ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן משולם נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט א' מצא
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' קדמי
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופטת ד' ביניש

המבקש: אהרן משולם

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש

בשם המבקש: עו"ד יהודה וינשטיין

בשם המשיבה: עו"ד יהושע למברגר

בבית המשפט העליון

החלטה

ביום 29.6.98 הורינו, כי המבקש יתייצב לריצוי עונשו ביום 26.7.98.

לאחר מתן החלטה זו פנה המבקש בבקשה לדחיית ביצועו של עונש המאסר שהושת עליו עד לסוף חודש אוקטובר 1998. הדחייה האמורה מתבקשת משום שבכוונת המבקש לפנות לנשיא המדינה בבקשה להקל בעונשו ולהמיר את המאסר בפועל שהושת עליו במאסר על תנאי. המבקש מעריך, כי נוכח נסיבותיו האישיות ונוכח הנסיבות הדיוניות הנוגעות לעניינו יש לבקשתו סיכוי ממשי. דא עקא, שהמבקש חושש, כי כבוד נשיא המדינה לא יספיק לטפל בבקשתו בטרם יחל בריצוי עונשו לפי החלטתנו מיום 29.6.98, ולפיכך מתבקשת הדחייה האמורה.

המשיבה מותירה את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתנו ואינה מתנגדת לה, אף שאין היא סבורה, כי הבקשה מגלה עילה של ממש לעיכוב ביצועו של עונש המאסר שהושת על המבקש.

לא מצאנו מקום להיעתר לבקשה. בית המשפט שב וקבע, כי:
"עיכוב ביצוע גזר דין בנימוק שהוגשה בקשה לחנינה לכבוד נשיא המדינה, יש בו... משום עירוב שיקוליו של בית המשפט בשיקוליה של הרשות המחוננת, ומשום אפשרות של, כביכול, השפעה על שיקוליה של זו, ומן הראוי שלא ייעשה כך ולא ייראה כך." ( בש"פ 1835/93 דב קלווין נ' מדינת ישראל, פ"ד מז (2) 101, 104. ראה גם: רע"פ 8182/91 צרפתי אליאב נ' מדינת ישראל, לא פורסם, רע"פ 2669/97 אסולין יעקב נ' מדינת ישראל, לא פורסם ורע"פ 5267/97 מסעודה דקה נ' מדינת ישראל, לא פורסם).

המבקש לא הצביע על אותן נסיבות מיוחדות שיש בן כדי לגבור על הכלל שהובא לעיל וליצור לו חריג. אדרבא: העבירות בהן הורשע המבקש בוצעו לפני כשש שנים וחצי, עונש המאסר הוטל על המבקש לפני כשלוש שנים וחצי וביצועו עוכב עד עתה. מושכלות יסוד בתחום הענישה הפלילית מחייבות את ריצויו של עונש שהושת על אדם סמוך ככל האפשר למועד ביצוע העבירות בהן הורשע, ולמצער - סמוך ככל האפשר למועד הרשעתו. בנסיבות אלו, משמיצה המבקש את כל ההליכים הדיוניים שעמדו לרשותו, אין עוד מקום להמשיך ולדחות את מועד ריצוי העונש שהוטל עליו, בשל טעמים המצויים מחוץ לתחומה של הרשות השופטת.

הבקשה לדחיית מועד ריצויו של עונש המאסר שהושת על המבקש נדחית איפוא.
ניתנה היום, כ"א בתמוז התשנ"ח (15.7.98).

ט

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97046030.A18/דז/


מעורבים
תובע: אהרן משולם
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: