ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה לוי נגד יהודה סימן טוב :

בפני כבוד השופט גד ארנברג, סגן הנשיא

תובע

משה לוי

נ ג ד

נתבעים

1.יהודה סימן טוב
2.מוריה סימן טוב

פסק דין

התובע יורש של אימו-רבקה לוי ז"ל, ביחד עם עוד 4 אחי ו. רבקה לוי ז"ל רשומה כבעלת הזכויות בדירה ברח' שמעון רוקח 19 ירושלים, גוש 30087 חלקה 80/3 (להלן: "הדירה"). הדירה הושכרה על ידי אחת היורשות, גב' זוהרה קלמן, לנתבעים.

התובע טוען כי הדירה הושכרה בניגוד להסכמתו ומשכך ומשאין הסכמה בין היורשים על ההשכרה, על הנתבעים לפנות את המושכר.

הנתבעים טוענים כי על הדירה רשומה הערת אזהרה לטובת הגב' זוהרה קלמן שהשכירה להם את הדירה בעקבות טענותיה שהדירה שייכת לה. מכל מקום, טוענים הנתבעם, כי לתובע אין כל זכות כלפיהם. הנתבעים טענו עוד כי מכח הסכם השכירות שלהם עם גב' זוהרה קלמן הם זכאים להאריך את השכירות מידי שנה לשנה נוספת ולאחרונה (בעת הגשת כתב ההגנה בינואר 2017 ) ההסכם הוארך עד סוף פברואר 2018.

הנתבעים טוענים עוד כי מדובר בסכסוך בין היורשים שמתנהלים לגביו הליכים בבית המשפט לענייני משפחה וגב' זוהרה קלמן השכירה להם את הדירה גם בשם היורשים האחרים. לדבריהם הגב' זוהרה אמרה להם שאין צורך להתייחס לתובע.

הצדדים נחקרו בפני ומעדויותיהם עולים העובדות כדלקמן:

  1. הדירה רשומה עדיין בלשכת רישום מקרקעין על שם אימו של התובע גב' רבקה לוי ז"ל.
  2. על הדירה רשומה משכנתא וכן רשומה הערת אזהרה לטובת גב' זוהרה קלמן.
  3. ישנו צו ירושה הקובע כי את עזבון המנוחה רבקה לוי ז"ל יש לחלק ל- 5 יורשיה שהתובע הוא אחד מהם.
  4. לא ברורה עמדת האחים של התובע לעניין הסכם השכירות שחתמה זוהרה קלמן עם הנתבעים. בהסכם שנחתם בין גב' זוהרה קלמן לבין הנתבעים לא כתוב שהיא משכירה את הנכס בשם היורשים האחרים או מי מהם.
  5. הסכם השכירות האחרון שנחתם בין הגב ' זוהרה קלמן לבין הנתבעים מסתיים ביום 28.2.18.
  6. התובע הסכים כי גם אם בית המשפט יחליט שיש לקבל את תביעתו, הנתבעים לא יצטרכו לפנות את הדירה לפני תום תקופת השכירות בהתאם להסכם זה.
  7. בהסכם אין אופציה להארכת השכירות לתקופה נוספת.

התובע אמר בדיון כי אם בית המשפט המוסמך יקבע שדמי השכירות יופקדו בקופת בית המשפט ולא יועברו לאחות זוהרה , לא תהיה לו התנגדות להארכת תוקפו של הסכם השכירות ואולם הוא אינו מסכים שרק גב' זוהרה תמשיך לקבל את דמי השכירות, שכן , הדירה שייכת לכלל היורשים כולל הוא עצמו.

בהתחשב באמור ביקש התובע להורות על פינוי הנתבעים מהדירה שלא הושכרה להם על ידי מי שזכאי להשכירה ואילו ב"כ הנתבעים טען שכיוון שרוב המשכירים מסכימים להמשך השכירות וכיוון שהשכרת דירה הינה בגדר שימוש רגיל וסביר בנכס יש לראות בהסכמת 4 מתוך 5 היורשים כהסכמה שדי בה כדי לקבוע שהמושכר לא יפונה. טענה זו טען ב"כ הנתבעים כטענה חלופית כאשר טענתו העיקרית היא כי כיוון שרשומה לטובת גב' זוהרה הערת אזהרה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין יש לראות בה כבעלים היחיד של הדירה ולמצטער כזכאית היחידה להשכרתה.

לאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש להורות לנתבעים לפנות את הדירה ובהתאם להסכמת התובע הפינוי יעשה בתום תקופת השכירות הנוכחית, היינו, 28.2.18, ואלה נימוקי:

מדובר בדירה שרשומה בלשכת רישום מקרקעין של שם המנוחה רבקה לוי ז"ל. הוצג צו ירושה לפיו יורשי המנוחה הם 5 ילדיה ובתוכם התובע כאשר כל אחד זכאי ל- 1/5 מהעיזבון. לא הומצאה כל החלטה לפיה הדירה הוצאה מתוך כלל נכסי העזבון לפיכך גם הדירה אמורה להיות מחולקת, בשלב זה, בין היורשים. לענין זה מתנהל הליך בבית משפט לענייני משפחה בו טוענת האחות זוהרה כי הדירה אמורה להירשם על שמה בלבד ואולם טרם ניתן פס"ד בתביעה זו. לפ יכך, בשלב זה, הדירה אמורה להתחלק בין היורשים כולם. באין הסכמה של כל היורשים (כאשר לא ברור מה עמדת היורשים האחרים מלבד התובע וזוהרה) לא ניתן לאפשר לאחד היורשים בלבד להשכיר את הדירה וליהנות מפירותיה. בנסיבות האמורות גם אילו היה מוכח שכל 4 היורשים האחרים מעוניינים בשכירות, והדבר לא הוכח, לא ברור לי שניתן היה לאכוף על התובע להסכים להשכרת הדירה. מכל מקום, אין צורך להידרש לשאלה זו , שכן כאמור, לא הוכח שהאחים האחרים מעוניינים בהשכרת הדירה לנתבעים על ידי גב' זוהרה בלבד . לפיכך יש להורות לנתבעים לפנות את הדירה ולמצער לא לחדש את הסכם השכירות עם גב' זוהרה בלבד.

כאמור התובע הסכים לדחות את הפינוי עד 28.2.18 לפיכך אני מקבל את התביעה ומורה על פינוי הנתבעים מהדירה כאשר הפינוי יבוצע ביום 28.2.18.

אציין כי התובע אמר בפני כי הוא מסכים להמשך השכירות אם תינתן החלטה של בית משפט לפיה דמי השכירות יופקדו בבית המשפט ולא יועברו לגב' זוהרה. לטעמי החלטה כזו יש לקבל בתיק שמתנהל בבית משפט לענייני משפחה, לאחר שתינתן ליורשים האחרים , כולל זוהרה , להשמיע את טענותיה ם בענין. היה ותתקבל החלטה כזו של בית המשפט יבוטל סעד הפינוי.

בנסיבות הענין לא מצאתי שיש ליתן צו להוצאות.

ניתן היום, א' שבט תשע"ח, 17 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.

קלדנית: כרמלה עובדיה


מעורבים
תובע: משה לוי
נתבע: יהודה סימן טוב
שופט :
עורכי דין: