ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור חוצבי הארץ בע"מ נגד בנק פועלים בע"מ סניף :

לפני כבוד ה שופט מוחמד עלי

המערערת

ליאור חוצבי הארץ בע"מ

נגד

המשיב
בנק פועלים בע"מ סניף 746

המבקש (בבקשת העיון)
עו"ד יוסף פרחי

החלטה

במסגרת הליך זה הגישה המערערת ערעור בהתאם לסעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981 (להלן: החוק), בו ביקשה לגרוע שיקים ממנין שיקים שסורבו בחשבון הבנק שניהלה אצל המשיב ואשר סירובם הביא להגבלת חשבונה במובן החוק.

לפני מונחת בקשת המבקש, שמגדיר את עצמו כנושה של המערערת. בבקשה מבוקש להתיר למבקש לעיין בכתבי הטענות שהוגשו בתיק זה , וכן להורות על העברת ה מסמכים לכונס הנכסים הרשמי ולמנהלים המיוחדים שמונו לשני אנשים שנטען שהם עומדים מאחורי פעילות המערערת, ואשר מצויים בהליכי פש"ר. נטען שאותם שניים מקימים חדשות לבקרים חברות שבאמצעותן מבוצעים מעשי מרמה ועוקץ . לטענת המבקש, הצורך בעיון נועד לאיסוף חומרים לצורך תביעה אזרחית וכן כדי להעביר את החומרים לגורמים הקשורים בהליכי הפש"ר של אותם שניים, זאת כדי להגן את כלל הציבור מפני מעשי מרמה. לבסוף נטען כי האינטרס בקבלת הבקשה עולה על פגיעה אפשרית בפרטיות ובזכויות אחרות שיש למערערת.

המערערת מתנגדת לבקשה וטוענת כי דינה להידחות תוך חיוב המבקשת בהוצאות. נטען כי הבקשה לא מגלה כל נימוק המצדיק היעתרות לבקשה, שכן המבקש איננו צד להליך ואין יריבות בין המבקש לבין הצדדים בתיק . לטענת המערערת לידתה של הבקשה בסכסוך בין המבקש למערערת בגין שיקים שחוללו, שבגינם נפתח תיק הוצאה לפועל ואף הוגשה תלונה לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (בהיות המבקש עו"ד במקצועו). בנוסף לכך, נטען כי אותם אנשים שצוינו על ידי המבקש אינם צד להליך ומנהל המערערת הוא אדם אחר; וכי החברות שצוינו בבקשה אינן קשורות לעניין ובשתיים מהן בעל השליטה הוא המבקש עצמו.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. נימוקיי להלן.

המבקש נימק את בקשתו לעיין בתיק בין היתר בהיותו "נפגע עבירה". ואולם, לא ניתן לבסס את הבקשה על בסיס ההנחה כי המבקש הוא "נפגע עבירה", משלא הונחה לפניי תשתית המלמדת כי אכן כך מצב הדברים. גם לא צוין בבקשה כי מתקיים הליך משפטי פלילי נגד מי מהאנשים או החברות שהמבקש הזכיר בבקשתו.

נראה כי תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003 ( להלן: התקנות) מהוות מקור נורמטיבי ראוי למבוקש על ידי המבקש. תקנה 4(א) לתקנות קובעת כי " כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין". באשר לשיקוליו של בית המשפט בבואו לדון בבקשת עיון נקבע בתקנה 4(ד) כי "ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה".

זכות העיון היא זכות שקשורה בטבורה בעקרון פומביות הדיון. נגזרת מכך המסקנה שיש להתיר עיון בתיקי בית המשפט " אלא אם קיימים הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה המצדיקים, באיזון כולל, את מניעת העיון..." (ע"א 4825/97 גהל נ' פקיד השומה למפעלים גדולים פ"ד נה(2) 433, 437 (2000) ) קו ישיר למסקנה זו משליך על הנטל המוטל על מבקש העיון, שהוא נטל קל יחסית (ע"א 7379/06 ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ נ' טהוליאן (פורסם בנבו, 26.8.2010)); בג"ץ 10003/08 מ. לסר בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר ( פורסם בנבו, פסקה 10 (5.4.2012)). לצד זאת יש לזכור כי זכות העיון, ככל זכות אחרת, אינה זכות מוחלטת והיא תסוג במצבים בהם קיים איסור בדין על חשיפת חומרים המונחים בתיק – למשל טענה לפגיעה בפרטיות או לסוד מסחרי. במקרה זה נדרש לאזן את האנטרסים המתנגשים (בג"ץ 5699/07 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה (פורסם בנבו, 23.4.2009)); בג"ץ 3884/16 פלונית נ' השר לביטחון פנים (פורסם בנבו, 26.2.2017)). עוד ולש ם שלמות התמונה יצוין כי הפסיקה הדגישה כי על המתנגד לבקשת עיון רובץ הנטל לשכנע כי אין להתיר את העיון ; ובגדרי התנגדותו עליו להצביע על טעם ממשי וכבד משקל המצדיק את שלילת העיון וכן עליו לספק הסבר שאינו בעלמא לגבי הפגיעה העלולה להיגרם כתוצאה מחשיפת הנתונים (ע"א 3976/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ קבוצת כרמלטון בע"מ (פורסם בנבו, 25.10.2004)).

בבואנו ליישם את הכללים לגבי בקשת העיון בענייננו יש לתת את הדעת למהות ה הליך של ערער המתייחס לביטול הגבלת חשבון בנק ולתכליותיו של החוק. החוק נועד "לצמצם תופעת השיקים ללא כיסוי תוך יצירת הסדר מפורט, שבא לאזן בין הצורך להגן על הציובר מפני נגע השימוש לרעה בשיקים לבין האינטרס הציבור החשוב של השימוש באמצעי תשלום זה" (י ' עמית, "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981" הפרקליט מד 449 ). תכליותיו של החוק מושגות בין היתר על ידי פרסום אותם חשבונות שעליהן נמשכו שיקים ללא כיסוי, ונראה אפוא כי מטרותיו של החוק מתיישבות היטב עם זכות העיון הרחבה .

המבקש טוען כי הוא נפל למעשה מרמה של אנשים שעומדים מאחורי המערערת, וזו האחרונה אף מזכירה קיומו של הליך משפטי בינה לבין המבקש. די בכך כדי להוות בסיס להתיר את העיון. מנגד, לא שוכנעתי כי קיימת מניעה בדין או איסור אחר שיש בו כדי למנוע את העיון. שבתי ועיינתי בכתב הערעור ובנספחים שצורפו לו, ולא מצאתי כי גילוי אותם מסמכים יש בו כדי להביא לפגיעה כלשהי שתגרום לזכות העיון לסגת . מה גם שהמערערת לא טענה באופן קונקרטי לפגיעה שכזו.

לפיכך, אני נעתר לבקשה ומתיר למבקש לעיין בתיק. עם זאת, אינני מוצא לנכון ליתן הוראות להעברת המסמכים לגורמים כלשהם, לרבות לכונ"ר או לבעלי תפקידים בהליכי פש"ר, ובעניין זה כל צד יפעל כחוכמתו ובגדרי המותר בדין.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ח, 04 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור חוצבי הארץ בע"מ
נתבע: בנק פועלים בע"מ סניף
שופט :
עורכי דין: