התנהלותך כפי שתוארה לאורך כל מכתבי זה, נראה כי את פועלת אף בניגוד לקבוע בהוראות סע' 11.6.2 – 11.6.5 ולו מן הטעם הזה בלבד הרי שעומדת למרשתי הזכות לדחות את טענותיך ביחס לזכאות לדמי הודעה מוקדמת.
12. משכך, מרשתי מקבלת את התפטרותך המיידית ללא ההודעה המוקדמת ותשקול את זכויותיה ביחס לנזקים שהוסבו לה
...".

7. בהתאם להסכם העבודה, על התובעת לתת הודעה מוקדמת בת 30 יום קודם להתפטרות.
התובעת עשתה כן, כמפורט במכתב ההתפטרות.
הנתבעת לא איפשרה לתובעת לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.
הכלל הוא כי מעסיק שאינו מאפשר לעובד שמתפטר, לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, על אף שהעובד מעמיד עצמו לרשות העבודה, חייב לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת.
על מנת להשתחרר מחבותה לשלם דמי הודעה מוקדמת, על הנתבעת להוכיח כי התקיימו נסיבות שבהן, לו התובעת היתה מפוטרת, היה מקום לשלול את זכאותה לפיצויי פיטורים, לאור הוראות סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיט ורים.

8. הנתבעת טענה בעניין זה כי התובעת נטלה עימה, לאחר ההתפטרות, מידע סודי של הנתבעת.

הנתבעת העלתה בכתב ההגנה, סעיף 18.2.4, את העילות שבגינן פטורה היא מלשלם לתובעת חלף הודעה מוקדמת. כך נכתב:

"18.2.4 כאמור לעיל, התובעת פעם אחר פעם הפרה את נהלי העבודה, לא שיפרה את התנהלותה וזאת על אף שניתנה לה במספר הזדמנויות האפשרות לתקן את דרכה, לרבות בשימוע הראשון שנערך לה, הפרה את חובת הסודיות, הפרה את חובת האמון, הפרה משמעת, לא קיימה יחסי עבודה תקינים עם הממונים עליה ו/או אלו אשר באו איתה בקשרי עבודה ודי בכך בכדי לשלול את זכאותה של התובעת לתשלום בגין הודעה מוקדמת – אך הגם אם היינו מניחים, באופן היפוטתי בלבד, כי היה על הנתבעת לשאת ב שכרה בגין הודעה מוקדמת – הרי שגם אז התובעת דאגה לסכל את יכולתה של הנתבעת לעשות שימוש בתובעת בתקופה זו, שכן לאור הדברים המפורטים לעיל, אין לצפות ממעסיק שיאפשר לעובד להמשך ולעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת שכן קיימת סכנה ממשית כי התובעת תנצל תקופה זו על מנת להסב עוד יותר נזקים לנתבעת ותחשוף יותר מהמידע החסוי של הנתבעת למקורות חוץ כפי שהתובעת החלה לעשות בו היום בו הודיעה על התפטרותה ומשכך גם מן הטעם הזה אין היא זכאית לתשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת אותה זו סיכלה במודע ותוך ניצול פערי הכוחות והידע ויודגש התובעת הנה עו"ד (!!) אשר בקיאה היטב בדין ואשר יודעת הכיצד לתמרנו לטובתה".

9. בתצהיר הנתבעת פורטו טענותיה אודות חוסר מקצועיות של התובעת, אי מילוי אחר הוראות מנהליה וכיו"ב טענות לגבי טיב העבודה. כל אלה אינם מצדיקים שלילת פיצויי פיטורים ולפיכך אינן מצדיקים אי תשלום חלף הודעה מוקדמת.

10. בסעיף 18 לתצהיר פורטו טענות אודות גזילת סודות מהנתבעת.
כך נכתב בתצהיר:

"18. אם לא די בכל האמור עד כה, הרי שהתובעת הגדילה לעשות ובד בבד עם שיגור מכתב התפטרותה, אשר מנותק במציאות ואין בו אלא ניסיון נואל להפיל את הנתבעת בפח, החליטה מסיבות השמורות עמה, לגזול סודות מסחריים מאת הנתבעת והעבירה מידע רגיש וחסוי אל מחוץ למרשתת הנתבעת. התנהלות מעין זו, אשר ננקטת בד בבד עם משלוח מכתב ההתפטרות אין בו אלא הוכחה חותכת לחוסר תום ליבה של התובעת אשר, זו הפעם המי יודע כמה, נוהגת בניגוד לנהלי החברה וגרוע מכך בניגוד להתחייבויותיה שבהסכם העסקתה, אותם אפרט מטה. למען הסר ספקות, הנתבעת שומרת על מלוא זכויותיה ביחס לנזקים שנגרמו לה ע"י התובעת וכן ביחס לזכויותיה בגין הפרת ההסכם ברגל גסה ע"י התובעת (עו"ד בהכשרתה)".

11. ביום ההתפטרות, בשעה 22:15 נשלחה לתובעת הודעת מייל על ידי מנהל הנתבעת בה נאמר:
"רינת, אני מבקש בכל לשון של בקשה שלא להוציא שום מייל או חומר מהחברה למייל הפרטי. אנו רואים בזה עבירה חמורה על נוהלי החברה".

ובהמשך נשלח מייל נוסף:
"נוכח פעילותך הלא מורשית אנו נועלים את החשבון. אנא תגיעי מחר עם הלפטופ בדחיפות. יובהר כי אינך מורשית לבצע בלפטופ שום פעולה החל מדקה זו. כל פעולה שתתבצע הינה הפרה חמורה של נהלי החברה, על כל המשתמע מזה".

12. מנהל הנתבעת נשאל בעניין זה והשיב:

"ש. אני מפנה לס' 18 לתצהירך - איזה סוד מסחרי נגזל מהנתבעת ?
ת. מה שמוזכר בסעיף. יש לנו מערכת שמזהה פעילות חריגה במיילים או במחשבים של החברה, וזה חריג ביותר שב- 22:30 יוצאים מיילים אל המייל הפרטי, במיוחד שמצורפים לזה הסכמים של לקוחות. אנו חתומים בחברה וגם העובדים על הסכמי סודיות מאוד קיצוניים. יצאו מיילים שבין היתר בתוכם יש הסכם של מלנוקס כדוגמא. אני לא אפרט בדיון איזה עוד דברים יצאו".

13. בתצהיר התובעת, סעיף 26, בתגובה לטענות שהעלתה הנתבעת כלפיה, טענה התובעת שכל שהוציאה מהחברה היו התכתבויות בקשר לשימוע, דוחות נוכחות ותלושי שכר.

בחקירתה נשאלה לגבי הסכם של הנתבעת עם חברת מלנוס כך העידה:

"ש. אני מפנה אותך לס' 26 לתצהירך – כל האמור בס' אמת ?
ת. כן.
ש. מה שרשום בס' זה כל האמת ?
ת. אם זה בהקשר למה שאני הוצאתי מהחברה אלי, כן. אם זה השאלה אם קיבלתי למייל שלי דברים אחרים – אז לא.
ש. לא הוצאת שיטות עבודה ממייל העבודה למייל הפרטי ?
ת. אלא אם כן אורי דליות שלח אלי מייל למייל הפרטי שלי. היו ימים שהמחשב של העבודה לא עבד, ואורי דליות היה שולח לי מייל מייל הפרטי על מנת שאגיב לו מהר. הייתי עוזרת שלו והוא היה שולח לי למייל הפרטי.
ש. הסכמים חתומים של לקוחות, יצא לך להוציא ממיל עבודה לפרטי שלך ?
ת. לא שזכור לי, אלא אם כן המחשב לא עבד ואורי ביקש ממני להעביר. זכור לי מקרה אחד שהיתה הודעה על איזה שהוא לקוח שחתם על הסכם, אבל לא זכור לי. לא הייתי מתנהלת מול לקוחות, אף פעם לא החתמתי אותם, רק אורי – סה"כ הייתי עוזרת שלו.
ש. האם באופן הזה העברת הסכם חתום של לקוח ממייל העבודה למייל הפרטי ?
ת. מתי ?
ש. בתקופת העבודה, כמה דקות לפני שקיבלת את ההתרעה על ההתנהלות?
ת. הסכם חתום של לקוח ?
ש. מלנוס ?
ת. לא, רק הודעה שההסכם חתום. כהתייחסות לטענה שלא הבאתי תוצאות.
ש. אם אגיד לך שיש צרופה במ סגרת משלוח המייל של הסכם חתום ?
ת. אם שלחתי את זה , שלחתי כטענה בזימון לשימוע המתייחסת לטענה בשימוע הקודם על כך שלא הבאתי תוצאות והלקוח הזה חתם באותו יום".

סיכום הראיות שהוגשו לתיק מעלה כי בסמוך להתפטרות, התובעת העתיקה למחשב שלה קבצים שונים. הנתבעת פנתה בדחיפות והתרתה בתובעת כי היא נדרשת לחדול מכך וכי מדובר בחומרים של החברה.
התובעת הכחישה בתצהירה שהעתיקה למחשב שלה הסכם עם לקוח, אולם בעדותה שינתה במעט את הגירסה והעידה כי "אם שלחה" הרי שהיה זה על מנת להתמודד עם טענות שהעלתה הנתבעת כלפיה.
עדותה של התובעת כמו גם המייל הבהול שנשלח אליה בשעות הלילה, מעידים על כך שהתובעת אכן שלחה, במועד סמוך להתפטרות, הסכם חתום עם לקוח של הנתבעת, למחשב האישי שלה. זאת עשתה לטענתה, על מנת להתמודד עם טענות שהעלתה נגדה הנתבעת.

במסגרת הדיון וכן בסיכומים, הלין מנהל הנתבעת על כך שלא התאפשר לו להגיש, במהלך הדיון, מסמך שיש בו לטענתו, משום הוכחה לכך שהתובעת העתיקה הסכם עם לקוח של הנתבעת, למחשבה האישי.
כפי שקבענו לעיל, הוכח שהתובעת עשתה כן, בהתייחס ללקוח מלנוס בלבד. לא נטען ולא הוכח שהעתיק הסכמים נוספים או מסמכים סודיים אחרים של הנתבעת.

14. הכלל הוא כי המבחנים אימתי ישללו מהעובד דמי הודעה מוקדמת, זהים למבחני שלילת פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
עע (ארצי) 4675-05-14 חברת תוויות איכות בע"מ נ' לירון בן יאיר (מיום 16/8/15).

על השיקולים בבחינת שלילת פיצוי פיטורים נאמר:

על השיקולים לחומרה ולקולא בהפעלת הסנקציה של שלילת פיצויי פיטורים, ועל האיזון הנדרש להיעשות ביניהם, לאור תכלית החוק ונסיבות המקרה הנדון, עמדתי בעניין צ'רניאקוב תוך שציינתי כך:

"השיקולים לחומרה - חומרת המעשים בגינם פוטר העובד; הנזק שנגרם למעביד או שעלול היה להיגרם לו עקב כך, היקפו והשלכותיו; משך הזמן ומספר הפעמים שביצע העובד את מעשיו החמורים; תקופת עבודתו של העובד, מעמדו ותפקידו ומידת האמון הנובעת הימנו; הפרת האמון - המוּעצמת כשמדובר ביחסי עבודה ממושכים, בתפקיד בכיר, או בתפקיד אמון; השפעת התנהגותו של העובד והמעשים בגינם פוטר, על עובדים אחרים ועל יחסי העבודה במקום העבודה והיקף ההרתעה בנסיבות המקרה;

השיקולים לקולא – אופן ביצוע העבודה במהלך תקופת עבודתו של העובד ותרומתו למעביד; משך תקופת העבודה, וכפועל יוצא הימנה - עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו, כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים, במלואם או בחלקם, בשים לב לסכום שיוותר בידיו למחייה; נסיבותיו האישיות של העובד, לרבות גילו, מצבו המשפחתי, מצב בריאותו ויכולת ההשתכרות העתידית שלו".

עע (ארצי) 559/08 טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ נ' פסחוביץ (מיום 17/9/19)
עע (ארצי) 214/06 אלוניאל בע"מ נ' צרניאקוב (מיום 31/5/17)

שלילת פיצויי פיטורים באופן מלא, תעשה מקום שבו העובד עבר עבירת משמעת חמורה, גנב כספים מהמעסיק וכיו"ב.
עע (ארצי) 272/06 אוחנון נ' קליניק בע"מ (מיום 23/7/07).

15. העובדות שהוכחו בהליך שבפנינו, אינן מצדיקות שלילה של דמי ההודעה המוקדמת.

בראש ובראשונה נציין כי עסקינן בהודעה מוקדמת על פי הסכם עבודה ולא על פי חוק.
ראו לעניין זה עע (ארצי) 57033-11-13 כפרי נ' שניב בע"מ (מיום 10/11/16).

בהתאם לראיות, המקרה המדובר ארע פעם אחת בלבד, בסמוך לאחר מסירת הודעת ההתפטרות ונעשה, לטענת התובעת, במטרה להתמודד עם הטענות שהנתבעת העלתה נגדה.
לא הוכח שהתובעת עשתה שימוש כלשהו בהסכם שהעתיקה.
לא הוכח שהעתיקה אותו בכוונת זדון או על מנת לגרום נזק לנתבעת.
לא נטען ולא הוכח שנגרם לנתבעת נזק כלשהו כתוצאה מההעתקה.
לא נטען ולא הוכח כי הועתקו מסמכים סודיים נוספים.

16. מקובלת עלינו עמדת הנתבעת לפיה נוכח מעשיה של התובעת, החליטה שלא להעסיקה בתקופת ההודעה המוקדמת. מדובר בשיקול דעת של הנתבעת, אשר יש לה פררוגטיבה לנהל את עיסקה כפי הבנתה.
יחד עם זאת, בכל הנוגע לתשלום חלף הודעה מוקדמת, כפי שקבענו לעיל הנסיבות שהוכחו אינן מצדיקות שלילה של דמי הודעה המוקדמת.

17. סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי חלף הודעה מוקדמת בסך 12,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל .
אין מקום לחייב בפיצויי הלנה מן הטעם שאין מדובר בשכר עבודה אלא בחלף הודעה מוקדמת, שלא כנגד עבודה בפועל.

18. לעניין הוצאות משפט, בשים לב לכך שחלק משמעותי מהתביעה – פיצוי בגין העדר שימוע, הוגש ללא כל בסיס, ו כי התובעת חזרה בה מרכיב זה בשלב הסיכומים, אנו קובעים שכל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 30/7/18 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת עובדים גב' סמק

הדס יהלום, סגנית נשיאה

נציגת מע סיקים גב' עילם

קלדנית: רינת אברג'ל


מעורבים
תובע: רינת סטקליאר
נתבע: עדי קריפט מחשוב פיננסי בע"מ
שופט :
עורכי דין: