ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות בית משותף נגד אביאל ביטון :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובע

נציגות בית משותף - אבא אחימאיר 36 רמ

נגד

נתבעים

1.אביאל ביטון
2.יצחק חדד

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 14.1.18 ו בהסכמת הצדדים, הנני ממנה בזאת את מר איזנשטדט יוסף מרח' ביאליק 48 רמת גן טל' 03-XXXX943 ו 050-XXXX749 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת הנכס שברח' אבא אחימאיר 36 רמלה (להלן: "הנכס").

המומחה יתבקש לבדוק את הנכס ולחוות דעתו המקצועית בשאלה הבאה:

האם קיימים ליקויים בעבודת האיטום שביצעו הנתבעים בגג הנכס.

במידה וקיימים ליקויים בעבודת האיטום, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקון הליקויים, הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי ועלותו של כל תיקון.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר תשלום מלוא שכר טרחתו ע"י שני הצדדים. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים והמומחה לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 60 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתו הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

בהסכמת הצדדים, קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אשת הקשר מטעמו של התובע – עו"ד נטלי יצחק טל' 077-XXXX410 איש הקשר מטעמם של הנתבעים – מר ביטון אביאל טל' 052-XXXX810

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ח, 22 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות בית משותף
נתבע: אביאל ביטון
שופט :
עורכי דין: