ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין TASFAY GEBREMIKAEL נגד אבי חממה :

29 יוני 2018

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

התובע
TASFAY GEBREMIKAEL
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור
-
הנתבעים

  1. אבי חממה
  2. אבי מוסרי ("פיצלה")

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעים ביו ם 11.9.2017.

2. ביום 25.9.2017 ביצע התובע מסירה של כתב התביעה לנתבע מספר 1. ביום 10.12.2017 הודיע הנתבע מספר 1 כי הוא מצוי בהליך פשיטת רגל אך טרם ניתן צו פשיטת רגל בענינו. משכך, הוריתי לנתבע מספר 1 להמציא אסמתכא בדבר קיומם של הליכי פשיטת רגל ולהגיש כתב הגנה היות ונכון לאותה עת טרם הוכרז כפושט רגל.

3. החלטתי הנזכרת מיום 10.12.2017 הומצאה לנתבע מספר 1 ביום 14.12.2017. החלטה נוספת שניתנה בענין זה הומצאה לנתבע מספר 1 ביום 8.1.2018 כעולה מאישורי המסירה שנסרקו לתיק בית הדין. אין זאת אלא שהנתבע מספר 1 ידע כי הוא נדרש להגיש כתב הגנה או להמציא אסמכתא לקיומם של הליכי פשיטת רגל אשר יש בהם כדי לעכב את ההליכים המשפטיים נגדו, אך לא עשה כן.

4. ביום 28.1.2018 הגיש התובע בקשה לצירוף נתבע נוסף, הוא הנתבע סמפר 2. בהחלטתי מיום 28.1.2018 הוריתי לתובע להמציא את כתב התביעה המתוקן לנתבע מספר 2, עד לא יאוחר מיום 15.2.2018 וכי על הנתבע מספר 2 להגיש כתב הגנה עד ליום 15.3.2018.

5. ביום 1.2.2018 מסר התובע את כתב התביעה לנתבע מספר 2. משלא הגיש הנתבע מספר 2 כתב הגנה או בקשה למתן ארכה להגשתו הוריתי לתובע , אשר ביקש כי ינתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעים, כי ימציא תמצית רישום ממשרד הפנים בגינו של הנתבע מספר 2. עם המצאת תדפיס משרד הפנים התברר כי ההמצאה לנתבע מספר 2 בוצעה במקום עיסקו ולא במקום מגוריו. משכך, הודיע התובע כי יבצע מסירה במקום מגורי הנתבע מספר 2.

6. ביום 27.5.2018 הודיע התובע כי דבר הדואר שנשלח לכתובתו של הנתבע מספר 2 חזר בציון "לא ידוע במען". ואולם, במסגרת בקשה לגבית עדות מוקדמת לאור צאתו של התובע מן הארץ ביצע התובע מסירה של כתבי הטענות לנתבעים. מהודעת התובע שהוגשה לתיק בית הדין ביום 12.6.2018 עולה, כי כתבי בית הדין בצירוף ההזמנה לדיון גבית העדות המוקדמת נמסרה לנתבע מספר 2 בעצמו, אותו זיהה התובע מן התמונות שצולמו במקום המסירה.

7. בנסיבות אלה אני רואה במסירה שבוצעה לנתבע מספר 2 ביום 12.6.2018 כמסירה כדין . משכך ברי , כי הנתבע מספר 2 מודע לקיומם של ההליכים המשפטיים נגדו ולחובתו להגיש כתב הגנה אך עד היום, אף שחלף המועד להגשת כתב ההגנה לא הגיש הנתבע מספר 2 כתב הגנה או בקשה למתן ארכה להגשתו.

8. לפיכך, ניתן בזה פסק דין בהעדר הגנה המחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 137,109 ש"ח כמפורט להלן:

8.1 פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בסך של 2,000 ₪.
8.2 פיצוי פטורים סך של 20,088 ₪.
8.3 שכר עבודה לחודש 4/2017 בסך של 7,584 ₪.
8.4 הפרשי שכר וגמול שעות נוספות בסך של 78,672 ₪.
8.5 פיצוי על פי חוק הגנת השכר בסך של 8,200 ₪.
8.6 דמי חופשה בסך של 10,496 ₪.
8.7 דמי הבראה בסך של 7,182 ₪.
8.8 דמי חג בסך של 6,088 ₪.
8.9 פיצוי בגין הפרשות מעסיק לגמל בסך של 11,799 ₪.

ובקיזוז 15,000 ₪ ששולמו לתובעבמהלך יחסי העבודה, כעולה מכתב התביעה, אותם ביקש לקזז מהסכומים הנתבעים על ידו.

9. הסכום אותו חויבו הנתבעים לשלם, ביחד ולחוד, ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידיה ם וישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד מועד תשלומו בפועל.

ניתן היום, ט"ז תמוז תשע"ח, (29 יוני 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: TASFAY GEBREMIKAEL
נתבע: אבי חממה
שופט :
עורכי דין: