ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין 013 נטוויז'ן בע"מ נגד אר.די.טק. מחשוב לעסקים בע"מ :

בפני
כבוד ה שופט אבישי רובס

תובעת

013 נטוויז'ן בע"מ

נגד

נתבעת
אר.די.טק. מחשוב לעסקים בע"מ

החלטה

1. בפני בקשה לביטול פסק הדין שניתן כנגד הנתבעת בהעדר ביום 10.6.2018.

התובעת הגיבה לבקשה, הנתבעת השיבה לתגובה ומכאן החלטתי.

2. התובעת, חברת סלולר, הגישה כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך של 6,648 ₪. לטענה, הנתבעת התקשרה עמה לשם קבלת שירותי תקשורת והתחייבה לשלם עבור גלישה ו/או ציוד ו/או שיחות טלפוניות למגוון יעדים בעולם ו/או בגין שירותים נוספים. נטען, כי הנתבעת השתמשה בשירותיה של התובעת, אולם לא שלמה את החשבוניות שנשלחו אליה, חרף דרישותיה של התובעת, ונותרה חייבת לה את הסך הנ"ל.

3. הנתבעת הציגה עצמה בכתב ההגנה כחברה העוסקת במחשוב. היא אשרה, כי התקשרה עם התובעת לצורך קבלת שירותים, כנטען בכתב התביעה. עם זאת, הנתבעת טענה כי לא התקבלו במשרדיה חשבוניות מטעם התובעת. בנוסף, טענה הנתבעת כי מאז עזיבתו של מר חי בראל, עובד התובעת, הנתבעת הפסיקה ליתן לנתבעת שירותים ולא שלחה לה חשבוניות. לכתב ההגנה צורף תצהירו של מר אברהם רובין, מנכ"ל הנתבעת, ללא צרופה כלשהי נוספת.

4. במסגרת החלטתי מיום 28.11.2017 הורתי על הגשת תצהירי עדות ראשית, הדדית, בתוך 45 ימים ( בהתאם לתקנות) והתיק נקבע להוכחות ליום 10.6.2018. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית רק ביום 15.4.2018 ואילו הנתבעת לא הגישה תצהיר כלשהו נוסף, מעבר לתצהיר שתמך בעובדות כתב ההגנה.

5. ביום 6.6.2018 הגישה ב"כ הנתבעת בקשה לדחיית מועד הדיון, בטענה שהיא שוהה בחו"ל וצפויה לחזור רק ביום 11.6.2018.

בהחלטתי מיום 7.6.2018 הבהרתי, כי מועד דיון ההוכחות נקבע מספר חודשים לפני כן וכי אם נבצר מב"כ הנתבעת להתייצב לדיון, יתייצב עו"ד אחר ממשרדה. הבקשה נדחתה, אפוא. ביום 7.6.2018 הוגשה על ידי משרד ב"כ הנתבעת הודעה לפיה כל עורכי הדין במשרד בחו"ל ( נסיעה שלא היתה צפויה קודם בעניין טיפול בתיק משפטי) ועל כן מבוקש לדחות את הדיון למועד אחר. עוד נרשם, כי במקביל מתחייבים הצדדים לקדם את התיק ולהגיש הסדר פשרה בתוך 10 ימים. הודעה זו הוגשה ביום חמישי ולא ניתנה בה החלטה טרם הדיון.

6. נציגי הנתבעת וב"כ לא התייצבו לדיון ההוכחות ביום 10.6.2018 במועד שנקבע, למרות דחיית הבקשה לשינוי מועד הדיון. לאחר כ - 16 דקות, ניתן כנגד הנתבעת פסק דין בהעדר, על מלוא סכום התביעה, בצירוף הוצאות משפט ( ודוק, הכתבת פסק הדין החלה לאחר 16 דקות, כפי שנרשם במפורש בפסק הדין, והדיון הסתיים מספר דקות לאחר מכן). ציינתי בפסק הדין, כי "הדיון נשוא תיק זה נקבע בהחלטה מיום 28.11.2017. ביום 6.6.2018 הגישה הנתבעת בקשה לדחיית מועד הדיון ובקשה זו נדחתה בהחלטה שניתנה ביום 7.6.2018. מסתבר שלאחר מכן הגישה הנתבעת הודעה לפיה כל עורכי הדין מצויים בחו"ל. למרות שבקשתה לדחיית מועד הדיון נדחתה ולא ניתנה החלטה נוספת בקשר להודעתה מיום 7.6.2018, לא טרחה הנתבעת להתייצב לדיון".

7. בחלוף מספר דקות לאחר סיום הדיון, כחצי שעה לאחר המועד בו אמור היה הדיון להתחיל, התייצב באולם נציג מטעם הנתבעת. מאחר והדיון הסתיים, הובהר לו כי ניתן פסק דין בהעדר והוא הופנה למזכירות לצורך קבלת העתק ממנו.

8. ביום 9.7.2018 , כחודש לאחר הדיון, הגישה הנתבעת בקשה לביטול פסק הדין, באמצעות עו"ד אחר. במסגרת הבקשה חזרה הנתבעת על השתלשלות העניינים, תוך שהיא מפנה אצבע מאשימה כלפי ב"כ הקודם, שלא הגישה תצהירי עדות ראשית ואף לא יידעה אותה בדבר מועד הדיון, עד ליום 8.6.2018. היא טענה, כי רק ביום 8.6.2018 הודיעה ב"כ הנתבעת לנציג הנתבעת כי לא תוכל להתייצב לדיון וכי עליו להתייצב בעצמו. לטענתה, גם אם היתה הנתבעת מתייצבת, היה על בית המשפט לדחות את הדיון, על מנת לאפשר לנתבעת לקבל ייצוג אחר. נטען, כי הנתבעת לא הצליחה למצוא ייצוג חלופי.

נציג הנתבעת טען בתצהירו, כי הגיע לדיון באיחור של 20 דקות, מאחר ולא מצא את האולם הרלבנטי. כפי שהבהרתי לעיל, נציג הנתבעת אכן התייצב באולם בית המשפט, אולם לא באיחור של 20 דקות, אלא באיחור של כחצי שעה, לאחר שהדיון הסתיים ולאחר שנציגי התובעת וב"כ עזבו את המקום.

בניגוד לטענת הנתבעת, לא היה מוטלת על ב"כ התובעת חובה כלשהי לנסות ליצור קשר עם ב"כ הנתבעת, משלא התייצבה לדיון. בדומה, לא ברור לי מאין שואבת הנתבעת טענתה בתשובה לתגובה, לפיה במקרה של העדר התייצבות, ראוי שבית המשפט ישמע תיקים אחרים שבפניו ויבקש לברר סיבת אי התייצבות הצד שנעדר מהדיון. עם כל הכבוד, משעה שבית המשפט קבע מועד לדיון, על הצדדים וב"כ להתייצב לדיון במועד שנקבע ובית המשפט לא אמור לערוך בירורים כלשהם בנוגע לאי ההתייצבות או להמתין להם מעבר לזמן סביר. במקרה זה, המתין בית המשפט זמן סביר להתייצבות מטעם הנתבעת ומשלא הגיעה נציגה לאולם ואף ב"כ לא טרחה להתייצב, ניתן פסק דין בהעדר.

9. הנתבעת טענה, כי ב"כ הקודמת התרשלה בתפקידה - לא הודיעה לה על מועד הדיון, לא הגישה תצהיר עדות ראשית ולא התייצבה לדיון, חרף דחיית בקשתה לדחיית המועד. הנתבעת טענה, כי ב"כ התרשלה גם בכתיבת כתב ההגנה, הלוקה בחסר, שעה שלא התייחסה בהרחבה לטענות ההגנה, כמו גם לשאלת הסמכות העניינית ( הכוונה ככל הנראה לסמכות המקומית). נטען, כי הסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לבית המשפט בכפר סבא, במחוז המרכז, לאור כתובתה של הנתבעת וכי במדה ובית המשפט יבטל את פסק הדין, הוא מתבקש להעביר את הדיון למחוז המרכז. דין טענה זו להידחות, כבר בשלב זה. טענה בדבר העדר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה. משלא נעשה הדבר, הסמכות לדון בתביעה נתונה לבית משפט זה וגם אם יבוטל פסק הדין, לא יהיה מקום לדון בטענה בדבר העדר סמכות מקומית .

הנתבעת העלתה שורה של טענות שלא נזכרו בכתב הגנתה, לרבות העדר יריבות, וטענות בנוגע לחשבוניות בגינן הוגשה התביעה. לטענתה, מלוא החוב לתובעת נפרע ולא ברור כיצד הגיעה התובעת לסכום הנתבע. עוד נטען, כי ניתנה לתובעת הודעת ניתוק וכי התובעת זיכתה את הנתבעת בגין החדשים פברואר ומרץ 2016. הנתבעת הפנתה לפסיקה הנוהגת בעניין בקשה לביטול פסק דין ועתרה להורות על ביטול פסק הדין.

10. במסגרת תגובתה לבקשה, טענה התובעת כי הנתבעת מנסה לתקן את כתב ההגנה באמצעות הבקשה ואיננה מתמודדת עם טענות ההגנה שהיו בפני בית המשפט בזמן אמת. מכאן, שהנתבעת מודה שטענות ההגנה שלה קלושות ודי בכך כדי לדחות את הבקשה. התובעת הדגישה, כי הנתבעת לא הגישה תצהיר עשות ראשית, מעבר לתצהיר התומך בכתב ההגנה המקורי ולכן, אין בידיה טענות הגנה טובות, כטענתה.

התובעת טענה, כי אי התייצבותה של ב"כ הנתבעת לדיון אינה מהווה מחדל, שכחה או טעות, אלא חוצפה, תוך התעלמות מדעת מהחלטות בית המשפט. נטען, כי במדה ולנתבעת טענות כלשהן כנגד ב"כ, אין זה המקום לבררן ובידי הנתבעת הדרך למצות את הדין עמה. עוד נטען, כי גם מנהל הנתבעת עשה דין לעצמו ולא התייצב לדיון. נטען, כי אם היה נציג הנתבעת מאחר ב - 20 דקות כטענתו, היה בית המשפט מזעיק את ב"כ התובעת ומבטל את פסק הדין. נטען, כי לא יתכן שנציג הנתבעת התייצב באולם 20 דקות לאחר המועד בו אמור היה הדיון להתחיל. נטען, כי טענותיה של הנתבעת מופנות כלפי ב"כ ובנסיבות העניין, יש לדחות את הבקשה לבטל את פסק הדין.

11. במסגרת בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, על בית המשפט לבחון מהי הסיבה למחדלו של המבקש מחד ומה הם סיכויי ההצלחה שלו, אם יבוטל פסק הדין, מאידך. כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד פגום בשל העדר המצאה כדין של כתב התביעה לידי הנתבע או כל החלטה אחרת שלא פעל על פיה, יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, בלי להתייחס למשקלן של הטענות ולסיכויי הצלחה (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פדח 395,397).
בענייננו, אין חולק כי הנתבעת זומנה כדין לדיון ההוכחות. הנתבעת וב"כ לא התייצבו לדיון במועד, חרף דחיית הבקשה לשינוי מועד הדיון, ולכן ניתן כנגד הנתבעת פסק דין בעדר. כפי שהבהרתי לעיל, בחלוף מספר דקות לאחר סיום הדיון, כחצי שעה לאחר המועד בו אמור היה הדיון להתחיל, התייצב באולם נציג מטעם הנתבעת. מאחר והדיון הסתיים, הובהר לו כי ניתן פסק דין בהעדר והוא הופנה למזכירות לצורך קבלת העתק ממנו. טענותיה של הנתבעת כלפי ב"כ הינן במישור היחסים בינה לבין שלוחתה ואין בהן משום נימוק לביטול פסק הדין מחובת הצדק. נציג הנתבעת אחר אף הוא לדיון והתייצב באולם בית המשפט לאחר סיום הדיון ולאחר שנציגי התובעת וב"כ עזבו את המקום. אין מקום, אפוא, לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

12. הלכה היא, כי כאשר פסק הדין אינו פגום, נתונה לבית המשפט סמכות לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעתו. במצב דברים זה, יציב בית המשפט שני מבחנים: האחד - סיבת מחדלו של המבקש והשני - סיכויי הצלחתו כי הגנתו תתקבל, כאשר התשובה למבחן השני חשובה יותר (ע"א 64/53, לעיל; ע"א 5000/92 בן - ציון נ' הנאמן על נכסי י. בן - ציון, פ"ד מח(1) 830; ד"ר י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 738; א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 283, 284, לרבות האסמכתאות המפורטות שם).

הגם שאין בהתייצבותו של נציג הנתבעת באיחור, משום נימוק לביטול פסק הדין מחובת הצדק, הרי שיש בכך ולו כדי להראות כי הוא לא התכוון לזלזל בהחלטות בית המשפט או בצד שכנגד וכי איחורו לדיון לא נעשה עקב זלזול בהליך.

באשר לסיכויי ההגנה - כעיקרון, סיכויי ההגנה של הנתבעת לצורך בחינת הבקשה לביטול פסק הדין נבחנים על בסיס כתב ההגנה שהגישה ולא על בסיס טענות נוספות שהועלו בבקשתה או במסמכים אחרים שצרפה. כתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעת לקוני, הוא כולל בעיקרו הכחשות גורפות וכן, טענה לפיה מאז עזיבתו של מר חי בראל, עובד התובעת, הנתבעת הפסיקה ליתן לנתבעת שירותים ולא שלחה לה חשבוניות. לא נטען מתי הופסקה ההתקשרות בין הצדדים ואף לא ברור מיהו אותו חי בראל, הנזכר בכתב ההגנה.

במצב רגיל, ניתן היה לדחות את הבקשה לביטול פסק הדין. אלא, שעיון בכתב התביעה מעלה, כי אף הוא נוסח באופן לקוני ותצהיר העדות הראשית, שהוגש אף הוא באיחור ניכר, מפליג בטענות והסברים שזכרם לא בא בכתב התביעה. יתירה מזאת, כפי שטענה הנתבעת בבקשתה, ובצדק, אופן חישוב החוב, ואף שמדובר בחוב קטן יחסית, מצדיק בירור לגופו של עניין, תוך מתן אפשרות לנתבעת להציג את גרסתה כדבעי. לפיכך, יבוטל פסק הדין, בתנאים, ואת מחדליה של הנתבעת ניתן יהיה לרפא באמצעות פסיקת הוצאות.

13. לאור האמור לעיל, אני מורה כי פסק הדין מיום 10.6. 2018 יבוטל, בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. הנתבעת תשלם לתובעת, באמצעות ב"כ, הוצאות בסך של 2,500 ₪, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. סכום זה ישולם עד ליום 26.8.2018.

ב. הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן, אליו יצורף תצהיר עדות ראשית ומסמכים, וזאת עד ליום 27.8.2018. עד לאותו מועד תוגש אסמכתא בנוגע לתשלום ההוצאות.

ג. במדה ואילו מבין התנאים המפורטים לעיל, כולל הגשת אסמכתא בדבר תשלום ההוצאות, לא יתקיימו, יישאר פסק הדין בעינו. מובהר, כי לא תינתנה אורכות נוספות.

ד. מובהר, כי במדה והתנאים לביטול פסק הדין יתקיימו, הרי שהנתבעת לא תהא זכאית להעלות טענה כלשהי בדבר הרחבת חזית בכל הנוגע לתצהירה של התובעת.

14. התיק יובא לעיוני ביום 28.8.2018.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לצדדים.
ניתנה היום, כ"א אב תשע"ח, 02 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: 013 נטוויז'ן בע"מ
נתבע: אר.די.טק. מחשוב לעסקים בע"מ
שופט :
עורכי דין: