ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו גוטליב נגד רכבת ישראל בע"מ :

בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

התובע

אליהו גוטליב ת"ז XXXXXX345
ע"י ב"כ עו"ד נ' טנוס

נגד

הנתבעת
רכבת ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד כ' בלאל

החלטה

1. ביום 18.04.2017 הגיש המבקש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגדרה טען כי המשיבה מטעה את ציבור לקוחותיה ואינה מאפשרת לבעלי כרטיס "חופשי חודשי" לאיזור מוגדר, ליהנות מרכישת כרטיסי השלמה מוזלים לאזורים אחרים.

2. נטען כי המבקש מחזיק בכרטיס "חופשי חודשי" לאזור גוש דן. כאשר ביקש לרכוש כרטיסי נסיעה לחיפה נדרש לשלם מחיר מלא אף שחלק מהנסיעה הינה בתוך תחומי אזור גוש דן, בו הוא רשאי ליהנות מנסיעה חופשית. המבקש טען כי מי שמחזיק בכרטיס חופשי חודשי לאזור מוגדר אינו חייב לרכוש כרטיס נסיעה מלא ויש לחייבו אך ורק בכרטיס השלמה לנסיעה מהתחנה הרחוקה ביותר בתוך האזור החופשי. עוד טען המבקש כי בהזדמנויות שונות, ולאור בקש ותיו, התירו לו עובדי הרכבת לרכוש כרטיס השלמה מוזל בהתאם . מכאן, כך לטענתו, פרסומי הרכבת שאינם כוללים הסבר על אפשרות זו, מטעים את הציבור.

3. בדיון שנערך ביום 25.09.2017 ולאחר שהמשיבה הבהירה כי על פי דין ועל פי ההנחיות הפנימיות, לא ניתן לרכוש כרטיסי השלמה, הושגה הסכמה כי לא קיימת בין הצדדים מחלוקת עובדתית . על כן הוריתי על הגשת טיעונים בכתב בבקשה.

לאחר הדיון הגיש המבקש תשובה ובגדרה בקשה לצרף ראיות חדשות. בין היתר ביקש לצרף תמלילי שיחות שנערכו בין בא כוח המבקש לעובדי הרכבת, מה ם מבקש הוא ללמוד כי ניתן לרכוש "כרטיסי השלמה" לכרטיס חופשי לאזור מוגדר ובכך להוזיל את הנסיעה.

4. בהחלטתי מיום 11.11.2017 קבעתי כי ככל שהמבקש מעוניין להציג ראיות חדשות שזכרן לא בא בבקשת האישור המקורית, עליו לבקש לתקן את הבקשה לאישור. הבהרתי כי ככל ולא תוגש בקשה לתיקון יגישו הצדדים טענות על פי הראיות שנכללו בבקשה המקורית.

5. בבקשה הנוכחית, בקשה מס' ,9 עותר המבקש לתקן את בקשת האישור ולצרף טיעון עובדתי נוסף. בבקשתו נטען כי רק במהלך הדיון הופתע מטענת המשיבה ולפיה, ככל שמי מעובדי הרכבת הציע לו "כרטיס השלמה" מוזל , הדבר נעשה עקב טעות. על מנת לסתור טענה זו מבקש הוא להציג ראיות נוספות המלמדות, כך לטענתו, כי נוסע רשאי לרכוש כרטיסי השלמה מוזלים ועל כן, פרסומי המשיבה מטעים.

6. המשיבה מתנגדת לבקשת התיקון וטוענת כי ככל שהמבקש היה מעוניין להתבסס על עובדות היה עליו לכלול את כולן בבקשת האישור המקורית. עוד נטען כי מדובר בהקלטות של שיחות שנערכו לאחר הדיון בבית המשפט וכי מכל מקום אין בהקלטות אלו כדי לשנות את המסקנה ולפיה דין הבקשה לאישור להידחות.

הכרעה

7. כידוע המבחן העיקרי לתיקון כתבי טענות מצוי בשאלה האם יש בתיקון כדי להביא בפני בית המשפט את " השאלות האמיתיות שהן במחלוקת בין הצדדים " (תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984). בית המשפט ימנע מתיקון כתבי טענות שנועדו להביא את השאלות שבמחלוקת בפני בית המשפט אם יש בתיקון פגיעה בבעל הדין היריב , אם הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ויתחשב גם במועד העלאתה (ראו רע"א 735/02 בר נ' מגבר יועצים בע"מ, פסקה 6 (25.4.2002); רע"א 3385/08 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (25.09.2008), בפסקה ט"ז; שלמה לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד 139-138 (מהדורה שניה, 2008)).

8. תיקון בקשה לאישור בתובעה ייצוגית אינו שונה מתיקון כתבי טענות אחרים ויחולו לגביו אותם כללים . עם זאת ייתכן כי בשל ייחודו של ההליך, הפגיעה בבעל הדין היריב בשל התיקון תהא גדולה יותר ותצדיק את דחיית הבקשה (ראו בר"מ 4303/12 4303/12 תמר אינסלר נ' המועצה האיזורית עמק חפר (22 .11.2012)ׂ.

9. במקרה הנוכחי מעוניין המבקש להציג מחלוקת עובדתית בדבר האפשרות לרכישת כרטיסי השלמה מוזלים. אין ספק כי ראוי היה שהמבקש יציג את מלוא העובדות כבר בבקשת האישור המקורית. איני משוכנע כי העובדות הנוספות אותן רוצה המבקש להציג, ישנו את תוצאת ההליך והא ם יש בהן להעיד על האפשרות, אולם איני סבור שיש לנעול את הדלת בפני המבקש ולמנוע ממנו את הצגת הראיות. צריך לזכור כי ההליך בראשיתו, נערך רק קדם משפט אחד, לא נשמעו ראיות וטרם הוגשו סיכומי הטענות.

10. בשים לב לאמור אני מתיר את תיקון הבקשה בדרך של צירוף הראיות הנוספות. בקשה מתוקנת תוגש תוך 7 ימים ותומצא במסירה אישית למשיב. המשיב יוכל להגיש תשובה מתוקנת תוך 60 יום לאחר מכן.

11. לאור התיקון ברי כי יש לקיים דיון נוסף על מנת לברר האם יש צורך בשמיעת ראיות אם לאו. הואיל ותיקון הבקשה יחייב את המשיבה בהגשת כתבי טענות נוספים ישלם המבקש למשיבה הוצאות הבקשה בסך של 4,000 ₪. סכום זה ישולם תוך 10 ימים שאחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית בחוק.

12. בטרם סיום אציין כי חבל שבא כוח המבקש ניסח את בקשתו באופן בלתי ראוי שאינו מכבד את כותב הבקשה. ראוי כי בא כוח המבקש יימנע מדרך זו של ניסוח כתבי טענות ויסתפק בטיעון לגופן של הבקשות.

13. אני קובע ישיבה נוספת ליום 17.05.2018, שעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ד שבט תשע"ח, 09 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו גוטליב
נתבע: רכבת ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: