ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע אליקים קוזלובסקי נגד אליהו בניטון :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובע

יהושע אליקים קוזלובסקי
ע"י ב"כ עוה"ד דוד בר

נגד

נתבעים

  1. אליהו בניטון
  2. הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד דורין מונולוביץ'

פסק דין

1. לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 31.01.2017, בין כלי רכב, מ"ר 52-171-34 שבעת התאונה היה בבעלות התובע ונהוג בידו (להלן: "רכב התובע") לבין כלי רכב, מ"ר 21-576-66, שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין שיעור הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות במסגרתה הוגשו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה ועד ראייה נוסף מטעם הנתבעים שבעת התאונה ישב לצדו של הנהג ברכב הנתבעים.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן הבא:

מסכום התביעה יופחת ראש הנזק בדבר ירידת ערך וראש הנזק בדבר שכר בטלה, והאחריות לקרות התאונה תחול על נהג רכב הנתבעים, כאשר לתובע אשם תורם בשיעור של 15% שאינו מקים עילת תביעה עצמאית.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד לביסוס מסקנתי:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של התובע, בקשר עם נסיבות התאונה, שהייתה קוהרנטית, נאמרה באינטואיטיביות רבה, והקרינה אמינות, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים, שלא הותירה בי רושם דומה, ואף נסתרה במידה מה על ידי העד שישב לצדו בעת התאונה.

5.2. העד הנוסף מטעם הנתבעים שישב לצדו של הנהג בעת התאונה, העיד למעשה כי הסיבה שנהג רכב הנתבעים והוא עצמו לא הבחינו ברכב התובע היא משום שעל פי מיקומם של הרכבים המעורבים בתאונה, לא ניתן היה להבחין ברכב התובע. זאת בניגוד לגרסתו של נהג רכב הנתבעים שהעיד כי לא הסתכל במראות רכבו ולא ראה כי היה כל רכב מאחור. במצב דברים זה, היה על נהג רכב הנתבעים לנהוג במשנה זהירות, כאשר ממילא חובת הזהירות המוטלת על מי שמסיע את רכבו לאחור היא מוגברת.

5.3. שוכנעתי כי נהג רכב הנתבעים הסיע את רכבו לאחור מבלי לוודא היטב כי דרכו מאחורה פנויה, תוך אדישות למתרחש מאחוריו, וחמור מכך תוך התעלם מצפירות רכב התובע.

מכאן, שאין לי כל ספק כי האחריות לקרות התאונה חלה על נהג רכב הנתבעים.

5.4. עם זאת, לתובע אשם תורם בכך שלא מנע את התאונה על ידי הסעת רכבו קדימה אלא המשיך לעמוד במקום למראה רכב הנתבעים המוסע לאחור, ורק כאשר רכב הנתבעים היה קרוב לרכב התובע, החל התובע לצפור לעבר נהג רכב הנתבעים, ללא הועיל.

5.5. אני מעמיד את שיעור אשמו התורם של התובע על 15%.

אין באשם תורם זה כדי להקים עילת תביעה עצמאית כנגד התובע או מי מטעמו.

5.6. באשר למחלוקת בעניין שיעור הנזק הנטען, אומר שמאחר שהנזק הנטען נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובע על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה, זולת ראש הנזק בדבר ירידת ערך וראש הנזק בדבר שכר בטלה, בדין יסודו.

באשר לראש הנזק בדבר ירידת ערך, אומר כי מעיון בחוות דעת שמאי קודמת בגין תאונה קודמת שרכב התובע היה מעורב בה, עולה כי רכב התובע ניזוק גם אז בכנף השמאלית האחורית ובדלת שמאלית אחורי, ואף נקבעה בחוות דעת השמאי הקודמת ירידת ערך בגין נזקים אלו. באופן תמוה, ירידת ערך על פי חוות דעת הקודמת לא נלקחה בחשבון או לא נזכרה כלל וכלל בחוות דעת מושא התובענה. משכך, לא שוכנעתי כי נגרם לרכב התובע ירידת ערך בגין התאונה מושא התובענה.

באשר לראש הנזק בדבר שכר בטלה, מדובר בראש נזק שלא הוכח כלל.

לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובע את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 9,937 ₪, שהינו 85% מסכום התביעה המוכח כאמור בסעיף 5.6 לעיל, בתוספת אגרת בית משפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העדים מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ז שבט תשע"ח, 02 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהושע אליקים קוזלובסקי
נתבע: אליהו בניטון
שופט :
עורכי דין: