ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בילאל נסאר נגד ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל :


בפני
כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

מבקשים

בילאל נסאר

נגד

משיבים
ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל

החלטה

רקע לבקשה

לפניי בקשה לביטול תוספת פיגורים, ריבית והצמדה שהתווספו לקרן הקנס המקורי בעניינו של המבקש מיום 24.6.18 (להלן: "הבקשה").

כנגד המבקש התנהל בעבר הליך משפטי והמבקש הורשע בעבירות של ביצוע עבודות ושימוש הטעונים היתר, סעיפים 145(א), 204(א), 208 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), ותקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז – 1967. במסגרת גזר הדין שניתן ביום 2.3.11 כנגד המבקש, הושת עליו בין היתר תשלום קנס כספי על סך של 15,000 ₪ או 150 ימי מאסר, ב- 30 תשלומים של 500 ₪ בכל 10 לחודש החל מיום 10.4.11.

טיעוני הצדדים

בבקשה מיום 24.6.18 טוע ן המבקש כי שילם את מלוא סכום הקנס המקורי ואולם לסכום התווספה תוספת פיגורים על סך 6,000 ₪.
המבקש טוען עוד, שעשה כל שביכולתו ולא חסך באמצעים על מנת לשלם את הקנס במועד ונזקק לתמיכתם הכלכלית דל קרובי משפחתו ובני משפחתו. בנסיבות העניין, טוען המבקש, הטלת תוספת הפיגורים וכל סכום נוסף על המבקש מעבר לסכום הקנס תהווה מכה כלכלית קשה ובמיוחד כי לאחר תשלום הקנס כמעט הגיע לפת לחם.

מנגד, המשיבה מתנגדת לבקשה ועותרת לדחותה על הסף. בתגובתה, מציינת המשיבה כי המבקש לא העלה כל נימוק שיש בו כדי להצדיק ביטול תוספת פיגורים. זאת ועוד, טוענת המשיבה כי המבקש לא שילם את הקנס במועדם וכי משלא שילם את הקנס במועדים שנקבעו וצבר תוספת פיגורים, אין לו אלא להלין על עצמו. בנוסף, טוענת המשיבה כי המבקש לא צירף אסמכתאות עבור התקופה הרלבנטית במהלכה היה צריך לשלם את הקנס ובשל מצבו הכלכלי לא הצליח לעשות כן.

המבקש התבקש לצרף מסמכים התומכים בבקשתו והנ"ל צירף דו"ח סוציאלי ומסמכים רפואיים . המשיבה בתגובתה נוכח הצגת המסמכים מסרה כי היא מותירה לשיקול דעת בית המשפט.

דיון והכרעה
לאחר עיון בבקשה על נספחיה ובתגובת המשיבה, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל .
ריבית הפיגורים היא בגין איחור בתשלום ביצוע של פסק-דין, עונש על כך שהחייב לא שילם במועד.
על פי סעיף 69 ל חוק העונשין, התשל"ז-1977 הרי שלבית המשפט סמכות לפטור אדם מתשלום ריבית הפיגורים :
69. (א) בית המשפט או הרשם רשאים לפטור אדם, על פי בקשתו, מתשלום התוספת, כולה או מקצתה, אם שוכנעו שהיו סיבות סבירות לאי תשלום הקנס או חלק ממנו במועד הקבוע.
(ב) הבקשה לפטור תהיה בכתב, ותהיה נתמכת בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות בה; בית המשפט או הרשם רשאים להחליט בבקשה על יסוד התצהיר בלבד או במעמד המבקש בלבד.
(ג) החלטת בית המשפט או הרשם ניתנת לערעור כהחלטה אחרת של אותו
בית משפט בענין אזרחי, אם ניתנה רשות על כך מאת נותן ההחלטה.

המבקש מסתמך בבקשתו על מצבו הכלכלי אשר הצריך לטענתו עזרה כספית מבני משפחתו וזאת כיוון שלא עלה בידו לשלם את הקנס במועדו בשל מצבו הכלכלי. לעניין זה, הרי שהמסמכים אותם הציג המבקש הינם מסמכים המעידים לכאורה לטענתו על מצבו הכלכלי הקשה כעת בעוד שהקנס שהושת על המבקש משנת 2011 . יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהאמור בדו"ח הסוציאלי שהוגש לבית המשפט המתאר את הקשיים עימם מתמודדת משפחתו של המבקש .

מחיקת ריבית פיגורים או הפחתתה על ידי ביהמ"ש נעשית לרוב כאשר החייב עומד בתשלומים, אינו מתחמק מחובתו ומראה נכונות ורצון כן ואמיתי לשלם את חובותיו. הנאשם עמד בסופו של דבר בהתחייבות ושילם את הקנס במלואו. אמנם, תשלומים רבים שולמו באיחור ניכר, אך בסופו של דבר התשלומים שולמו חרף הקשיים עימה מתמודדת משפחתו.

לאור כל האמור, לפנים משורת הדין ולאור עמדת המשיבה אשר משאירה לשיקול דעת בית המשפט, אני מורה על ביטול תוספת הפיגורים, ריבית והצמדה שהתווספו לקנס המקורי בעניינו של המבקש.
ההליכים בעניין תוספת הפיגורים יופסקו באופן מיידי.
המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים .

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ח, 17 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בילאל נסאר
נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובנייה לב הגליל
שופט :
עורכי דין: