ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כוכבה בוהדנה נגד אושן מלונאות וספא בע"מ :

17 אוגוסט 2018
לפני:
כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
כוכבה בוהדנה
ע"י ב"כ עו"ד אסף יוחאי
-
הנתבעת:
אושן מלונאות וספא בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שירי בויארסקי סבג

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד המתנהל בבית משפט השלום ב חדרה ( ת.א. 35839-04-17).

תמצית טענות הצדדים:

1. לטענת הנתבעת יש מקום לעיכוב ההליכים בתיק לנוכח תביעה המתנהלת במקביל בבית משפט השלום במסגרת ת.א. 35839-04-17 (להלן – התביעה הנוספת). לגרסת הנתבעת התביעה הנוספת עוסקת במידה רבה באותן השאלות העובדתיות הדורשות הכרעה בתיק זה ודיון בשני התיקים במקביל עלול להביא להכרעות סותרות ואף לבזבוז זמן שיפוטי רב. הכרעות בית המשפט בתביעה הנוספת יש בהן כדי להשפיע באופן ישיר על ההתנהלות בתיק זה. לגרסת הנתבעת, התביעה הנוספת אשר הוגשה כנגד בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן – הבנק) נסובה סביב שיק שנגנב לטענתה ע"י מר בוהדנה (בעלה של התובעת בתיק זה) ואף בתיק זה טוענת הנתבעת את אותה הטענה . הנתבעת הוסיפה, כי אם ייקבע שמר בוהדנה גנב וזייף את ההמחאות תוך שהוא חותם בניגוד לזכויות החתימה, הרי שדי בקביעה זו כדי לדחות את התביעה של התובעת בתיק זה. עוד ציינה הנתבעת, כי הבנק הגיש הודעת צד ג' כנגד מר בוהדנה במסגרת התביעה הנוספת.

2. התובעת טענה במסגרת דיון שהתקיים ביום 4.7.18, כי אין מקום לעיכוב ההליכים. לגרסת התובעת אין כל קשר בין בעלה למקרה הנדון בתיק זה וכי התובעת עבדה בפועל.
דיון והכרעה:

3. הכלל בדבר "הליך תלוי ועומד" נועד למנוע הכבדה מיותרת על הצד השני, מניעת הטרדת המערכת המשפטית בהליכים כפולים ומניעת הכרעות סותרות אשר יפגעו באמון במערכת בתי המשפט. על מהותו של עקרון זה עמד בית המשפט העליון ברע"א 627/13 דוד סגל נ' פנינת מלכי ישראל בע"מ ואח' (ניתן ביום 19.2.13):

"תכליתו של כלל ה"עניין תלוי ועומד" (Lis Alibi Pendens) הינה בראש ובראשונה מניעת הליכי סרק וחיסכון בזמן שיפוטי, אך גם מניעת הכבדה מיותרת על הצד שכנגד [ראו, למשל: ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477 (1975); רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב [פורסם בנבו] (21.11.2011) והאסמכתאות המאוזכרות בפסקה 6 שם]. על מנת להורות על עיכוב דיון עקב קיומו של הליך תלוי ועומד על בית המשפט לוודא שבשני ההליכים נדונה סוגיה זהה במהותה, אך לא נדרש כי תתקיים חפיפה מוחלטת בכל הסוגיות הנדונות. השיקולים שבית המשפט צריך לשקול במסגרת זו הינם, בין היתר: זהות השאלות שבמחלוקת, זהות בעלי הדין, יעילות הדיון חיסכון בזמן שיפוטי והימנעות מכפל התדיינות, ומאזן הנוחות. ודוק, החלטה בדבר עיכוב הליכים עקב קיומו של הליך תלוי ועומד הינה במהותה החלטה דיונית-ניהולית של הערכאה הדיונית, אשר ערכאת הערעור תמעט להתערב בה, למעט במקרים חריגים [ראו, למשל: רע"א 346/06 חזאן נ' קלאב אין אילת אחזקות בע"מ [פורסם בנבו] (14.5.2006) בפסקה 9]".

4. בתי הדין לעבודה יישמו את הכלל של "עניין תלוי ועומד" ועל פי ההלכה הפסוקה, ככל שלתשתית העובדתית בין שני ההליכים אין קשר, אין למנוע את המשך בירורו של ההליך שעיכובו מתבקש. "ככל שיש קשר בין התשתית העובדתית בין שני ההליכים, יש לבחון את תוכנו ומהותו של הקשר, על רקע התשתית העובדתית, וכיצד הוא עשוי להשפיע על אחד מההליכים, תוך בחינת מאזן האינטרסים והנוחות של כל צד. יש לבחון לא רק את הקשר בין התשתית העובדתית בשני ההליכים, אלא גם את התנהגות הצדדים ותום לבם וכן את הרקע להגשת התובענה...והזמן שבו הוגש כל ההליך" (דב"ע נה/3-247 המרכז הרפואי שערי צדק ואח' נ' ד"ר אורלי פרט, פד"ע כט, 244).

5. במקרה דנן, התובעת הגישה המחאות לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בחדרה. לאחר שהנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שטר, התביעה הועברה לדיון לבית משפט השלום ובהמשך לבית דין זה.

6. תביעתה של התובעת בתיק דנן הינה לתשלום שכר והוצאות נסיעה כאשר מפרוטוקול הדיון מיום 4.7.18 עולה, כי קיימת מחלוקת האם התובעת עבדה בפועל אצל הנתבעת כטענתה (גרסת התובעת בעמ' 4, שורות 31-33 – עמ' 5, שורות 1-3) או שכלל לא עבדה ( גרסת גב' רובס בעמ' 3, שורות 13-14).

כעולה מבקשת הנתבעת, ההליך המתנהל בפני בית משפט השלום עניינו תביעת ה של הנתבעת לפיצוי מהבנק, כאשר במסגרת תביעה זו הוגשה הודעת צד ג' כנגד מר בוהדנה.

7. אמנם חלק מהטענות העובדתיות בשני התיקים דומות ( בעיקר טענות הנתבעת המתייחסות לגניבה וזיוף המחאות), ברם הכרעה בטענות העובדתיות כאמור לא תייתר את הדיון בפני בית הדין ולו לנוכח כך שבכל מקרה יהיה צורך לדון בשאלה העובדתית האם התובעת עבדה בפועל בנתבעת ו ככל שעבדה מה גובה השכר לו היא זכאית. צורת התשלום הינה משנית לשאלה העיקרית כאמור לעיל.

8. נוכח האמור לעיל ומאחר וממילא אין בהכרעת בית משפט השלום בסוגיות העומדות בפניו כדי להשליך באופן מהותי על הסוגיה העיקרית העומד ת בפני ביה"ד, מצאתי לדחות את הבקשה.

9. הצדדים יבצעו הליכי גילוי מסמכים כלליים והדדיים בתצהירים ערוכים כדין וזאת עד ליום 20.9.18. לתצהירי גילוי המסמכים יצרפו הצדדים העתק מכל המסמכים המפורטים בהם.

10. עד לאותו מועד יודיעו הצדדים מה מספר העדים שיעידו מטעמם במסגרת הליך ההוכחות.

11. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך של 1,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום. לא מצאתי מקום לפסיקת הוצאות בגין אי התייצבות הנתבעת לדיון שהתקיים ביום 17.4.18, שכן לא הוצג בפניי כל אישור בדבר מסירת זימון לדיון לנתבעת.

12. לעיוני ביום 21.9.18.

ניתנה היום, ו' אלול תשע"ח, (17 אוגוסט 2018) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: כוכבה בוהדנה
נתבע: אושן מלונאות וספא בע"מ
שופט :
עורכי דין: