ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין 013 נטוויז'ן בע"מ נגד קיבוץ גבעת השלושה בע"מ :

בפני
כבוד ה שופט גלעד הס

התובעת

013 נטוויז'ן בע"מ

נגד

הנתבע
קיבוץ גבעת השלושה בע"מ

החלטה

תביעה זו עניינה הסכם התקשרות בין התובעת לבין הנתבע , כאשר במסגרתה התובעת טוענת כי הנתבע לא שילם על שירות שניתן לו ובגינו הוגשו חשבוניות שצורפו לכתב התביעה.
מכאן, התובעת עותרת כי בית המשפט יחייב את הנתבע בסכום הנקוב בחשבוניות.
כטענת סף מקדימה, טען הנתבע כי התביעה נגדו התיישנה וזאת כאשר הזמן שחלף מיום הנפקת חלק מהחשבוניות ועד הגשת התביעה הינו למעלה משבע שנים.
התובעת טענה מנגד כי התביעה לא התיישנה, זאת במיוחד בנוגע לשתי חשבוניות המתוארכות לימים 15.12.2010 ו - 14.01.2011, כאשר לטענת התובעת, התביעה אשר הוגשה ביום 10.12.2017, לא התיישנה בנוגע לחוב המופיע בחשבוניות אלה.
ההלכה לעניין מחיקה על הסף הינה כי: "מחיקה על הסף של תביעה היא אמצעי קיצוני הננקט רק המבוקש, ומושכלות ראשונים הם כי אין להכריע בגורל תביעה בעודה באיבה", ר' רע"א 751/05 החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ נ' "צים" (פורסם במאגר נבו, 1.9.2005).
אכן, עיון בכתב התביעה מגלה כי לתובעת קיים קושי של ממש בנוגע לחשבוניות אשר התאריך האחרון לתשלו ם בהן הינו למעלה משבע שנים טרם הגשת התביעה.
אולם, אני סבור כי די בכך כי קיימות לפחות שתי חשבוניות אשר לגביהן מועד ההתיישנות טרם חלף על מנת שלא למחוק את התביעה על הסף, כאשר גם לגבי יתר החשבוניות ראוי לקבל את הכרעה בטענת ההתיישנות על סמך תשתית עובדתית מלאה.
למען הסר ספק אבהיר כי איני דוחה את טענת ההתיישנות , אלא רק קובע כי זו תוכרע לאחר שמיעת ראיות. עם זאת אבהיר, כי ככל שהתובעת תעמוד על בירור התביעה לגבי כלל החשבוניות וככל שיתברר כי התביעה התיישנה לגבי חלקן או כולן, אביא זאת בחשבון לעניין פסיקת הוצאות כנגד התובעת.
לעניין טענת השיהוי, הרי בהתאם לפסיקה, גם טענה זו מחייבת בירור עובדתי, בין היתר בשאלת המצג שניתן באי הגשת התביעה במשך תקופה ארוכה וכן נושא ההסתמכות. לפיכך, אני קובע כדלקמן :

  1. אני מוחק את הבקשה לסילוק התביעה על הסף וזאת מבלי לדחות את טענת ההתיישנות לגופה .
  2. התובעת תודיע עד ליום 15.07.2018 האם היא עומדת על תביעתה בגין החשבוניות המוקדמות בהן התאריך האחרון לתשלום הוא קודם ליום 1 0.12.2010.

תז"פ 16.7.18.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ח, 18 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: 013 נטוויז'ן בע"מ
נתבע: קיבוץ גבעת השלושה בע"מ
שופט :
עורכי דין: