ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ נגד מטיילי עיט חברה להסעות ומכון רישוי... :


בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקשת / תובעת

מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ- ח"פ 514005750

נגד

משיבה/ נתבעת
מטיילי עיט חברה להסעות ומכון רישוי ד'יב עלימי בע"מ – ח"פ 510515125

החלטה

כתב התביעה הוגש ביום 2/1/2018.

ביום 7/1/2018 התקיים דיון בסעד זמני בנוכחות התובעת ובא-כוחה ובהעדר נציג המשיבה, הגם שזומנה כדין.

בהחלטה מאותו יום קבע כבוד השופט הבכיר אביהו גופמן, כי ניתן צו עשה זמני, לפיו תשיב הנתבעת את כל הציוד שנטלה מהמושכר לשטח המושכר בתוך 4 ימים, אך בכפוף להפקדת ערבות בנקאית או מזומן בן 10,000 ₪, ע"י המבקשת / התובעת.
עוד נקבע, כי לאחר הפקדת הסכום הנ"ל ההחלטה תומצא למשיבה.

מעיון בתיק עולה, כי גם נכון להיום לא הופקד פיקדון כאמור ובכך נחתם (לכאורה) הגולל על הסעד הזמני נשוא הדיון.

ארכה שנתבקשה ביום 10/1/2018 להפקדת העירבון, הוליכה להחלטה מיום 10/01/2018 המזמינה את תגובת המשיבה בתוך 4 ימים, וביום 18/1/2018 באין תגובה, ניתנה החלטת כבוד השופט הנ"ל המציינת, כי הצו מיום 7/1/2018 נוסח שלא כיאות וניתן צו המורה למשיבה להשיב למבקשת את כל הציוד והריהוט שנותר במושכר ושייך למבקשת.

באשר לתקרה שהייתה במקום קבע כבוד השופט, כי הוא מתיר למבקשת להיכנס למושכר ולהשיב את המצב לקדמותו ויתר האמור בהחלטה.

ביום 7/2/2018 הגישה התובעת בקשה למתן פסק דין ובו ביום ניתנה על ידי החלטה המורה (בהתאם לתקנה 97(א) בתקסד"א להעביר את התובענה להכרעת שופט.

ביום 8/2/2018 ניתנה החלטת כבוד השופט יעקב גולדברג, בבקשת הנתבעת המאריכה את המועד להגשת כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד ב-14 יום וביום 22/3/2018 ניתנה על ידי ארכה נוספת בת 7 ימים, היינו, עד פגרת פסח ומשזו הסתיימה עד יום, 8/4/2018.

ביום 22/4/2018 הגישה התובעת בקשה חוזרת ודחופה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

אין לי אלא לשוב ולהפנות את התובעת להחלטתי מיום 7/2/2018 המורה להעביר את ההכרעה בבקשה למתן פס"ד בהעדר הגנה להכרעת שופט/ת.

המזכירות תעביר נא החלטה זו לכבוד השופט יעקב גולדברג, שכן בין 7/2/2018 לבין 22/4/2018, לא אירע דבר אשר משנה את העובדה שמצאתי לנכון לא ליתן פסק דין בהעדר הגנה, אלא בהתאם להחלטתי מיום 7/2/2018.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ח, 22 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מכללת אלפא 100 פלוס בע"מ
נתבע: מטיילי עיט חברה להסעות ומכון רישוי ד'יב עלימי בע"מ
שופט :
עורכי דין: