ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נידם ג'קי נגד עירית ירושלים :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 3624/03

לפני:

כב' השופטת אתי באוםֿֿניקוטרה

תאריך:

05/09/2008

בעניין:

נידם ג'קי

התובע

נ ג ד

עיריית ירושלים

הנתבעת

צו

אני ממנה בזאת את ד"ר דני פישר מרח' סוטין 4, תל אביב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין.

המומחה יבדוק את התובע מר נידם ג'קי ויקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי בעקבות האירוע מיום 15/08/01 ובמיוחד יקבע:

1. האם לוקה התובע/ת היום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.

2. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל.

3. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.

4. המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת/ת.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע תוך 30 ימים מהיום.

בשכר טרחת המומחה בסך 5,000 ₪+מע"מ ישאו הצדדים בחלקים שווים.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום מיום בדיקת התובע/ת.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד, יודיע על כך מיידית לבית המשפט.

20 ימים לפני מועד הדיון יגיש התובע תחשיבי נזק בצירוף תצהיר עדותו הראשית ובצירוף כל המסמכים הרלוונטים ו – 10 ימים לפני מועד הדיון תגיש הנתבעת תחשיב נזק מטעמה.

המסמכים האמורים יועברו מצד אל צד ישירות בתוך המועדים הנקובים.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה למומחה ולבאי כוח הצדדים.

נקבע בזאת דיון בנוכחות התובע, ליום 17/11/08 שעה 13:00.

ניתן היום ו' באב תשס"ח (7 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

אתי באוםֿֿניקוטרה, שופטת