ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאול יהודה בראון נגד אברהם מרדכי ארליך :


בפני
כבוד ה שופט כרמי מוסק

המבקשים

  1. שאול יהודה בראון
  2. סימור בראון
  3. אריה יהודה ליכטנשטיין
  4. פיתוח א. א (1999) ייזום תבונה חדשנות בע"מ
  5. יהודה אריה אלטר
  6. יעקב לוקסנבורג
  7. אברהם חיים שטיצברג

באמצעות ב"כ עו"ד ראובן יהושע

נגד

המשיב
אברהם מרדכי ארליך
באמצעות ב"כ עו"ד מרדכי בייץ

החלטה

(מתייחס גם לבקשות 57, 67 ו-77)

1. לפניי בקשת התובעים למחיקת כתב הגנתו של המשיב (הנתבע 1), זאת מאחר שלא עמד בהחלטות בית המשפט לאפשר לבא כוח התובעים לעיין ולהעתיק את המסמכים שברשותו.

2. בהקשר זה מפנה בא כוח התובעים להחלטת בית המשפט מיום 15.4.18, במסגרתה נקבעו מועדים לגילוי מסמכים ולעיון במסמכים. בא כוח התובעים מפנה להליכים קודמים ולהחלטות קודמות של בית המשפט, בהם נקבעו מועדים לגילוי ועיון במסמכים תוך ציון כי במידה שהדברים לא ייעשו, יימחק כתב ההגנה של המשיב. כמו כן, מפנה בא כוח התובעים לבקשות קודמות לפיהן התבקש המשיב להשלים את כל החסר בכל הנוגע לגילוי המסמכים, עיון והעתקת המסמכים שברשותו.

3. ביום 15.5.18 שלח בא כוח המשיב תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר מענה לשאלון וביקש לתאם מועד למסירת המסמכים לעיון. ביום 30.5.18 שלח בא כוח התובעים בקשה לתיאום מועד לעיון ולהעתקה, אולם הבקשה לא נענתה, וביום 20.6.18 נשלחה תזכורת נוספת שאף היא לא נענתה. כל זאת מצטרף להחלטות קודמות של בית המשפט, אשר לא קוימו על ידי המשיב, והיה צורך להגיש בעניינים אלה בקשות לבית המשפט (בקשות 57, 67 ו-77). בא כוח התובעים טוען, כי בנסיבות העניין, כאשר המשיב נוקט בשיטה של התחמקות מכוונת מקיום החלטות בית המשפט, יש למחוק את כתב ההגנה מטעמו. הבקשה נתמכת בתצהירו של עו"ד אוריאל בירנבאום.
4. המשיב טוען בתגובתו, כי הוא מקיים אחר החלטות בית המשפט. לשיטתו, ביום 15.5.18 העביר תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר תשובות לשאלון. כמו כן, פנה לתאם מועד לעיון במסמכים שברשותו, וביום 20.6.18 ענה לפניית בא כוח התובעים, כי העניין יטופל בהקדם. מדובר בכמות נכבדה של מסמכים שיש לאספם ממספר מקומות, וכי למשיב נדרשת שהות. ביום 3.7.18 הודיע המשיב לבא כוח התובעים כי ניתן לעיין במסמכים. העתק המכתב צורף לתגובה. לפיכך, סבור בא כוח המשיב כי אין מקום להורות על מחיקת כתב ההגנה או לחייבו בהוצאות.

5. התובעים הגיבו וטענו, כי המשיב ממשיך בהתנהלותו הקלוקלת ושוב מתעתע בתובעים ובבית המשפט. התובעים מפנים להחלטות קודמות כאמור, לפיהן היה על המשיב לאפשר עיון במסמכים לפני זמן רב. על פי הוראות התקנות, על המשיב היה לאפשר עיון במסמכים תוך 7 ימים, והוא מושך את העניין זמן רב, מעבר למועד שנקבע בתקנות. גם התשובות שניתנו על ידו עד היום בנוגע לקיום הליך זה הנן מעורפלות ובלתי הגיוניות, מה גם שבעבר הצהיר המשיב כי המסמכים נמצאים בחזקתו וברשותו, ועל כן אין לקבל את טענתו כי עליו לאסוף מסמכים אלה ממספר מקומות.

6. לאחר שעיינתי בתגובות הצדדים, ניתנת בזאת ארכה אחרונה למשיב לקיים את החלטות בית המשפט ולאפשר לתובעים לעיין ולצלם את המסמכים, זאת לא יאוחר מיום 6.9.18. במידה שלא יעשה כן – יימחק כתב הגנתו.

7. בנסיבות העניין, אני מחייב את המשיב בהוצאות התובעים בסכום כולל של 3,000 ₪, נכון להיום.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ח, 06 אוגוסט 2018, בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט


מעורבים
תובע: שאול יהודה בראון
נתבע: אברהם מרדכי ארליך
שופט :
עורכי דין: