ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוני כותה נגד משרד התחבורה :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרים: 1. רוני כותה
2. חיים כהן
3. ראובן שבי
4. יעקוב שבי
5. שלמה חכם
6. חברת מוניות עמישב בע"מ

נגד

המשיבים: 1. משרד התחבורה - המפקח על התעבורה
2. משטרת ישראל
3. עירית פתח-תקוה
4. חברת מוניות חי

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק דין

העותרים עותרים כנגד משרד-התחבורה, משטרת-ישראל ועיריית פתח-תקוה, ובקשתם היא כי כל-אחד משלושה אלה יבוא ויתן טעם מדוע לא יימנע מהעניק למשיבה מס' 4 רשיון שירות כמשמעותו בתקנה 495 לתקנות התעבורה, תשכ"א1961-; מדוע לא תבוצע חקירה באשר לכלל הראיות המצויות בידי המשטרה בעניינה של המשיבה מס' 4; מדוע לא יבטל משרד-התחבורה הנחיה שהוציא ואשר לפיה "יאושרו קווי שירות מוניות אשר פעלו משנת 1987 ברציפות עד היום"; ומדוע לא תתקבל עמדת העותרים ולפיה אין להעניק רשיון או היתר להפעלת קו מוניות למשיבה מס' 4. בפי העותרים טענות נוספות - אשר גם בגינן מבקשים הם צווים על-תנאי - ולפיהן אין המשיבים אוכפים את הדין על המשיבה מס' 4. עוד מבקשים העותרים כי יינתן בידיהם צו ביניים ולפיו לא יינתן למשיבה מס' 4 רשיון כאמור לעיל וכי ייאסר על המשיבה מס' 4 להמשיך ולעסוק בעיסוקיה, הבלתי-חוקיים, לטענת העותרים.

קריאה בעתירה ובנספחיה מעלה כי העותרים לא הטריחו עצמם לפנות למשיבים קודם פנייתם לבית-המשפט. אכן, יש מעין-רמזים בעתירה - זעיר-שם זעיר-שם - כי היו מגעים כלשהם בין העותרים לבין משרד התחבורה, אך לא מצאנו פניה מסודרת אל מי מן המשיבים, פניה המעלה את טענותיהם של העותרים בעתירתם והדורשת תשובה מהמשיבים.

נמצא לנו, איפוא, כי את טענות העותרים ראינו, אך את תשובת המשיבים לא ראינו.

הלכה מכבר היא, שעד אשר זכאי הוא עותר לבוא בשערי בית-המשפט הגבוה לצדק, שומה עליו להקדים ולפנות אל הרשות המוסמכת כנגדה קובל הוא בעתירתו, ולבקש את תגובתה על טרוניותיו. עותר המקדים לפנות לבית-המשפט לפני שהוא פונה לרשות המוסמכת, על עתירתו ייאמר כי עתירה מוקדמת היא, עתירה שנולדה קודם זמנה. כזו היא עתירתם של העותרים.

אנו מחליטים, איפוא, לדחות את העתירה בהיותה עתירה מוקדמת, בלא שנורה על הזמנת העותרים או המשיבים להשמיע טענות לפנינו.

ניתן היום, י"א באלול תשנ"ח (2.9.98(.

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98054890.G020


מעורבים
תובע: רוני כותה
נתבע: משרד התחבורה
שופט :
עורכי דין: