ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם רז נגד דניאלה רז :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקש: מנחם רז

נגד

המשיבה: דניאלה רז

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בחיפה בבר"ע 1626/98
שניתן ביום 16.9.98 על ידי כבוד סגן
הנשיא י'יעקבי-שוילי
ובקשה לעיכוב כיצוע פסק הדין

בשם המבקש: עו"ד ד' רז

בשם המשיבה: עו"ד א' מירז

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בעלי הדין הם בני זוג מסוכסכים המתדיינים ביניהם בענינים שונים. המבקש מתגורר בבית שבו התגוררו בעבר בעלי הדין וילדיהם. המשיבה בקשה לפרק את השיתוף בבית - שהזכויות בו רשומות במינהל מקרקעי ישראל על שמה בלבד - על דרך של מכירתו. בינתיים, ובטרם נדונה תביעתה, מכרה המשיבה את הבית לצד שלישי (להלן - "הקונה").

בית המשפט לעניני משפחה (כבוד סגן הנשיא ר' טובי-פרידמן), בהחלטתו מיום 23.7.98, דחה את בקשתה של המשיבה לצוות על המבקש לפנות את הבית ולמוסרו לקונה. בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד סגן הנשיא י' יעקבי-שוילי), בפסק דינו מיום 16.9.98, ביטל את ההחלטה, הורה למבקש למסור את החזקה בבית למשיבה וכן אסר על המבקש להפריע לביצוע הסכם המכר בין המשיבה לבין הקונה. עוד הורה כי סכום של 100,000.- ש"ח מתוך הכספים ששילם הקונה יופקד וכן תחתום המשיבה על כתב ערבות ללא הגבלת סכום, להבטחת זכויותיו של המבקש.

המבקש ביקש להרשות לו לערער על פסק הדין וכן לעכב את ביצועו. המשיבה השיבה על הבקשות.

2. העיון בבקשה ובתשובה מראה שכל הטענות שמעלים בעלי הדין וכל השאלות העולות מן המחלוקות הרבות שביניהם מעוגנות בעובדותיה המיוחדות של הפרשה הנדונה ואין כאן שאלה בעלת חשיבות כללית המצדיקה דיון בערכאה שלישית. לעצם הענין אעיר כי נראה לכאורה שפסק דינו של בית המשפט המחוזי מאזן אל נכון בין האינטרסים השונים והמנוגדים של בעלי הדין ובין אלה של הקונה וגם מטעם זה אין מקום להתערב בפסק הדין.

3. הבקשה להרשות ערעור, לרבות הבקשה לעכב את ביצוע פסק הדין, נדחית. ממילא מתבטל הצו בדבר עכוב הביצוע שניתן בהחלטתי מיום 23.9.98.

המבקש יישא בשכר טרחת עורך הדין של המשיבה בסך 5,000.- ש"ח.

ניתנה היום, י"ז תשרי תשנ"ט (7.10.98).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98059090.M03


מעורבים
תובע: מנחם רז
נתבע: דניאלה רז
שופט :
עורכי דין: