ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי שושה נגד ירקונית בניה ושיפוצים בע"מ חברות :

לפני:

כבוד השופטת שרה שדיאור

התובע
1. עלי שושה
ע"י ב"כ: עו"ד מייסלם מסלם
-
הנתבעים

  1. ירקונית בניה ושיפוצים בע"מ חברות
  2. אביהו טובי

פסק דין

בפני בית הדין בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד שני הנתבעים ביחד ולחוד.
התביעה הוגשה ביום1/3/15 . אישור על מסירה כדין בצירוף תצהיר הוגש ביום3/6/15 .בתאריך 9/6/15 נתנה החלטה ובה התראה לנתבעים.
כתב הגנה לא הוגש עד מועד זה.
על כן ניתן ביום 21/12/15 פסק דין בהעדר הגנה על יסוד כתב התביעה ובשק"ד בית הדין .
הוגש ערעור לבית הדין הארצי (ע"ע 45095-05-16 ) אשר פסק כי:
" 1.בנסיבות העניין, אנו מוצאים לנכון להחזיר את התיק לבית הדין האזורי על מנת שיאפשר למערער להציג לפני בית הדין ראיות בגין ראשי התביעה שנדחו.
2.המשיבים ישאו בהוצאות המערער בערעור בסכום של 5,000 ₪.
3.המזכירות תשלח העתק פסק הדין למשיבים."
6. בפרו' הדיון בבית הדין הארצי לעבודה מיום 12/12/17 נרשם במפורש :" הערה:
השעה כעת 09:40 ואין התייצבות מטעם ב"כ המשיבים."(דגש ש.ש.) ובהמשך
מפי ב"כ התובע / המערער : " ב"כ המערער: אין התייצבות מטעם חברי וגם אין
עניין מצידו."

על כן ברור כי גם בבית הדין הארצי לא הייתה התייצבות מטעם הנתבעים, ואין עניין מצידם, משכך ניתן לתת פס"ד בהעדר הגנה גם ובפרט לאחר ולנוכח ההליך בארצי .
7. חזקה עלי מצוות בית הדין הארצי הנכבד , על כן נתנה החלטה ביום 11/3/18
ובעקבותיה בתאריך 1/5/18 הוגש תצהיר תובע .בתאריך 8/5/18 נתנה החלטה
נוספת מחמת שלא הוגשו הנספחים לתצהיר ובתאריך 6/6/18 הוגשו הנספחים.
8. נוכח כל האמור הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובע סך כולל של רכיבי תביעתו
המופיעים מטה ו על פי כתב התביעה כלשונו :
פיצויי פיטורים בסך 6,085 ₪
הודעה מוקדמת בסך 4,210 ₪
שעות נוספות בסך 14,252 ₪
אי הפרשה מלאה לגמל 2,156 ₪
ימי חגים 4,590 ₪
דמי הבראה 5,458 ₪
החזר הוצאות נסיעה 15,972 ₪
דמי כלכלה בסך 4,309 ₪
פיצוי בגין סע' 24 לחוק הגנת השכר 15,000 ₪
9. כמו כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד שכ"ט ב"כ התובע בסך כולל של 5000ש"ח.
10. הסכומים בסעיפים לעיל ישולמו תוך 30 יום. לא ישולמו במועד יישאו הפרשי
הצמדה וריבית ממתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
ניתן היום, י"ח אב תשע"ח, (30 יולי 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עלי שושה
נתבע: ירקונית בניה ושיפוצים בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: