ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר סירקיס נגד אחים פתחי חברה לבניה בע"מ :

בפני
כבוד ה שופט העמית יובל שדמי

התובעים

1.אלכסנדר סירקיס
2.אילנה סירקיס

נגד

הנתבעת
אחים פתחי חברה לבניה בע"מ

פסק דין

התובעים טוענים שרכשו מהנתבעת דירה.
הם מספרים שבמסגרת העסקה נדרשו ע"י הנתבעת לשלם לה סך של 4,738 ₪ בגין "דמי חיבור לחב' החשמל".
הם טוענים שעל פי ההסכמים בין הצדדים, הם לא היו חייבים לשלם לנתבעת סכום זה, ונאלצו לשלמו על מנת שהנתבעת תאפשר להם כניסה לבית וחיבור לחשמל.

הנתבעת טענה שהסכום נשוא התביעה שולם על ידה לחב' החשמל בעבור חיבור דירת התובעים למערכת החשמל הארצית של חב' החשמל.
יא מוס יפה, שעל פי ההסכמים בין הצדדים אמורים היו התובעים עצמם לשלם סכום זה ישירות לחב' החשמל, אך הנתבעת נטלה על עצמה את תשלומי כל הדיירים בפרויקט מול חב' החשמל, במטרה לקדם את חיבור הבתים לחשמל, ועל כן זכאית הייתה הנתבעת להחזר הסכום מהתובעים.

בדיון עצמו הסכימו הצדדים, כי במידה ויתברר שהתשלום בו מדובר, שולם על ידי הנתבעת לחב' החשמל בעבור שרות של "חיבור הדירה למערכת החשמל של חב' החשמל" (להלן: החיבור) , ושלא בעבור התקנת נכס פיזי הקשור לחיבור זה, כי אז צודקת הנתבעת בטענתה, ואולם אם יתברר שהתשלום נעשה בגין הקמת מתקן פיזי הקשור לחיבור (כגון: "פילרים"), כי אז צודקים התובעים במחלוקת בין הצדדים.

הנתבעת דרשה תחילה מהתובעים תשלום בסך 7474 ₪ כהחזר על דמי החיבור ששילמה לחברת החשמל בעבור התובעים, ומדרישה זו נסוגה לדרישה של 4737 ₪, המורכבת מתשלום מקדמה של 515 ₪ ותשלום סופי של 4222 ₪.
הנתבעת הודיעה לתובעים, שלפנים משורת הדין היא מוותרת על החזר הוצאותיה על תשתית פיזית הקשורה לחיבור בית התובעים לרשת החשמל.

התובעים מצידם, הודו במכתב לנתבעת, שדמי החיבור לשיטתם הינם בסך 700 ₪ ומכאן שאינם זכאים להחזר סכום זה לפחות .

להשקפתי, המסמך הקובע והמכריע במחלוקת, הינו חשבונית שהנפיקה חברת החשמל לנתבעת ביום 25.8.14 בה מפורטים החיובים השונים הקשורים לחיבור, בהתייחס לרכיבים שלשיטת הנתבעת אינם נכללים ב"חיבור הפיזי" ועל כן על התובעים לשאת בהם.

הרכיבים בחשבונית הינם:
תשלום קבוע - לא קשור לתשתית פיזית ובמהותו נכלל בדמי חיבור ( ההתייחסויות שלי י.ש) .
תשלום בגין קו"א מוזמן...- תשלום "טהור" של דמי חיבור.
תשלום בעבור הנחה בצמוד קרקע כאשר המזמין מבצע..- קשור לתשתית פיזית.
דמי בדיקת מתקן-קשור לתשתית פיזית.

אני סבור שנטל השכנוע בשאלה שבמחלוקת, האם תשלום מסוי ם קשור ל"חיבור" אם לאו, מוטל על הנתבעת.
היא שפעלה מול חברת החשמל ו יכולה הייתה להביא את נקודת ההשקפה של זו באשר למחלוקת, והיא שמהותית דורשת את התשלום מהתובעים על פי ההסכם שהיא ניסחה.
התובעים הינם "התובעים" רק במישור הטכני , לאחר שנאלצו לשלם באי רצון את הסך השנוי במחלוקת על מנת להיכנס לביתם.

הודעת הנתבעת מהיום על חישוב חיובי התובעים בפרשה, לא הוסיפה על טיעוניה עד היום.

הנה כי כן, עלות הרכיבים בחשבונית הנכללים ב"חיבור", מגיעה לסך של 2860 ₪ ליחידת הדיור של התובעים , ומאחר וחויבו בסך ש ל 4737 ₪, הם זכאים להחזר ההפרש בסך 1877 ₪.

הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום סך של 1877 ₪ בצירוף 500 ₪ הוצאות.

המזכירות תעביר העתק מפסק דין זה לידי הצדדים, אשר רשאים לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בנצרת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשע"ח, 09 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר סירקיס
נתבע: אחים פתחי חברה לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: