ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו אייל מצרי נגד שושנה ביטון :

בפני
כבוד סגן הנשיאה, השופט גיל דניאל

תובע

אליהו אייל מצרי

נגד

נתבעת

שושנה ביטון

פסק דין

תביעה שהגיש התובע בגין יתרת חוב עבור עבודות שיפוצים שביצע בבית הנתבעת בהתאם להסכם ביניהם.
התובע טוען, כי סוכם בין הצדדים שבגין ביצוע השיפוצים תשלם לו הנתבעת סך של 150,000 ₪. הנתבעת שילמה סך של 55,000 ₪ בלבד. בהמשך, הצדדים הגיעו להסכמה, במסגרת הסכם אשר עליו חתמה הנתבעת, לפיה הנתבעת תשלם לתובע סך של 38,000 ₪ בתשלומים חודשיים. הנתבעת שילמה רק סך של 2,000 ₪. לפיכך, התובע דורש לחייב הנתבעת בתשלום סך של 36,000 ₪ בגין יתרת החוב לפי ההסכם עב ור ביצוע השיפוצים.
בנוסף להסכם ביצוע השיפוצים, טוען התובע כי הצדדים הגיעו להסכם מכירת רכבו של התובע לנתבעת בסך של 22,000 ₪, אולם בעת שהרכב היה בחזקתה של הנתבעת וזאת מבלי להעביר בעלות ברכב נוכח היכרות מוקדמת ביניהם, ניזוק הרכב בתאונה ועל כן סוכם בין הצדדים כי הנתבעת תישא בתיקון הרכב וכי לאחר תיקון הרכב, יפעל התובע למכירת הרכב והנתבעת תישא בהפרש בין המחיר בו רכשה את הרכב מהתובע לבין המחיר בו נמכר הרכב לצד שלישי באישור הנתבעת. לטענת התובע, הנתבעת שילמה מקדמה בלבד בסך 1,500 ₪ עבור ביצוע תיקון הרכב ונותרה חייבת לתובע סך של 12,500 ₪.
מנגד, טוענת הנתבעת כי העבודות שבוצעו ע"י התובע נעשו בצורה גרועה ביותר תוך שהותירו נזקים אשר בהם נשאה הנתבעת עת שנאלצה להזמין בעלי מקצוע אחרים לתיקון הנזקים.

הנתבעת טוענת, כי חתימתה על ההסכם לפיו נקבע גובה החוב לתובע נעשתה תוך ניצול מצוקתה והיא עולה כדי כפיה ועושק. לפיכך, לעמדת הנתבעת ההסכם האמור בטל והיא אינה חייבת לתובע כל סכום כספי בקשר לשיפוצים.
באשר לרכב, טוענת הנתבעת כי התובע ובן זוגה (באותה עת) שכנעו אותה לרכוש הרכב, אולם הרכב נמסר לחזקתה ללא העברת בעלות ואמור היה לשמש אותה עד שתרכוש רכב חדש, אולם בינתיים עשתה תאונה ברכב ושילמה את מלוא עלות התיקון לתובע בסך 1,500 ₪.
הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית שלהם ושל עדים רבים מטעמם.
במסגרת דיוני ההוכחות נשמעו העדויות של הצדדים וכן של העדים מטעם הצדדים.
לאחר שנשמעו מלוא העדויות בתיק, ולאחר שניתנה הצעת בית המשפט לצדדים לנסות ולגבש פשרה ולחילופין להסמיך את בית המשפט לפסוק בפשרה בפערים הקיימים בין הצדדים, הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה ולפיה יינתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"א-1984 בגבולות פיצוי מינימום בסך של 25,000 ₪ ותקרת מקסימום בסך של 40,000 ₪.
בבוא בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה עליו להתחשב במכלול הטענות שהועלו על ידי הצדדים, בשים לב לעדויות ולראיות שהוגשו על ידי הצדדים.

פסיקת בית המשפט בפשרה אינה מכריעה בטענות הצדדים, אלא מהווה המשך לרצונם של הצדדים להגיע ביניהם לפשרה. השיקולים העומדים ביסודה של פסיקת בית המשפט בפשרה, הינם שיקולים מורכבים בעלי אופי מיוחד שאינם ניתנים למשקל ולמדידה, שאינם רק שיקולים הנוגעים לדין אלא גם שיקולים ראויים אחרים העולים מתוך הנסיבות המיוחדות של העניין ושל המתדיינים.

לאחר שבחנתי את כל החומר שהוגש לבית המשפט ובהתחשב בנכונות הצדדים להגיע לפשרה, אני מוצא לנכון לקבוע כדלקמן:

על הנתבעת לשלם לתובע סך של 36,000 ₪.

הסך האמור ישולם תוך 60 יום.

ניתן היום, י"ח אב תשע"ח, 30 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו אייל מצרי
נתבע: שושנה ביטון
שופט :
עורכי דין: