ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. דורי בניה בע"מ נגד רשות המים :

בפני

בפני הרכב בית הדין:
כבוד השופט דניאל פיש [אב"ד]
מר שאול שטרייט, נציג ציבור
מר ישראל מנטל, נציג ציבור

תובעים

א. דורי בניה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לילך רזניק

נגד

נתבעים

1. רשות המים - חטיבה אסדרה
ע"י פרקליטות מחוז חיפה
2. דגש ניהול מערכות בניה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף סיידוף
3. סמט-גראונדווטר טכניקס
ע"י ב"כ עוה"ד אלכס כץ
4. הרוכשים בפרויקט מגדלי הצעירים (באמצעות הועד)
ע"י ב"כ עוה"ד גידי פרישטניק

החלטה

בפנינו בקשה לביטול שלושה פסקי דין שניתנו ביום 13.6.18 במסגרת הליך מאוחד:
עח"ק 41294-04-17 דגש ניהול מערכות בע"מ נ' רשות המים חטיבת האסדרה ( להלן :" דגש") ;
עח"ק 38992-04-17 סמט גראונדווטר טכניקס בע"מ נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן: "סמט");
עח"ק 2223-07-18 הרוכשים בפרויקט מגדלי הצעירים ( באמצעות הוועד) נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן :" מגדלי הצעירים").
פסקי הדין החלקיים בעניין כל אחד מהצדדים ניתנו בעקבות בקשות שהוגשו על ידי העוררים בכל אחד מהתיקים. הבקשות התקבלו כתוצאה מעמדת המשיבה, הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהודיעה שאין היא רואה לנכון להתנגד לבקשות.
המבקשת בבקשה הנוכחית, א. דורי בניה בע"מ ( להלן: א. דורי), מלינה על מתן פסקי הדין שלטענתה ניתנו בהעדר הגנה ובמעמד צד אחד ודורשת את ביטולם.
המשיבות- דגש, סמט ומגדלי הצעירים, מתנגדות כל אחת מטעמיה, לביטול פסקי הדין. רשות המים הותירה את עניין הביטול לשיקול דעתו של בית הדין.
עיקר טענותיה של המבקשת מסתמך על השלכותיה הנטענות של החלטה שניתנה על ידי בית הדין ביום 14.3.17 במסגרתה הורה בית הדין על הטלת חיובים מצד רשות המים על דגש, סמט ומגדלי הצעירים שהגישו לאחר מכן עררים כנגד אותן החלטות. א. דורי טענה כי לא ניתן היה לשנות החלטה זו.
לא מצאתי יסוד בבקשה. מדובר בהחלטת ביניים הניתנת לשינוי במהלך ההליך.
במקרה דנן, גם לאחר משלוח הודעות התשלום ופתיחת העררים על ידי הצדדים האחרים, המשיכה רשות המים לגלות חוסר עניין בקידום אותם הליכים כנגד אותם צדדים. למרות החלטת בית הדין כאמור לעיל, המשיכה רשות המים כפי הנראה לראות בא. דורי כמשיבה היחידה הרלבנטית לאירועים נשוא העררים.
חיובה של רשות המים להמשיך לנהל הליכים נגד צדדים רבים נוספים בניגוד לרצונה והמשך צירופם להליך היה מכביד עד מאוד על האפשרות לנהלו בצורה יעילה. מכל מקום מחיקת הצדדים האחרים אינה יכולה להשפיע על תוצאות הדיון בעניינה של א. דורי שתחויב או תשוחרר מחבות על פי הוראות חוק המים, ללא קשר לצירופם של צדדים נוספים. כך שעמדתה של א. דורי באשר להטלת ההיטל על הצדדים האחרים אינה מעלה או מורידה. יובהר כי לא הועלו במקרה דנן טענות הדומות לאלה המצדיקות משלוח הודעה לצד שלישי בהליכים אזרחיים.
בשולי הדברים יאמר שאכן הוגשו תגובות לחלק מהבקשות למחיקה על ידי א. דורי, בניגוד למה שצוין בפסקי הדין, אולם מהטעמים שפורטו לעיל אין בהן כדי לשנות מן התוצאה.
עוד יוסף כי קיים צד נוסף שצורף בעקבות החלטת בית הדין אשר לא ביקש להימחק ונותר בהליך יחד עם א.דורי.
אשר על כן הבקשה נדחית.
א. דורי תשלם לכל אחד מהצדדים האחרים, למעט רשות המים, הוצאות בסך 2,500 ₪ בגין הבקשה, לתשלום תוך 30 ימים.

ד' פיש, שופט

שאול שטרייט
נציג ציבור

ישראל מנטל
נציג ציבור

ניתנה היום, י"ב אב תשע"ח, 24 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. דורי בניה בע"מ
נתבע: רשות המים
שופט :
עורכי דין: