ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן לב נגד חברת חשמל לישראל בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקש

אורן לב
ע"י ב"כ עו"ד יצחק לב ו/או דוד לב ו/או באסל שחאדה

נגד

משיבה
חברת חשמל לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אוריאל פרינץ ו/או עדי שלמה
ממשרד עו"ד ש. הורוביץ ושות'

החלטה

בקשה מוסכמת להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות היא הבקשה דנא.
לבית המשפט הגיש המבקש בקשה לאישור התובענה הייצוגית בטענה שהמשיבה מפרה את חובתה להודיע ללקוחותיה על שינוי תעריף צפוי עובר לעדכון תעריפי החשמל וכן כי המשיבה נמנעת מלהודיע ללקוחותיה על זכותם לתת קריאה עצמית של מונה החשמל במועד שינוי התעריף כך שחשבון החשמל יערך על בסיס קריאת הצרכן עובר לשינוי בתעריף החשמל. טוען המבקש כי התנהלות המשיבה יכולה להביא לפגיעה בצרכן שאינו מבצע קריאת מונה עצמית במועד שינוי התעריף. עוד נטען כי המשיבה מפרה את חובתה להתקין "מונים חכמים" שיאפשרו העברת נתוני הצריכה בזמן אמת וביצוע קריאה מדויקת; כן נטען כי המשיבה מטעה את קהל צרכניה בכך שנמנעת מלציין בחשבון החשמל כי מדובר בהערכה ולא בקריאת מונה בפועל.
המשיבה, מנגד, טענה בתשובתה כי היא פועלת לפי חוק משק החשמל ובהתאם לאמות המידה שקבעה רשות החשמל; כי רשות החשמל היא שמאשרת שינויים בתעריפי החשמל ואלה מתפרסמים ומובאים לידיעת הצרכנים הן על ידי רשות החשמל והן באתר האינטרנט של המשיבה. המשיבה פרטה את אופן חישוב חשבון הצרכן והבהירה כי היא פועלת על פי דרישות רשות החשמל כפי שמופיע באמות המידה שמהן אינה סוטה. המשיבה הבהירה כי היא מיידעת את הצרכנים בנושאים רבים בהתאם לקביעת אמות המידה שקובעת הרשות. עוד הוסיפה המשיבה כי היא מקפידה לפרט לצרכניה את התעריפים שחלו בתקופת החשבון לרבות שינוי בתעריף החשמל, ככל שהיה שינוי; כי היא פועלת בהתאם לדין ודחתה את הטענה כי גרף הצריכה המצורף לחשבון מטעה; עוד טענה כי פרויקט 'מנייה חכמה' נמצא בשלבי בחינה ויישום ברבות מ המדינות המפותחות ובכללן נבחנת השיטה בישראל.
לאחר שהצדדים עיינו זה בטענות זה, ולאחר שהתקיים דיון וגם עלה הקושי להעריך את הנזק הממוני אם יוכחו חלק מטענות המבקש, 'נתכנסו' המחלוקות לסוגיית ההודעה והיידוע של הצרכנים בדבר זכותם למתן קריאה מונה עצמי בעת שינוי תעריך החשמל ובהעדר קריאה עצמית יוחל המנגנון הנזכר בא מת מידה 30(ד).
הבקשה להסתלקות הוגשה לאחר הדיון המקדמי ולאחר שהצדדים קבלו המלצת בית המשפט והתנהל הליך גישור בפני המגשרת כבוד השופטת בדימוס הילה גרסטל והגיעו למתווה מוסכם המקובל על הצדדים לפיו האינטרס הציבורי יבוא על סיפוקו בהנתן התחייבות של המשיבה ליידע בצורה ברורה ובהירה את הצרכנים בדבר זכותם למתן קריאת מונה עצמית בעת שינוי התעריף ועל כך שבהעדר קריאה עצמית יוחל בעניינם המנגנון האמור הרבוע באמת מידה 30 (ד).
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בפרוטוקול הדיון ובהודעת ההסתלקות שהוסכמה לאחר שהצדדים הגיעו למיתווה בעזרת המגשרת, נחה דעתי לאשר ההסתלקות בתנאים שנקבעו בהסכמת הצדדים בהליך הגישור. השתכנעתי כי התובענה הציפה בעיה שהיה מקום לתת עליה את הדעת וכתוצאה מכך י הנו הצרכנים ממידע פרטני בקשר לזכויותיהם בהתנהלות מול המשיבה לאור התחייבויות המשיבה, ובין השאר יוכל הצרכן לבחור להתנהל בדרך של קריאת מונה עצמית ולהיות מ חוייב בהתאם לצריכתו בפועל ולא לפי הערכות. ומשכך, כאמור, מאושרת ההסתלקות כמבוקש.
דוחה את התביעה האישית.
לא מצאתי נסיבות המצריכות איתור מבקש חלופי, או פרסום דבר ההסתלקות.
מקבלת את נימוקי הצדדים להסתלקות המו צדקת בנסיבות ונותנת תוקף של החלטה להתחייבויות הצדדים ומאשרת את המלצת הצדדים לגמול למבקש ולשכ"ט ב"כ המבקש.
החלטה זו אינה פסק הדין אינו מהווה מעשה בית דין כלפי הציבור.

ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ח, 02 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורן לב
נתבע: חברת חשמל לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: