ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם לסרי נגד פסגות נדל"ן כדאי בע"מ חברות :

בפני כבוד הרשמת הבכירה ליאורה אדלשטיין

תובעים

אברהם לסרי ת.ז. XXXXXX760
ע"י ב"כ עו"ד ערן כהן

נגד

נתבעים

פסגות נדל"ן כדאי בע"מ חברות 514163500
ע"י ב"כ עו"ד דן כהן

פסק דין

לפני תביעה בסך 29,100 ₪ - תשלום אותו תובע התובע מהנתבעת שאצלה התקין פרגולה.
טענות התובע:
התובע התקשר עם הנתבעת, שהיא קבלנית בניין ובנתה את בית משפחת גוטקין - להתקין פרגולה בבית. ראשית הגיע לבית כדי להכין הצעת מחיר ושלח הצעה זו לנתבעת. בתאריך 20.3.12 שלחה אליו הנתבעת הסכם חתום בו הזמינה את הפרגולה תמורת 30,420 ₪ כולל מע"מ.
אולם טרם החל ביצועה של העבודה התברר כי נדרשים אלמנטים נוספים להתקנה שעלותם 4,980 ₪ כולל מע"מ ולאחר שהזמנת אלמנטים אלה אושרה על ידי הנתבעת נדרשה הנתבעת לשלם לתובע מקדמה לרכישת החמרים.
היות והנתבעת התמהמהה בתשלום המקדמה, החל התובע ברכישות ורכש חמרים בסך כולל של 8,450 ₪, בעוד המקדמה ששולמה לו, לאחר מכן, היתה בסך 6,300 ₪ בלבד.
באותו חודש, אפריל 2012, סיים התובע את התחייבויותיו, באופן מקצועי, לשביעות רצונה של הנתבעת.
למרות זאת לא קבל את התשלום המגיע לו מן הנתבעת, אף לאחר הפצרות רבות.
שני מכתבים – מ20.10.12 ומ-24.11.12 לא הועילו והנתבעת לא שילמה לתובע את חובה. התובע טוען כי הנתבעת חייבת לו את הכספים מכח ההסכם שביניהם או מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

טענות הנתבעת:
הנתבעת טוענת כי התמורה במלואה שולמה לתובע זה מכבר וכי מדובר בתביעה שהוגשה בחוסר תום לב תוך שהיא גורמת לה עוגמת נפש והוצאות מיותרות.
בהזמנת הפרגולה אצל התובע שמשה הנתבעת למעשה מתווכת בין הצדדים. התמורה שנקבעה היתה 26,000 ₪ בתוספת מע"מ בלבד.
התמורה שולמה לתובע ישירות על ידי משפחת גוטקין שמסרה שיקים פתוחים למר יוסי איטח, מנהל הנתבעת, והוא העבירם לתובע, .מדובר ב-7 המחאות פתוחות על סך 5,486 ₪ כל אחת (38,402 ₪).
בבדיקת הנתבעת (בסיוע משפחת גוטקין) התברר כי כל ההמחאות נפרעו, כאשר שמות המוטבים שמולאו בהן הם אסף עובדיה, אסתר עובדיה, נוי אבבה, שני מיני, וקמחי קרמיקה בע"מ (הנתבעת הציגה דפי חשבון בנק וצילומי השיקים הנפרעים).
הנתבעת מכחישה כי בקשה או הסכימה להוסיף רכיבים נוספים ע"ס 4,980 ₪ ואף אין זה סביר שהתובע רכש חמרים טרם קבל את המקדמה.
ולבסוף משפחת גוטקין כלל לא היתה מרוצה מהפרגולה.

דיון:
מטעם התובע העיד התובע עצמו ונחקר על התצהיר שצורף בתמיכה לכתב התביעה. הוא העיד כי אין לו שותפים. כן הסכים כי הוא מכיר את אייל עובדיה שעבד אצלו. שם אמו אסתר ושם אחיו אסף. הוא הסכים שיכול להיות שהיכרותו עם יוסי איטח נעשתה דרך אייל עובדיה.
הוא ספר כי אייל בקש ממנו להביא עובד סודני לבית של יוסי איטח. הוא לא היה שותפו אלא, כהגדרתו, "הוא עבד בבית של יוסי איטח ואני הבאתי לו עובדים" (פרו' 5/10).
גם לאחר שנשאל אם נכון שאייל עובדיה אינו יכול לקבל כספים אישית כי הוא פושט רגל, ענה כי אייל אינו שותפו וכי ההיכרות שלו היא בכך שאייל הביא לו עובדים. הוא גם אמר כי לא חלק כספים עם אייל עובדיה. אולם נכון שמר עובדיה עבד איתו.
מדוע על גבי חשבונית 1600 (נספח ב') - שבמקור היתה מיועדת לאייל עובדיה, ושמו היה מודפס עליה - נמחק שמו של אייל עובדיה בעט ובמקומו נרשם שם התובע? - כי אייל עובדיה, שהוא מסגר, בצע עבורו הזמנה ב"סמל אלומיניום". התובע הוא זה ששלם את הכסף והוא זה שהזדכה על החשבונית ולכן שמו צריך להופיע עליה.
האם הסבה איננה כי אייל עובדיה היה פושט רגל? - הוא אינו חושב. התובע עמד על כך כי אייל עובדיה עזר לו במסגרות. הוא הסכים שיתכן ואייל עובדיה הוא זה שסגר את המחיר לגבי הפרגולה הואיל ויש לו היכרות עם יוסי איטח.
התובע העיד כי לא ראה את השיקים שצרפה הנתבעת לכתב ההגנה אך ציין כי בפעם היחידה שראה שיקים היה זה בבית של יוסי איטח אשר נתן תשלום עבור עבודה שבצע אייל בביתו והוא עצמו לא התערב. למרות שיתכן ומדובר בשיקים שהנתבעת צרפה, הוא לא ראה את השיקים ולא קבל אותם לידיו.

האם יתכן כי השיקים נמסרו לאייל עובדיה וזה האחרון לא שיתף אותו? - לפי מיטב ידיעתו מכר יוסי איטח משאית שלמה של קרמיקה לאמא של אייל וסיפק לה חמרים. קיימת חברות שהוא אינו יודע מה טיבה בין יוסי איטח ואייל עובדיה.
הוא אינו מכיר את אבבה נוי ואילו עם קמחי קרמיקה הוא עובד לפעמים.
מי אישר לו את תוספת החמרים? - רוסלן, המהנדס של הנתבעת, אשר הוא שחתום על הצעת העבודה והזמנת העבודה. האישור נעשה בשטח כי היתה בעיה בגבהים ובמידות. "הייתי צריך להביא את רוסלן לפה שזוכר את המידות וגם גוטקין יכול לאשר זאת" (פרו'7/25).
מדוע המתין שלוש שנים טרם הגיש את התביעה? - כי עברו ארבע שנים עד שהחליט ולפני כן ניסה לקבל את כספו בכל מיני דרכים. כמו כן היה מאוד עסוק וחולה בשנתיים האחרונות וכן היה בחו"ל. הוא אינו אוהב ללכת לערכאות.
התובע אישר כי הנתבעת כן שילמה לו משהו (6,300 ₪ - ל.א.) ולכתב התביעה המקורי צורפה קבלה לפיה שולמו 6,500 ש"ח ולאחר ניכוי מס במקור קבל התובע 6,300 ש"ח.
מטעם הנתבעת העידו מר גוטקין, מר איטח ומר דני כודדי.
מר גוטקין העיד כי בגלל קשיי שפה התנהל בעקר מול רוסלאן, המהנדס. הוא מסר לרוסלאן שיקים ללא שם מוטב כי לנתבעת לא היה כסף והם בקשו להשתמש בשיקים לשם רכישת חומר גלם. על כן בקשו שלא ימלא את שם המוטב. הוא לא מסר את השיקים לתובע ולא ראה אותו אלא כשבא להרכיב את החלקים. הוא לא הזמין מהתובע. הוא חזר ואמר מספר פעמים כי מסר את השיקים ביד לרוסלאן. הוא נשאל שוב אם נתן את השיקים לתובע וענה בשלילה. הוא אף אמר כי מה שרשום בתצהיר, ולפיו מסר השיקים ליוסי איטח אשר מסר אותם לתובע אינו נכון. הוא נשאל אם רוסלאן חתם לו כשקבל את השיקים וענה בשלילה למרות שהועמד על כך שבדיון הקודם העיד כי רוסלאן חתם לו עם קבלת השיקים (פרו' 1/25).
העד גם העיד כי חתם על התצהיר לאחר אשפוז בבית החולים "האם נורמלי ככה?" (פרו' 9/32).
האם התובע קבל כסף? - הוא שלם לחברה ואין הוא יודע אם התובע קבל את הכסף או לא. הוא קבל קבלה מהנתבעת. התובע אמר לו שקבל שני שיקים לשם רכישת חומר הגלם וכשיקבל את כל שבעת השיקים יוציא קבלה.
כמה סגר עם הנתבעת לגבי עלות הפרגולה? - מדובר בסכום הנע בין 46 ל-50 אלף ₪. האם נתן לנתבעת 50,000 ₪? - "בערך". הוא לא ידע להסביר איפוא כיצד מסתכמים השיקים שנתן לסך של 38,000 ₪ בלבד. "אני לא יודע. אייל שותף שלו. הם שותפים. הוא אמר לי. פסגות אמרו מחירון ואני רשמתי". (פרו' 10/31).
דני כודדי העיד כי ראה בעיניים שני שיקים שהתובע קבל. האם מר גוטקין ספר לו שמסר שיקים לתובע? – הוא אינו יודע, כי המעורבות שלו היתה שולית. איך הוא יכול לדעת שהתובע קבל כסף? - את כל התנהלות עשה דרך רוסלאן. הדרך שלו לדעת כי התובע קבל את כל שבעת השיקים היא שהוא מחבר את העובדה כי קיימים צילומים של השיקים, ויוסי איטח אומר שהעביר את השיקים ועל כן חזקה שהתובע קבל את הכסף. הוא עצמו לא היה שם. לדבריו חלק מהבעיה נובעת מכך שהתובע פנה אחרי שנים. לגבי מכתבי ההתראה שקבל טען כי התובע אמור היה לקבל כסף תוך כדי העבודה. "השלים את העבודה בלי לקבל כסף?" (פרו' 12/26).
איך הוא מסביר כי קודם אמר שגוטקין אמר לו ששילם לתובע וכעת הוא (מר כודדי) אומר "אני לא יודע איך הוא עשה את זה... לא יודע איך שילם" וגוטקין עצמו מעיד כי הוא לא אמר לדני ששילם? תשובת העד: "יכול להיות שמישהו לא זוכר כמו שצריך". לדבריו החברה היתה רק המתווך בין הצדדים ולא הרויחה. חתימתה על הזמנת העבודה נועדה כדי לקשור. הוא גם לא ידע להגיד אם התשלום של 6,300 בוצע מכספי הנתבעת. לדבריו גם אם התשובה חיובית, זה נעשה במסגרת התחשבנות עם מר גוטקין.
מר כודדי נשאל על כך שבדיון הקודם אמר שהתובע חתם על השיק הראשון וענה כעת כי התובע הגיע עם עוד בחור והוא החתים את אחד משניהם אך אינו זוכר את מי. היכן החתימה? צריך לחפש את זה. הוא קבל את השיק שמסר לתובע או לאדם השני מרוסלאן. בכך אמת את דברי מר גוטקין כי מסר את השיקים לרוסלאן. גוטקין מסר את השיקים דרך יוסי או רוסלאן. הוא לא כל כך זוכר. לדבריו מדובר על פיפס במהלך העבודה שלו.
יוסי איטח העיד כי לא ידע שמדובר בתובע כי הוא הכיר את השם אייל עובדיה. לדבריו כל השאלות לא יכולות להסתיר את העובדה כי בסופו של דבר אייל עובדיה קבל את השיקים והם נפרעו לטובת אמו או אחיו. התובע היה בפועל עם אייל עובדיה ואייל עובדיה הוא שהיה דומיננטי בסגירת העסקה. כל התהליך בוצע מולו. לאייל לא היתה חברה ולכן בקש שההסכם יהיה על שם "האיש שלו". עם התובע לא נפגש מר איטח. לשאלה מדוע לא הביא את רוסלאן להעיד ענה כי רוסלאן עובד בחברה אחרת. הוא מסר את כל השיקים לאייל עובדיה. מדוע לא הזכיר את שמו של אייל עובדיה בתצהירו ((מר עובדיה מוזכר בשם "אסף" במקום "אייל" בסעיף 12 לתצהירו) ותשובתו כי לא יכול להיות שהתובע עשה את כל התהליך בלי לקבל כסף.
מדוע לא הביא את אייל עובדיה להעיד? – כי אייל עובדיה הוא הדמות הדומיננטית בכל הסיפור. קודם עשה עבור החברה עבודות קטנות אך העד לא הסכים שיעשה עוד עבודות ללא חשבונית.
מחד גיסא אין מחלוקת כי העבודה בוצעה על ידי התובע וכי הוא זכאי לקבל את התמורה הנקובה בהסכם שנחתם בינו ובין הנתבעת. מאידך גיסא אין מחלוקת כי ה"ה גוטקין שילמו עבור העבודה. ככל הנראה גם לא קיימת מחלוקת כעת - כי מי שקבל את הכסף לידיו ומסר אותו לכל המוטבים ששמם מופיע על גבי השיקים הנפרעים היה אייל עובדיה, היות וחלק מאותם מוטבים הינם בני משפחתו. נותרה במחלוקת השאלה אם תשלום זה מהווה תשלום לתובע.
היות והנתבעת מסכימה כי העבודה בוצעה, עליה הנטל להוכיח כי תמורתה שולמה. הנתבעת לא הרימה נטל זה. הוכח כי התשלום שולם לאייל עובדיה. לא הוכח כי הוא שותפו של התובע וכי תשלום לידיו מהווה תשלום לתובע. העובדה כי התובע נעזר בו לרכישת חמרים למסגרות, או כי הוא מכיר את קמחי קרמיקה או את בני משפחתו של מר עובדיה, או אפילו שמר עובדיה תווך בהשגת העסקה לתובע - אינה מספיקה לשם הוכחה. אמנם מר איטח לא נחקר על כך ש(לטענת התובע) אייל עובדיה רכש עבורו משאית קרמיקה אולם די בסתירות שנתגלעו בעדויות עדי התובעת לשם קביעה כי לא הוכחה טענתם. לכתב התביעה המקורי שהוגש בתיק ההוצאה לפועל צרף התובע נוסח תביעה קטנה שהוגשה או עמדה להיות מוגשת על ידי מר עובדיה נגד מר איטח ודף המראה התחשבנויות בינו ובין מר עובדיה ויתכן שמר עובדיה ניצל את ההזדמנות שהשיקים הפתוחים נמסרו בידיו על מנת לסגור חשבון עם מר איטח ללא ידיעת התובע. על כל פנים התובע לא נחקר על מסמכים אלה.
נטען כי מדובר בעבודה שהוזמנה מהתובע על ידי משפחת גוטקין וכי הנתבעת רק שמשה כמתווכת אולם אין בכך להסביר את העבודה כי הנתבעת היא שחתומה על הזמנת העבודה. מר גוטקין עצמו העיד כי לא הזמין את התובע (פרו' 9/7). בתצהירי ההתנגדות נטען כי מר גוטקין מסר את השיקים ישירות לתובע. אולם מר גוטקין עצמו הכחיש זאת, הן בחקירתו בדיון בהתנגדות והן בעדותו בדיון הראשי. הוא העיד כי מסר את השיקים לרוסלאן. רוסלאן עצמו לא זומן להעיד והסיבה – כי הוא עובד בחברה אחרת – אינה נימוק מספק.
מר כודדי העיד כי מעורבותו בעניין היא שולית וכי הוא חי – בחלק גדול מהעניין - מפי השמועה. בעדותו העיד כי השיקים נמסרו למר איטח בעוד קודם לכן הצהיר כי נמסרו ישירות לתובע. קשה להבין אם מר כודדי טוען שמסר שיק אחד לתובע (פרו' 14/12) או שנים (פרו' 12/2). על כל פנים אין הוא מעיד כי ראה שנמסרו לתובע כל השבעה. הוא מסיק זאת אך אין לו הוכחה.
יוסי איטח העיד בתצהירו כי קבל את השיקים ממשפחת גוטקין ומסר אותם לתובע (סעיף 11 לתצהירו) אולם בחקירתו הנגדית טען כי מסר את השיקים לאייל עובדיה. מדובר פה בסתירה כפולה היות ומשפחת גוטקין מעידים שמסרו השיקים לרוסלאן והשיקים נמסרו לא לתובע אלא לאייל עובדיה.
במקרה הטוב נהגה הנתבעת ברשלנות כאשר מסרה שיקים שהופקדו בידה על ידי משפחת גוטקין, כששם המוטב אינו ממולא, לאייל עובדיה, בלי שהיא דואגת לקבל קבלה או חשבונית או אישור בכתב מהתובע - המאשרים כי תמורת העסקה שולמה לו או כי יש לשלם את תמורת העסקה למר עובדיה - וזאת למרות שעל ההזמנה לא חתום מר עובדיה אלא התובע בלבד, כעוסק מורשה. אין די בכך שמר עובדיה מכיר את התובע או אף עובד איתו על מנת ליצור שותפות ביניהם כאשר זו אינה מצויינת על נייר ההזמנה.
התובע מכחיש כי מר עובדיה הינו שותפו ואין עליו נטל ההוכחה להוכיח זאת היות ובהזמנה שמסר לנתבעת לא מופיע שם "השותף". נטל ההוכחה שתשלום לאייל עובדיה הינו כתשלום לתובע נח לפתחה של הנתבעת בעוד קיים מסמך בכתב האומר אחרת (הזמנת העבודה) והיא לא הזמינה את מר עובדיה להעיד ועדותו של התובע כי מר עובדיה אינו שותפו לא נסתרה.
נכון שהסכום ששולם על ידי משפחת גוטקין (7 שיקים של 5,468 ₪ ובסך הכל 38,276 ₪) עולה על הסכום שהתובע סבור שהיה מגיע לו עבור העבודה (30,420+4,980=35,400 ₪) אולם אין בכך כדי לפגוע בגרסת התובע אשר אינו אחראי לסכום שמשפחת גוטקין נדרשה לשלם על ידי הנתבעת. ככל קיימות גרסאות שונות מטעם הנתבעת לגבי הסכום שלו זכאי התובע. במכתב ב"כ הנתבעת שנשלח לתובע בתגובה לפנייתו, מתאריך 23.9.12, נאמר לו כי קבל בנוסף לסך 6,300 ₪, 3 שיקים של משפחת גוטקין בסך 5,468 ₪ כל אחד (בסך הכל 22,704 ₪ - סכום הנמוך מההסכם המקורי). במכתבו לא הכחיש את התוספת בהתחשבנות ששלח התובע.
תגובת מנהל החברה, לפיה במקום לבדוק את דרישתו המוצדקת של התובע איים כי יפנה למשטרה (פרו' 14/31), לא רק שאינה ראויה, אלא מוסיפה לתחושת הזלזול שעולה מדבריו לתובע, ואשר באה לידי ביטוי במונחים כגון "מדובר על פיפס במהלך העבודה שלי" או "כל הסיפור הזה זה חמש דקות במהלך חיים שלמים" – זאת בעוד עבור התובע מדובר ככל הנראה בסכום משמעותי אשר למרות שאינו אוהב ללכת לערכאות נאלץ להגיש תובענה זו על מנת לקבלו.
סכום התביעה מתקבל במלואו למעט אותם 200 ₪ שנוכו במקור. מאידך אין זה ראוי כי התובע יקבל מהנתבעת את כל תשלומי הריבית שאמורה להצטרף לסכום הנתבע כאשר מדובר בשיהוי בהגשת התביעה שהוא באחריות התובע. על כן יבוצע חישוב כדלקמן: מיום 1.6.12 יש להוסיף לסכום הנתבע – 28,900 ₪ - הפרשי הצמדה וריבית עד תאריך 24.12.12. מאותו יום יש להוסיף לסכום המתקבל הפרשי הצמדה בלבד עד תאריך 6.9.15 (יום פתיחת התיק בהוצאה לפועל) ומתאריך 6.9.15 יש לחזור ולצרף לסכום המתקבל הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובע את אגרת בית המשפט בסך 436 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.


מעורבים
תובע: אברהם לסרי
נתבע: פסגות נדל"ן כדאי בע"מ חברות
שופט :
עורכי דין: