ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ נגד לוסיאן לוק קמו סופיר :

בפני
כבוד הרשם שמעון רומי

תובע/ זוכה

יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ ח"פ 512300500

נגד

נתבע/חייב 02
לוסיאן לוק קמו סופיר

החלטה

ביום 24/11/2018, הגיש החייב בקשותיו בתיק ההוצל"פ שבכותרת, כעולה מהחלטת רשם ההוצל"פ, מיום הגשת הבקשה. ההחלטה קבעה, כי להתנגדות שהוגשה, צורפה בקשה להארכת מועד. כמו כן נקבע בה : "...על פי נתוני המחשב, המועד האחרון להגשת התנגדות חלף ביום 14.3.2018..."

הזוכה הגישה לביצוע נגד החייב שלושה שיקים בסדרה, כל אחד על סך 9,500 ₪, מועד פרעון ביום ה 28 של כל אחד מן החודשים 6,7,8 2017.

השיקים משוכים מחשבונה של החייבת 1 (שלא הגישה התנגדות) פ.ל.קונספט בע"מ לפקודת הזוכה, החתומים בידי הזוכה.

על גב כל אחד מן השיקים מצויה חתימת המבקש כערב אישית לחיו בי החברה. משמאל לערבות האישית חתימת הסב של הנפרעת.

בקשת הביצוע מציינת את העובדות הנ"ל ומוסיפה כי על חשבון השיקים לא שילמו החייבים סכום כלשהו וכי השיקים הוצגו לפרעון ביום 25/9/2017 וכי נשלחה הודעת חילול.

הבקשה להארכת מועד נסמכת בתצהיר המבקש ובו מוצהרות העובדות הבאות:
לא קיבלתי עד היום את כתבי הטענות, משפט הערבות הוסף לאחר החתימה בגב השטרות ובדעתי לגשת למשטרת ישראל להתלונן על הונאה. אני בעלים יחיד של החייבת 1, אני מנכ"ל, אין לי יריבות אישית עם הזוכה. ההתנגדות עצמה נסמכת באותו תצהיר ממש.

ביום 8/7/2018 התקיים דיון במעמד הצדדים ובראשיתו נקבע כי המבקש אינו דובר עברית כי אם אנגלית ואין לכך כל זכר בבקשות שהגיש, מכל מקום נדחה הדיון ליום 15/8/2018 על מנת לאפשר למבקש להגיע עם מתורגמן.

במועד הנדחה אכן הופיע המבקש ועמו מתורגמנית כמו גם עורך דין אחר מזה שהופיע בדיון הראשון.

בראשית עדותו ציין המבקש כי אינו יודע מה כתוב בתצהירו שכן סמך על עורך הדין שלו והוא אינו מבין.

המבקש נשאל מספר שאלות בלתי רלוונטיות לחלוטין לנשוא הדיון והאחרונה שבהם האם שילם את ההוצאות שנפסקו לחובתו מהדיון הקודם, על השאלה הזו השיב בשלילה.

ב"כ המבקש בסיכומיו טען כי האמור בהתנגדות לא נסתר בחקירה הנגדית שכן המבקש לא עומת בעניין טענתו ביחס לחתימה שעל גב השטרות. עוד מציין ב"כ המבקש "לטעמי היה כאן ניצול של אי ידיעת השפה, אני חושב שזה לפחות פותח את הדרך לקבל את ההתנ גדות..."

סיכומי המשיבה מונה את מגרעות התצהיר הסומך את ההתנגדות שכן, אין הוא מתייחס כלל לטענות ההתנגדות. המבקש כך עולה ממסמכים שצירף מתגורר במען בה בוצעה ההדבקה של מסירת האזהרה לחייב. המבקש מאשר כי הוא חתום על גב השיק ודי בכך כדי לחייבו יחד עם החייבת 1 אשר כלל לא התנגדה לביצוע השטרות.

תשובת המבקש שבה ומזכירה שהמבקש לא יודע קרוא וכתוב ואם בית המשפט יתן לו הרשות להתגונן יבקש המבקש למנות גרפולוג לבדוק למי שייך כתב היד.

בחנתי את מכלול הכתבים ואתייחס תחילה לתשובת המבקש לסיכומי המשיבה.

בית המשפט לא ימנה גרפולוג משתי סיבות:
אחת – גרפולוג אינו מומחה לכתב יד וחוות דעתו תהא טובה כמו כל חוות דעת של הדיוט אחר.
שנית – אם צד חפץ בהגשת חוות דעת מומחה יכול היה ויוכל אולי לעשות כן בעתיד.
בית משפט איננו ממנה מומחים שלא לצורך.

בפי המבקש טענה אחת ויחידה העולה בתצהירו (בשונה מן ההתנגדות עצמה אשר עליה העיד בפני המבקש שאין לו מושג מה כתוב שם) "... משפט הערבות הוסב לאחר החתימה בגב השטרות..."

טענה זו אם תתברר כנכונה תהא בבחינת הגנה לכאורה מפני התביעה.

עם זאת טענה זו קלושה ביותר על רקע מכלול העובדות שהסתברו בדיון, היינו אין המבקש מכחיש כי החתימה היא חתימתו אלא רק טוען כי שאר הכיתוב על גב השטר הוסף לאחר שחתם.

אין שום סיבה עניינית או אחרת לפיה תמצא חתימת המבקש על גב השטר שלא בהקשר לערבות המיוחסת לו אבל כפי שכבר נוכחנו לא אחת כל מה שלא יכול להיות כבר קרה.

הוסף לכך, כי המבקש אינו בעל החשבון ממנו נמשך השטר ואין הוא נסב שכן השיק נמשך לפקודת הזוכה.

אשר על כן, אני מוצא לנכון להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת מלוא יתרת החוב בתיק ההוצל"פ שבכותרת בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו לב"כ המבקש.

לא יופקד הסכום או יופקד ולא תומצא הקבלה השייכת בהודעה על ידי ב"כ המבקש בתוך המועד תראה ההתנגדות כנדחית.

בכל מקרה תינתן החלטה נוספת לעת תזכורת פנימית שתקוים ביום 25/9/18.

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ח, 16 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יובלי חן ייזום והשקעות בע"מ
נתבע: לוסיאן לוק קמו סופיר
שופט :
עורכי דין: