ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד אשר אלקובי :

בפני
כבוד השופטת הבכירה ניצה מימון שעשוע

התובעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבע

אשר אלקובי

החלטה

בפני מס' בקשות ותגובות מטעם הצדדים בהמשך לדיון מיום 29.4. 18, כמפורט להלן:

הנתבע הגיש בקשה לתיקון כתב ההגנה ביום 10.5.18.
התובעת הגיב ה ביום 6.6.18.
ביום 12.7.18 התובעת הגיש ה בקשה למחיקת הבקשה לתיקון כתב ההגנה בטענה כי הנתבע ויתר על זכותו למתן תשובתו.
בהחלטתי מיום 15.7.18, הוסבר כי טרם עבר המועד להגשת התשובה.
ביום 16.7.18 הגיש הנתבע את כתב תשובתו לתגובת התובע מיום 6.6.18.

ביום 27.5.18, הוגשה בקשת התובעת למחיקת בקשת הרשות להתגונן שהפך לכתב הגנה, מהסיבה שהנתבע לא הגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו, בהתאם להחלטתי בדיון מיום 29.4.18.
ביום 5.6.18, הגיש הנתבע תגובתו, לפיה הגיש את תצהיר גילוי המסמכים ביום 17.5.18 וביקש ארכה בדיעבד .

ביום 10.6.18 השיבה התובע ת כי הנתבע לא העביר לה את התצהיר הנ" ל וביקשה עיון במסמכים ספציפיים של הנתבע.

ביום 13.6.18, הגישה התובע ת בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון במסמכים .

ביום 25.6.18 הגישה התובע ת בקשה חוזרת למחיקת כתב ההגנה ולמתן פס ק דין, בטענה כי הנתבע לא מילא אחר החלטתי מיום 14.6.18 לגילוי מסמכים.
ביום 27.6.18 הנתבע הגיב לבקשה לגילוי מסמכים ולבקשה החוזרת למחיקת כתב ההגנה.
ביום 12.7.18, התובעת השיב ה לתגובת הנתבע.

דיון

בטרם אתייחס לגופן של הבקשות, ראוי לציין כי הנתבע, במס' מועדים, לא קיים החלטותיי במסגרת הזמנים שנקבעו.

כך לא מילא הנתבע אחר החלטתי לגילוי מסמכים במסגרת צו לגילוי מסמכים מיום 22.12.17.

בהמשך, הודיע הנתבע ביום 7.1.18 כי בכוונתו להגיש בקשה לתיקון כתב ההגנה, אך בפועל הגיש כתב הגנה מתוקן ביום 16.4.18 ללא קבלת אישורו של בית המשפט.

בדיון מיום 29.4.18, טען ב"כ הנתבע לטעות בהגשת כתב ההגנה בעוד ב"כ התובעת ביקש לפסוק הוצאות בגין התנהלות הנתבע עד כה .

באותו דיון קבעתי כי תצהיר גילוי המסמכים יוגש תוך 10 ימים ואילו הנתבע הגיש את התצהיר רק ביום 17.5.18, וביקש ארכה אך בדיעבד, ביום 5.6.18, ואף זאת נעשה רק במסגרת תגובתו מיום 5.6.18, לבקשתה החוזרת של התובעת למחיקת כתב ההגנה עקב אי הגשת התצהיר נשוא ההחלטה.

התנהלות הנתבע ב עניין כתב ההגנה וגילוי המסמכים הביאה לייתורו של הדיון , בזבוז זמנו ומשאביו של בית המשפט ושל התובעת, אשר נדרשה להגיש שוב ושוב בקשות בעקבות מחדליו של הנתבע.

לפיכך, אני מטילה על הנתבע תשלום הוצאותיה של התובעת בסך 1,500 ₪, אשר יופקדו בקופת בית המשפט תוך 10 ימים.

החלטה בבקשה לתיקון כתב ההגנה

לאחר בחינת הסעיפים המתוקנים בכתב ההגנה ובבקשה עצמה, תגובתה של המשיבה, וכתב תשובתו של המבקש, אני מחליטה להיענות לבקשה.

התיקונים המבוקשים עוסקים בטענות של חוזה למראית עין ו -רשלנות וכן, טענות קיזוז בשל פגיעה במוניטין ולשון הרע – כל אלו טענות שהועלו במסגרת התצהיר המקורי, הגם שלא במידת הפירוט הנדרשת.

אכן, נכון כי בחלק מהסעיפים קיים שוני מהסעיפים שב תצהיר שצורף לבקשת הרשות להתגונן, אך מצאתי כי השוני אינו מהווה "חריגה בולטת" מהאמור בתצהיר המקורי.

אני קובעת כי אין המדובר בהרחבת חזית אסורה ויש לאפשר לנתבע לפרט טענותיו, כפי שהן מפורטות בתצהיר המאוחר , שכן הן נשענות על התשתית העובדתית שפורטה בתצהיר המקורי.

אני מתירה את תיקון כתב ההגנה כפי שהוגש בכפוף להפקדת הוצאותיה של התובעת בסך 1,500 ₪, אשר יופקדו, גם הן, תוך 10 ימים.

התובעת תוכל להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה המתוקן תוך 30 יום מהיום .

אינני מתירה הגשת תביעה שכנגד, בשים לב לחלוף הזמן הרב שעבר מהמועד המקורי להגשתה.

החלטה בבקשת התובעת לעיון במסמכים מיום 10.6.18

התובעת ביקשה לעיין במסמכי הנתבע בהתאם לתצהיר גילוי המסמכים שהגיש הנתבע , המפורטים בסעיף 4 לבקשתה.

על פי ההחלטה מיום 11.6.18 היה על הנתבע להגיב תוך 7 ימים.

הנתבע לא הגיב לבקשה ואין כל התייחסות לבקשה זו במסגרת תגובתו שהגיש ביום 27.6.18.

לפיכך, ניתן צו כנגד הנתבע לאפשר לתובעת עיון במסמכים המבוקשים. הצו יבוצע תוך 10 ימים.

החלטה בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים ועיון במסמכים ובבקשה חוזרת למחיקת כתב ההגנה

ביום 13.6.18 הגישה התובעת בקשה לגילוי כתבי הטענות ונספחיהם בתיק התביעה שמספרו 14614-06-16 , המתנהל בבית משפט שלום בת"א, אותו הגיש הנתבע בתיק זה כנגד עסקה שווה בע"מ ומנהליה, וטע נה כי הנתבע נמנע מלהצהיר על קיומם ושיהא בהם לגלות את הקשרים בין הנתבע לבין אנשי המוקד הטלפוני.

ביום 14.6.18 ניתנה החלטה לפיה על הנתבע להגיב תוך 7 ימים.

ביום 25.6.18, הגישה התובעת בקשה חוזרת למחיקת כתב ההגנה והפעם מהטעם שהנתבע לא קיים את ההחלטה לעיל ולא גילה את המסמכים, ומשכך יש למחוק את כתב הגנתו בהתאם לתקנה 122.

ביום 27.6.18, הגיב הנתבע לשתי בקשות התובעת לעיל וטען כי ההחלטה מיום 14.6.18 נמסרה לו ע"י ב"כ התובעת רק ביום 18.6.18. לעניין גילוי כתבי הטענות בתיק 14614-06-16, טען הנתבע כי תביעתו נגד עסקה שווה, אינה רלוונטית לתיק זה ו על כן, לא היה צורך לגלותם במסגרת תצהיר הגילוי. לטענתו, העובדה כי יש לנתבע טענות נגד עסקה שווה אינה שוללת את העובדה כי החוזה בינו לבין התובעת הינו חוזה למראית עין ושאין במסמכים המבוקשים להועיל לתובעת.

ביום 12.7.18, השיבה התובעת וטענה כי גם במצב הדברים להם טוען ב" כ הנתבע כי ק יבל את ההחלטה רק ביום 18.6.18 – תגוב תו עדיין הוגשה באיחור. התובעת חזרה על טענתה כי תביעת הנתבע כאן כנגד עסקה שווה הינה רלוונטית מאוד לתיק זה ות וכל לשפוך אור על מערכת היחסים שבין הנתבע לעסקה שווה. לטענתה, העובדה כי הנתבע נמנע מלגלות את כתבי הטענות המבוקשים רק מחזקת את טענתו כי גילויים יועיל לתובעת.

לאחר שבחנתי את ארבעת כתבי הטענות שהגישו הצדדים, אני קובעת כי כתבי הטענות בתיק 14614-06-16, הינם רלוונטיים לבירור מערכת היחסים בין הנתבע כאן לבין עסקה שווה ויש בהם לשפו ך אור על מערכת היחסים בין התובע ת והנתבע בתיק זה ועל טענתו של הנתבע כי מדובר בחוזה למראית עין .

אי לכך, אני מורה לנתבע להעביר את כלל כתבי הטענות על נספחי הם לתובעת וזאת תוך 10 ימים.

יובהר שוב, כי הסכום הכולל שפסקתי לטובת הוצאות התובעת בסך 3,000 ₪, יופקד ע"י הנתבע, בקופת בית המשפט, תוך 10 יום.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ח, 19 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אשר אלקובי
שופט :
עורכי דין: