ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין TESFAY TESFAGERGES נגד רם- אדרת הנדסה אזרחית בע"מ :

לפני:
כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

נציגת ציבור (עובדים) גב' רונית עזר
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' אורה נורי

התובעים
1. TESFAY TESFAGERGES
ע"י ב"כ: עו"ד ועקנין
-
הנתבעים

1. רם- אדרת הנדסה אזרחית בע"מ – מחיקה

2. דניאל - אס - די - או - אס בע"מ

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה לתשלום שכר עבודה עבור חודשים ספטמבר ואוקטובר 2016 וזכויות נוספות.

2. כעולה מהראיות שנשמעו, אין חולק שהתובע עבד אצל הנתבעת 2 (להלן – הנתבעת) בחודשים יוני ואוגוסט 2016, ושכרו שולם במלואו.

3. התובע הודה כי עבד אצל הנתבעת כשהוא נושא ויזה מזויפת.
התובע נעצר על ידי משטרת ההגירה ביום 10/10/16 והועבר למתקן חולות.

4. התובע הציג דוחות נוכחות מהם עולה כי בחודש ספטמבר 2016 עבר חודש עבודה מלא ובחודש אוקטובר עבד חמישה ימים.
עוד הציג המחאה שנמסר ה לו על ידי הנתבעת, על סך 8,000 ₪, לתאריך 25/2/17. לטענת התובע, המחאה זו נמסרה לו על ידי מנהל הנתבעת לאחר שחזר מ מתקן סהרונים. התובע טען שהפקיד את ההמחאה בבנק וזו חזרה ללא שנפרעה.

5. למנהל הנתבעת היו מספר גרסאות בנוגע לתביעה.
בדיון ההוכחות טען מנהל הנתבעת כי התובע עבד בחודשים יולי ואוגוסט בלבד ולאחר מכן נעצר והועבר לסהרונים.
העד הציג צילום קבלה מס' 0157 (נ/1) , שהתובע חתום עליה, ולפיו שולם לו סך 9,000 ₪ עבור חודש אוגוסט 2016. לטענתו, מסמך זה מעיד כי סכום ההמחאה שחזרה מהבנק, שולם לתובע במזומן. העד הוסיף וטען כי לאור טענות של התובע כי מגיע לו עוד כסף, שילם במזומן 9,000 ₪ במקום 8,000 ₪ שהיה כתוב בהמחאה.
משהופנה מנהל הנתבעת לכך שהקבלה שהציג היא עבור אוגוסט ואילו התביעה מתייחסת לחודש ספטמבר, הציג קבלה נוספת, שמספרה 0342 (נ/2).
קבלה זו "נשלפה" על ידו במהלך עדותו, לאחר שבראשית הדיון נשאל אם יש לו מסמכים נוספים והשיב ב שלילה. החתימה על גבי הקבלה הנוספת (נ/2) , אינה זהה לחתימתו של התובע.

כמו כן, בסיום הדיון העד ביקש להוסיף וטען כי באתר עבדו שלושה אנשים בעלי שם זהה - טספי .
טענה זו העלה העד כנגד דוחות הנוכחות החתומים שהוצגו על ידי התובע. ואולם בפועל, טענה זו מס בירה מדוע על הקבלה השניה שהוצגה, נ/2, מופיע השם "טספי" שהוא עובד אחר ולא התובע.

העד נשאל איך יכול להיות שלפי הסדר הרץ של הקבלות, התשלום במזומן לתובע היה לאחר המועד שבו שולם התשלום אשר לטענתו מהוו ה שכר חודש ספטמבר. לעד לא היה הסבר למעט "טעות סופר".

ועוד – לא היה לו הסבר לשאלה הכיצד ההמחאה שמסר לתובע היא מחודש פברואר 2017, ואילו הקבלה שלטענתו משקפת סכום שנמסר לתובע במזומן, מועדה הרבה לפני שנמסר השיק.

6. מכל האמור לעיל עולה כי הקבלה מס' 0157 (נ/1) מעידה על תשלום שכר התובע לחודש אוגוסט, כפי שכתוב בה.
מעבר לכך, התובע עבד בחודש ספטמבר ומספר ימים בחודש אוקטובר, עד שנעצר, ותמורת ימים אלה לא קיבל שכר.
ההמחאה שנמסרה לו, לא כובדה ולא הוכח כי תמורתה שולמה לו במזומן.

7. נוכח האמור, תביעת התובע מתקבלת.
התובע זכאי לשכר עבודה עבור חודש ספטמבר 2016 ועוד חמישה ימים בחודש אוקטובר, בהתאם לדוחות הנוכחות שצירף ואשר לא נסתרו.
באשר לגובה השכר, התובע טען ששולם לו 32 ₪ לשעה.
הנתבעת לא הציגה הסכם עבודה או תלושי שכר, שיעידו על גובה השכר שסוכם.
מהמסמך שצירף התובע עולה שקיבל שכר עבודה בסך 9,000 ₪ לחודש.

8. לאור האמור, גירסת התובע מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע סך 10,013 ₪ בגין שכר עבודה וכן שעות נוספות בסך 504 ₪.

9. לעניין פיצויי הלנה, לא הוצגו נימוקים כלשהם אשר יש בהם להצדיק אי תשלום שכר. ככל שנטען כי לא ניתן היה לאתר את התובע, הרי שלכל הפחות מאז הגשת התביעה בחודש נובמבר 2017 , התובע מיוצג על ידי עו"ד ולא היתה כל מניעה לשלם לו את השכר.
לפיכך ולאור הנסיבות , אנו מעמידות את פיצויי ההלנה על סך 3,000 ₪.

10. לעניין הפרשות לקרן פנסיה ולקרן פיצויים, משלא הוכח שהיתה לתובע קרן פנסיה קיימת, ולאור תקופת העבודה, התובע אינו זכאי לפיצוי בשל אי הפרשת סכומים לפנסיה.

11. לעניין דמי נסיעות, התובע אישר שקיבל 200 ₪ לחודש "על תחבורה".
לפיכך, התובע זכאי לדמי נסיעות עבור חודשים ספטמבר ועוד חמישה ימי עבודה בחודש אוקטובר.
בהתאם לתעריף "חופשי חודשי" זכאי לסך 300 ₪.

12. לעניין התביעה להעדר הסכם עבודה ולהעדר תלושי שכר, משלא הוכח שאלה נמסרו לתובע, תשלם הנתבעת לתובע פיצוי בסך 2,500 ₪.

13. לעניין פדיון חופש, משלא הוכח ניצול ימי חופשה בתשלום, התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע 768 ₪ ברכיב זה.

14. סוף דבר, התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע כדלקמן:
א. שכר עבודה בסך 10,013 ₪.
ב. שעות נוספות בסך 504 ₪.
ג. פיצויי הלנת שכר בסך 3,000 ₪.
ד. דמי נסיעות בסך 300 ₪.
ה. פדיון חופש בסך 768 ₪.
ו. פיצוי בגין העדר הסכם עבודה ותלושי שכר בסך 2,500 ₪.

כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

15. הנתבעת תישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪, צמודים כחוק מהיום.

ניתן היום, 27/6/18 , בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציגת עובדים גב' עזר

הדס יהלום, סגנית נשיאה

נציגת מע סיקים גב' נורי


מעורבים
תובע: TESFAY TESFAGERGES
נתבע: רם- אדרת הנדסה אזרחית בע"מ
שופט :
עורכי דין: