ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבריאל כהן נגד אושרי טוויג :

לפני כבוד ה שופטת אלואז זערורה-עבדאלחלים

התובעים

  1. גבריאל כהן
  2. רבקה כהן

נגד

הנתבע
אושרי טוויג

החלטה

1. התובעים ימציא ו לנתבע , ככל שטרם עשו זאת, העתק כתב התביעה ונספחיו, העתק החלטה זו, תצהירי עדות ראשית, וכל מסמך נוסף אשר עליהם בכוונסתמך בפני בית המשפט ובכלל זה חוות דעת וכל אסמכתא משפטית ו/או כל מסמך אחר, וזאת לא יאוחר מיום 5.2.18. על התובע ים להמציא לתיק בית המשפט אישור מסירה עד ל יום 8.2.18.

2. הנני מורה לנתבע, להמציא לתיק בית המשפט ולב"כ התובעים כתב הגנה ונספחיו, תצהירי עדות ראשית מטעמם, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין התביעה , המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטת ו, וזאת תוך 30 יום מיום ההמצאה האמורה בסעיף 1 הנ"ל.

ככל שלא יוגש כתב הגנה כאמור, ואתבקש לכך, אשקול ליתן פסק דין על פי התביעה ומועד הדיון שייקבע להלן– יבוטל.

3. אני קובעת מועד לדיון- כולל שמיעת ראיות הצדדים, וסיכומים בעל פה ליום 25.3 .18 שעה 08:30.

4. בקשות מקדמיות יוגשו תוך 30 ימים מהיום. מובהר כי צד שלא יעלה טענה מקדמית כלשהי או בקשה במועד הנ"ל, לא יהיה רשאי להעלותה בשום שלב של הדיונים.

5. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 20 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

6. באחריות הצדדים לזמן עדיהם. בקשות לזימון עדים יוגשו תוך 30 ימים מהיום. ככל שהצדדים מעוניינים להעיד עדים, עליהם להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמם תוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, י"ז שבט תשע"ח, 02 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גבריאל כהן
נתבע: אושרי טוויג
שופט :
עורכי דין: