ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יחיא אלקסאסי נגד קרדן רכב בע"מ :


בפני
כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקש

יחיא אלקסאסי

נגד

משיבה

קרדן רכב בע"מ

החלטה

בפני בקשת המבקש לביטול פסק דין שניתן כנגדו ביום 12.5.17 בהיעדר הגנה.

לטענת המבקש מעולם לא קיבל לידיו את כתב התביעה ונודע לו על ההליך רק כאשר ב"כ המשיבה יצרה עמו קשר על מנת להסדיר את החוב.

המבקש מוסיף וטוען שלא נהג ברכב.

לטענת המשיבה, כתב התביעה נמסר ביום 17.2.17 לבן דודו של המבקש ששמו היתם שאף חתם על אישור המסירה.

במסגרת התגובה לתגובה חזר וטען המבקש כי לא קיבל את כתב התביעה שנמסר "לאחד" בשם היתם.

לאור זאת שבית המשפט לא מצא התייחסות לטענה כי המסירה בוצעה לבן דודו של המבקש, ביום 30.4.18 ניתנה החלטה כדלהלן:

"בהתאם לאישור המסירה, זו בוצעה לבן דודו של המבקש - היתם. אין בבקשה ובתגובה כל התייחסות לאמור. לפנים משורת הדין ניתנת למבקש האפשרות לשקול למסור את תגובתו בעניין זה, לרבות תצהיר מטעמו של היתם. המבקש יעשה כן תוך 14 ימים מהיום. לא תתקבל כל תגובה, הבקשה תידון על בסיס הטענות שבפני. ת.פ. 15 ימים מהיום."

המועד להגשת התגובה חלף זה מכבר והמבקש לא התייחס לאמור.
מעיון בתיק עולה שהחלטה מיום 30.4.18 נשלחה לב"כ המבקש.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

בפר"ק ( מרכז) 45345-10-13 מועצה מקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו – מנהל מיוחד לעמותה ( פורסם בנבו) קבע בית המשפט:

"בית המשפט ייעתר לבקשה שעניינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד אם מצא כי ביטול כאמור מתחייב מן הצדק ( קרי, כאשר נפל פגם דיוני היורד לשורשו של עניין, כשלרוב מדובר בפגם בהמצאה או פגם אחר שפגע ביכולת להשמיע טענות) או בהתאם לשיקול דעת בית המשפט בשים לב לסיבה בגינה ניתנה ההחלטה במעמד צד אחד ולסיכויי ההגנה של הצד המבקש את הביטול ( ר' לעניין זה רע"א 2582/13 גריפאת נ' רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל - צפון (2.6.2013) ( פורסם בנבו); ע"א 1782/06 משרד הבינוי והשיכון נ' סולל בונה בע"מ (6.4.2008) ( פורסם בנבו))."
בעניינו אנו, המבקש לא מסר את תגובתו והתייחסותו לאישור המסירה לבן דודו. משכך, המבקש אינו זכאי לביטול פסק הדין משיקולי צדק.

ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה שהשתרשה קובעת:

"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו ( השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

למעט טענת המבקש שאחיו נהג ברכב, אין בבקשת המבקש כל התייחסות לעניין אופן קרות התאונה.

בהיעדר תגובה כאמור, המבקש לא עמד בנטל שמוטל לפתחו להראות טעם מדוע לא הגיש כתב הגנה והמבקש לא פירט את סיכויי הצלחתו.

לאור המפורט לעיל, אין מקום גם לביטול פסק הדין משיקול דעת בימ"ש.

הבקשה נדחית.
המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך של 500 ₪.
הסכום ישולם תוך 30 ימים.

הליכי ההוצל"פ משופעלים בזאת.

ניתנה היום, ה' תמוז תשע"ח, 18 יוני 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יחיא אלקסאסי
נתבע: קרדן רכב בע"מ
שופט :
עורכי דין: