ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף אביזוהר נגד גדעון הלר אל מדון :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

תובע

אסף אביזוהר

נגד

נתבע
גדעון הלר אל מדון

החלטה

1. אני מורה לזמן את הצדדים לדיון בתובענה, אשר יתקיים בפניי ביום 7.6.18 בשעה 16:30.

2. התובע/ת יוודא/תוודא המצאת הזמנה לדין לידי הנתבע/ת, ויעקוב/תעקוב אחר אישורי המסירה בתיק.
היה ולא יימצא אישור מסירה עד 60 ימים לפני הדיון – רשאי/ת התובע/ת לבצע מסירה אישית של ההזמנה לדין, כתב התביעה והחלטה זו לידי הנתבע/ת, ובלבד שזו תבוצע בידי חברת שליחויות, ואישור מסירה בליווי תצהיר מוסר החתום ומאומת על ידי עו"ד יוגש על ידי התובע/ת לתיק עד 30 ימים לפני הדיון.
יובהר כי ככל שפרטי הנתבעים אינם מלאים (לרבות שם מלא, מס' זיהוי וכתובת עדכנית) נדרש התובע להמציא תמצית פרטים עדכנית ממשרד הפנים/מרשם החברות/רשם העמותות – על פי המקרה – והחלטה זו כמוה כצו בענין.

3. תשומת לב הנתבע/ת לכך שקיימת חובה להגיש כתב הגנה לתיק בתוך המועדים הנקובים בהזמנה לדיון. בהתאמה, אף אם יתייצב/תתייצב הנתבע/ת לדיון, מבלי שיוגש מטעמו/ה כתב הגנה מבעוד מועד, עשוי ביהמ"ש ליתן נגדו/ה פס"ד בהעדר הגנה במועד הדיון, בשים לב לנסיבות המקרה.

4. תשומת לב הצדדים לכך שבתיק צפוי להתקיים דיון אחר בלבד, וככל הנראה לא ייקבעו מועדים נוספים. בהתאמה, נדרשים הצדדים להתייצב לדיון כשבידיהם כל ראיותיהם במספר עותקים מספיק לצד שכנגד ולתיק ביהמ"ש, וכל צד יזמן את עדיו לדיון.

אי התייצבותם של העדים, או של מי מטעם בעלי הדין, לא יהווה הצדקה לדחיית הדיון.

צד המבקש לזמן עד אשר איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו.

5. כמו כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע.

לידיעת הצדדים, צד אשר הוא או עד מטעמו זקוק למתורגמן לשפה העברית, יתייצב לדיון כשהוא מלווה במתורגמן מתאים, על מנת שניתן יהיה לקיים את הדיון במועדו.

המזכירות תזמן את הצדדים (למקום מושבו של בימ"ש זה – רח' הלל יפה 7 חדרה), כך שהתובע יקבל החלטה זו עם פתיחת תיקו, ואילו הנתבע יקבלה בד בבד עם קבלת ההזמנה לדיון ועותק מכתב התביעה.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ח, 03 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסף אביזוהר
נתבע: גדעון הלר אל מדון
שופט :
עורכי דין: