ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה היישוב חברה לביטוח נגד פסק דין :

לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

התובעת

הכשרה היישוב חברה לביטוח

נגד

הנתבעות
.1 עירית עפולה
.2 מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

פסק דין

עסקינן בתביעה כספית על סך 17,677 ₪ במסגרתה עותרת התובעת לחייב את הנתבעות לשפות אותה בגין הנזק שנגרם לדירת מבוטחת של התובעת עקב אירוע הצפה מיום 13.12.16.

הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק בהליך זה על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984.

התובעת היתה המבטחת של נכס בגבעת המורה בעפולה בכל הזמנים הרלבנטיים לתביעה.

ביום 13.12.16 אירעה הצפה בנכס אשר בעקבותיה נגרם נזק למבוטחת. התובעת נשאה בעלות תיקון הנזק בסך 17,597 ₪ לפי ערך נומינלי ולאחר ניכוי השתתפות עצמית, בהתאם לתנאי הפוליסה.

התובעת עותרת לחייב את הנתבעות לשאת בעלות הנזק שנגרם משום שלעמדתה, מדובר בנזק הנובע מכשל במערכות הניקוז והביוב במקום, מערכות הנמצאות באחריותן ובשליטתן של מי מהנתבעות.
התובעת תומכת טענותיה בתצהירי המבוטחת ושכן בבניין וכן מציגה את חוות דעת השמאי מר זיסרמן. לפי חוות דעתו, מדובר במבנה מדורג בעל שתי קומות, הבנוי על מדרון, מתחת לכביש. ביום המקרה ירדו גשמים חריגים, ללא הפסקה. השמאי מציין כי צפה בסרטונים לפיהם מים בקעו מהקיר ומהמדרגות שבין המפלסים וכן חדרו למפלס התחתון של המבנה ועלו על גדותיהם מתוך אסלה במפלס העליון. לעמדתו, סביר להניח כי הכמות החריגה של הגשמים שירדו אותה עת הובילה להצפת מערכות הביוב והניקוז כך שמים עלו בחזרה דרך צנרת הביוב. עוד ציין השמאי כי ייתכן שמים שזרמו במורד מהכביש העליון חדרו מתחת למבנה ונספגו בקירות. התובעת סבורה כי יש להחיל את הכלל בדבר היפוך נטל הראיה בנסיבות וכי מפאת המחדלים הראייתיים מצד הנתבעות, יש לקבוע כי לא עלה בידן להרים את הנטל להוכיח כי נהגו כשורה ולכן יש להשית את האחריות לפתחן.

הנתבעות סבורות כי דין התביעה להידחות. לחלופין, כל אחת מהן מבקשת להטיל את האחריות על רעותה. הנתבעות טוענות כי לא עלה בידי התובעת להוכיח מהו מקור ההצפה וכי ממילא אין מקום להחלת הכלל בדבר היפוך נטל הראייה בנסיבות.

העירייה טוענת כי לא הוכח מקור הנזק וכי הראיות מתיישבות יותר עם הסברה כי מדובר בכשל מערכת ניקוז פרטית בבניין ולא עם הטענה לכשל במערכת הניקוז הציבורית. אולם, אף אם תתקבל הטענה לפיה ההצפה נגרמה עקב מזג אוויר חריג, אזי הוא שיצר עומס בלתי סביר על מערכות הניקוז, הגם שאלה היו מתוחזקות כראוי, ולא הוכח כל מחדל או התרשלות מצד העירייה במישור זה. בנוסף, מדובר במבנה ישן מאד אשר נבנה ללא איטום מתאים וללא מערכות ניקוז מתאימים, מבלי שניתן היתר כדין למערכת הסניטרית שנבנתה במרתף. ככל שנוצר כשל במערכת הביוב, אזי מדובר באחריות תאגיד המים, קרי מי נעם.
מטעם העירייה הוגש תצהיר של מנהל תחום הפרויקטים.

מי נעם מצטרפת לטענות העירייה במישור של נטל ההוכחה וטוענת כי לא עלה בידי התובעת להוכיח מהו מקור ההצפה הנטענת. לעמדתה, ככל שההצפה נבעה מכשל במערכת הניקוז הציבורית, אזי מערכת זו הינה באחריות העיריה וממילא אין להשית לפתח התאגיד כל אחריות בגין כך. באשר למערכת הביוב, אזי לא הוכח בראיות התובעת כי היו סממנים כלשהם לכך שמדובר בהצפת ביוב, אולם התברר כי לא ניתן היתר למערכת הסניטרית שהוקמה במרתף המבנה נשוא המחלוקת. לכן, אף אם יתברר כי אירעה הצפה במערכת זו, אזי מדובר באחריות מלאה של בעל הנכס.
מהנדס התאגיד הגיש תצהיר לתמיכה בטענות אלה.

בהתאם להסכמה הדיונית, הצדדים הגישו סיכומי טענות וכעת בשלה העת להכריע.
עיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בתצהירים שהגישו הצדדים ובסיכומי טענות הצדדים.
לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים, אני סבורה כי דין התביעה להידחות.
לפנים משורת הדין, נוכח ההסכמה הדיונית, אשר חסכה זמן ומשאבים, תישא התובעת בתשלום שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט לכל אחת מהנתבעות בסכום מתון וכולל של 2,000 ₪.
נוכח אופן סיום ההליך, ניתן פטור מתשלום יתרת האגרה.
הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום שלאחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תדאג להמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ח' אלול תשע"ח, 19 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה היישוב חברה לביטוח
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: