ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ל.ס שרותי ניהול בע"מ נגד בזק בינלאומי בע"מ :

בפני
כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת

א.ל.ס שרותי ניהול (המאה ה- 21) בע"מ

נגד

נתבעת
בזק בינלאומי בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 7.4.2019 בשעה 10:00, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי. במקרה של תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

לקראת קדם המשפט, אני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 ימים מהיום.

בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בתוך התקופה האמורה גם אם תינתנה אורכות הדדיות על ידי הצדדים, ובסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד.

ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן – ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה.

ב"כ בעלי הדין יבואו ביניהם בדברים ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר, לרבות הסדר דיוני, יודיעו אותו בכתב קודם המועד שנקבע.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"א אלול תשע"ח, 22 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ל.ס שרותי ניהול בע"מ
נתבע: בזק בינלאומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: