ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון חנן נגד אסתר יצחקי :

בפני כבוד ה שופטת מריה פיקוס בוגדאנוב

התובעים

1.ירון חנן
2.אורלי חנן

נגד

הנתבעים

1.אסתר יצחקי
2.יוסי יצחקי

פסק דין

התובעים הגיש ו תביעה ע"ס 30,000 ₪ בגין נזקים שנגרמו להם, לטענת ם, כתוצאה מנזילה מדירת התובעים שגרמה לרטיבות במטבח דירתם ובגין מטרד רעש שנבע מהפעלת מזגן של הנתבעים .
אציין כבר כעת כי התובעים לא ציר פו לכתב תביעת ם חוות דעת בנוגע לרטיבות ובנוגע למטרד הרעש והסתפק ו במכתבים שנערכו על ידי אנשי מקצוע, הנושאים כותרת "חוות דעת", אך אינ ם עומדים בדרישות הדין בנוגע ל חוות דעת, ועדים מטעמם אף לא התייצבו לישיבת ההוכחות הראשונה.

בתיק זה התקיימו מספר ישיבות, במהלכן הצדדים הגיעו להסכמות דיוניות .
בתאריך 2.7.17 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית, לפיה הדיון בתיק ידחה בחודש וחצי על מנת לאפשר לנתבעים לתקן את התקרה בבית התובעים ולבדוק את תקינות המזגן.

בתאריך 23.8.17 התקיים דיון נוסף, במהלך הדיון הודיעו הצדדים לבית המשפט כי המזגן הוחלף ע"י הנתבעים וכי התקלה בנזילת המים בדירתם תוקנה אך טרם ניתן לבצע תיקון טיח בדירת התובעים מאחר והתקרה טרם התייבשה. הדיון נדחה במספר חודשים , על מנת לאפשר לנתבעים לתקן את הטיח במטבח לאחר ייבוש התקרה.

בתאריך 7.9.17 הוגשה הודעה לבית המשפט, לפיה בשלב זה תיקון שבוצע משביע רצון, ואין יותר התפרקות הטיח עקב רטיבות, אך על מנת לוודא שכך גם יימשך, ביקשו התובעים לקבוע מועד נוסף בחודש ינואר 2018 . כמו כן ביקשו בהודעה זו התובעים לפסוק לטובתם הוצאות משפט.
בתאריך 10.9.17 הגישו הנתבעים הודעה לבית המשפט, לפיה תיקון הטיח בתקרת התובעים בוצע לשביעות רצו נם.
לבקשת התובעים נקבע דיון ליום 24.1.18 לצורך דיון בשאלת הוצאות משפט בלבד.

בפתח הדיון בתאריך 24.1.18 הצהיר התובע כי אין לו יותר טענות לגבי הנזילות ולגבי הסרת מטרד הרעש. התובע עתר לפסוק לזכותו הוצאות משפט בגין ניהול ההליך ועוגמת נפש שנגר ם לו ולתובעת . התובע טען כי הנתבעים התעלמו מפניותיו אליהם לתקן את הנזילה ואת נזקיה וכן להחליף מזגן שגרם לרעש בלתי נסבל.
התובע הציג תלוש משכורת כדי להוכיח את עלות יום עבודתו וחזר על תיאור עוגמת הנפש שנגרמה לו ולתובעת כתוצאה מהתנהלות הנתבעים.

הנתבעים התנגדו להטלת הוצאות ופיצוי בגין עוגמת הנפש בטענה כי מתחילת ההליך התובעים לא הבי או ראיות לביסוס תביעתם, וכי הנתבעים מרצונם הטוב ועל מנת לשים סוף להתדיינות הסכימו, בעזרת בית המשפט , ל החליף את המזגן, ו כן דאגו לתיקון נזקי רטיבות בהתאם להוראות של חברת הביטוח מטעמם.
עוד נטען על ידי הנתבעים כי לפני הגשת כתב התביעה התובעים לא פנו לנתבעים, וזו הסיבה כי לא ביצעו את התיקונים הדרושים בטרם התביעה.
עוד נטען כי לגבי הרטיבות הם פעלו לאורך כל הדרך בהתאם להנחיה של חברת הביטוח.

דיון והכרעה:
מעיון בכתב התביעה המקורי, ומעיון בתמונות שהוצגו במהלך הדיון הראשון, עולה כי בדירתם של התובעים הייתה רטיבות משמעותית במטבח כתוצאה מנזילה בדירת הנתבעים . אין מחלוקת כי התובעים לא ציר פו חוות דעת כדי להוכיח את מקור הנזי לה וערך הנזקים הממוניים בדירתם. יחד עם זאת, אין גם מחלוקת בין הצדדים כי חברת ביטוח של הנתבעים תיקנה את הנזילה הן בדירתם והן בדירת התובעים ובכך איני רואה הודאה הן באחריות והן בנזק.
בהתאם לכתב התביעה, התובעים פנו מספר פעמים לנתבעים בדרישה לטפל ברטיבות ובדרישה להחליף את המזגן המרעיש (לכתב התביעה צורפו מסרונים שהוחלפו בין הצדדים והודעת דואר אלקטרוני בנושא והוגש מכתב דואר אלקטורני נוסף משנת 2016 , שגם בו פורט ו התקלות נשוא התביעה ת/2). רק בחודש מאי 2017, ככל הנראה, החל הטיפול בנזילה ותיקונים בדירת התובעים , ובמהלך שמיעת התיק הנזילה עוד המשיכה , עד שבסוף נמצא מקור הנזילה, היא תוקנה, ותוקנה התקרה במטבח של התובעים. התמשכות זו בתיקון הרטיבות בהחלט גרמה עוגמת נפש לתובעים.

באשר להחלפת המזגן, אומנם התובעים פנ ו לנתבעים עוד בטרם הגשת התביעה, אך למעט הקלטה , אותה הציג התובע לבית המשפט, וממנה ביקש להתר שם מרמת הרעש מהמזגן, לא הובא ה כל ראיה . אילולא הנתבעים היו מסכימי ם לבדוק את המזגן ובסוף אף להחליפו, לא הי ו מצליח ים הת ובעים להוכיח את תביעת ם במישור זה.

אין מחלוקת כי כלל הליקויים תוקנו רק לאחר התערבות בית המשפט וכי התובע ים לא הצליח ו קודם לכן לגרום לנתבעים להיענות לדרישותי הם, שבדיעבד התבררו כמבוססות.
בתיק זה התקיימו 3 ישיבות אליהן הגיעו שני הצדדים כאשר הישיבה האחרונה נקבעה לבקשת התובעים, ו לישיבה הראשונה התובעים לא זימנו אף עד מטעמ ם.

על כן, לאחר ששקלתי כלל טענות הצדדים, הנתבעים ישאו בהוצאות משפט של התובעים בסך 500.

עוד אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים פיצויים בגין עוגמת נפש עבור תקופה, בה נאלצו לחיות בבית ם עם רטיבות מתמשכת כתוצאה מהנזילה מבית הנתבעים (מצב דירת התובעים לאורך זמן הוצג בתמונות בפני בית המשפט , והתרשמתי כי מצב המטבח לפרקים היווה מטרד של ממש וגרם ללא ספק לעוגמת נפש). הנתבעים לא הזדרזו לתקן את הנזילה, גם אם פעלו, כטענתם , לפי הוראת חברת הביטוח , ועל כן עליהם לשאת בנזק זה .
ההלכה היא כי יש לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש במסורה ועל כן לאחר ששקלתי את כלל הטענות, אני מעריכה על דרך האומדנא פיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה לתובעים בסך 1,500 ₪.

סוף דבר:
הנתבעים, יחד ולחוד , ישלמו לתובעים סך של 2, 000 ₪ תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אם לא , ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, י"ז שבט תשע"ח, 02 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירון חנן
נתבע: אסתר יצחקי
שופט :
עורכי דין: