ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגור מזור נגד הדס פתרונות עסקיים :

בפני כבוד ה שופטת סימי פלג קימלוב

תובעים

איגור מזור

נגד

נתבעים

הדס פתרונות עסקיים

פסק דין

לפני תביעה שהגיש התובע על סך של 1,700 ₪ בתחילה כנגד "חברת הדס פתרונות סינון בע"מ" (להלן: "הדס סינון"). על פי כתב התביעה התקין התובע בביתו בשנת 2012 מסנן דירתי. בחלוף מספר שנים קיבל מכתב מאת תאגיד המים "מי ביאליק" מכתב ולפיו מבדיקה תקופתית שנערכה התברר כי חיבור הפילטר בוצע ישירות אחרי מד המים ללא אביזר הפרדה כנדרש למד מים על פי התקן. נוכח האמור פנה התובע לטענתו לחברת הדס סינון על מנת שיבצעו את התיקון הנדרש אך לא נענה בחיוב. אשר על כן, נאלץ לטענתו לבצע בעצמו את התיקון המוצע. אשר עלה לו בסכום של 480 ₪. התובע הגיש תביעה על מנת לקבל החזר כספי בגין התיקון שביצע על חשבונו וכן מבקש פיצוי כספי נוסף.
הדס סינון הגישה כתב הגנה וטענה בו להיעדר יריבות כיוון שהתובע רכש את המוצר מחברת "הדס פתרונות עסקיים בע"מ" (להלן: " הדס עסקיים").
ביום 8.8.17 התייצב לדיון נציג מחברת הדס סינון מר עידן לוגסי וטען אף הוא להיעדר יריבות והוסיף עוד כי החברה הדס סינון יושבת בראשון לציון ברחוב אלטלנה 14 וכי למיטב ידיעתו אין כל קשר בין שתי החברות. עוד ציין כי הבעלים הוא מר אודי סימני והציג אישור מרשם החברות.
התובע טען כי הגיש את כתב התביעה על פי הפרטים שרשומים בחשבונית שקיבל והציגה בפני בית המשפט.

בסוף הדיון ביקש התובע לתקן את כתב התביעה כך ששם הנתבעת יהיה "הדס פתרונות עסקיים בע"מ ובית המשפט נעתר לבקשתו זו ונקבע דיון על מנת שנציג הדס עסקיים יתייצב לדיון.

הנתבעת, הדס עסקיים הגישה כתב הגנה החתום על ידי בעליה, מר סימני ובו טענה כי המוצר מושא כתב התביעה נרכש בשנת 2012 באמצעות מתקין מוסמך אך אין לחברה קשר עם אותו מתקין. לטענת הנתבעת ממועד ההתקנה ועד לחודש ספטמבר 2016 לא התקבלה כל פניה מטעם התובע אף לא לגבי תחזוקת המוצר דבר אשר הכרחי לטענת הנתבעת. עוד נטען כי תאגיד המים "מי ביאליק" הוקם בשנת 2013 וכי הנתבעת איננה יודעת על איזה תקן מדובר. מכתב ההגנה עולה עוד כי עלות מחבר הינה 5 ₪ בלבד ועל כן להדס עסקיים אין כל אינטרס שלא לפעול על פי התקן אותו הגדיר התאגיד. לטענת הנתבעת פנית התובע כלל לא הובאה לידיעתו של מר סימני וכי האחריות על המוצר חלפה כבר לפני חודש מרץ 2013.

בדיון שהתקיים בפני התייצב מר סימני. מר סימני חזר על הטענה כי אין כל קשר בין שתי החברות הדס סינון והדס עסקים וכי התובע רכש ממנו מוצר תחת השם הדס עסקים וציין כי מעולם לא נתקל בבעיה של אי תקינות עם המוצר וכי הוא עובד על פי התקן שהוא מכיר. מר סימני ציין כי התובע לא פנה אליו והעדיף לשלם 400 ₪ ולתבוע 1,000 ₪ וכי מדובר בשיהוי ניכר של 4.5 שנים לאחר האירוע. מר סימני ציין כי התובע יכול היה לצמצם את הנזק לו הסכים לשלם עלות ביקור טכנאי וכי התבקש על ידי חברת הדס סינון שידעה על כך מהתובע סכום לביקור הטכנאי. עוד ציין כי הוא נתקל בלא מעט פניות בין 5-10 פניות מתאגידי מים שרוצים לספח אליו כל מיני לקוחות שזקוקים לעזרה. עוד ציין מר סימני כי איננו מוכן לפצות את התובע וכי הוא לא מוצא היגיון בכך. בנוסף, אמר מר סימני את הדברים הבאים:
"אני לא מוצא היגיון בלפצות אותו. המוצר הותקן לפני 5 שנים. התאגיד המציא תקנות, הוקם שנה אחרי ההתקנה. המוצר הותקן באמצעות אינסטלטור מוסמך ולבסוף התובע יכול היה לצמצם את הנזק ויכול היה לשלם לנציג שיבוא לתקן ולכן אנו לא מוכנים לפצות. אני לא מכיר את התקנון. לשאלת בית משפט התובע הוא היחיד שתבע בארץ לגבי אי תקינות. ההתקנה לא לפי תקן ואני סבור שיש תקנון ב- 2013 והמוצר הותקן במרץ 2012. התקבלה הודעה במוקד, אחרי 5 שנים, הגיע בדרישות שמבחינתנו לא בדקנו את התקן, מאחר ואינני עוסק בתחום הזה וזה לא רלוונטי בעיני. קיבלתי כתב תביעה לא פניה. עובדים אצלי הרבה אנשים. האיום של בית משפט לא נראה לנו, בית המשפט הציע הצעה ואנו לא מעוניינים לקבל אותה. אני מרגיש שבית המשפט עוין אותי ואנו נגיש ערעור אם בית המשפט יפסוק לחובתנו. בית המשפט מסנן דברים ממה שנאמר. אני הבנתי מבית המשפט בהצעה שנתן שאם לא אקבל את הצעת בית משפט יילקח בחשבון כל תביעתו של התובע שעומדת על סך של 1,700 ₪. אני לא צריך לשלם על תאגיד שהמציא תקנון".

אציין, כי ניסיונות להביא את הצדדים לכדי הסכמה כלשהי לא צלחו.
לאחר ששמעתי טענות הצדדים וקראתי כתבי הטענות, סבורני כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
לגבי טענת הנתבעת להיעדר יריבות הרי שדין טענה זו להידחות כיוון שכתב התביעה תוקן בהתאם וכי הנתבעת היא "הדס פתרונות עסקיים בע"מ". לפיכך, אינני נדרשת עוד לטענה זו.

לגבי טענת הנתבע לגבי שיהוי בהגשת התביעה הרי שבמקרה רגיל צודק מר סימני בטענתו זו, אלא שעילת התביעה עלתה כאשר נדרש התובע להחליף את החלק במוצר כיוון שאינו עומד בתקן שקבע התאגיד "מי ביאליק". כך שהעובדה שכתב התביעה הוגש בשיהוי ניכר לאחר רכישת המוצר גם היא דינה להידחות שכן כאשר נערכה בבית התובע בדיקה תקופתית עלה הצורך להחליף את החיבור כיוון שאינו עומד בתקן התאגיד.

באשר לטענה כי תאגיד המים הוקם בשנת 2013 והמוצר נרכש בשנת 2012 שעה שהיה תקן אחר, הרי שטענה זו לא הוכחה במובן הזה שלא הובא בפני כל מסמך על פי איזה תקן עמד המוצר בשנת 2012 . לא הוצג בפני מה היה התקן לפני שנת 2013 ואף לא רשום על גבי תעודת האחריות מהו התקן על פי מותקן המוצר שנרכש. אציין עוד, כי טענת מר סימני כי התובע לא תחזק את המוצר בהתאם להוראות היצרן ותעודת האחריות, היתה מתקבלת לו עניינה של התביעה היתה אי תקינותו של המכשיר ואולם טענת התובע שונה.

יחד עם זאת, אציין כי לא מצאתי ואף לא נטען על ידי התובע שהנתבעת הפרה את חובתה לנהוג בצורה מקובלת ובתום לב במהלך כריתת החוזה לרכישת המוצר או שלא גילתה לתובע עובדות לגבי תו התקן של המוצר ועל פי חובותיה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, לפי חוק החוזים ( חלק כללי), התשל"ג – 1973 .

לפיכך, הגם שחלף זמן מרכישת המוצר ובנסיבות בהן עילת התביעה נתגלתה רק בחלוף הזמן, הרי שהיה מקום לטעמי לבדוק טענות התובע אל מול תאגיד המים ולהתקין את החלק המחבר ללא עלות בכוחה של תעודת האחריות המקנה לנתבעת שיקול דעת לבדוק ולהחליף כאמור.
אשר על כן, אני מקבלת את תביעתו של התובע וקובעת כי הוכיח אותה.
באשר לסכום הנתבע על ידי התובע הרי שעלות העבודה על פי החשבונית שהוגשה היא בסך של 480 ₪. לא מצאתי לנכון לפסוק את מלוא הסכום אותו תובע התובע שכן לא הוכיח את ראש הנזק המתייחס להפסד השתכרות והפסד שעות עבודה ולא הוגשו מסמכים לכך. לפיכך, אקח בחשבון את ההוצאות שנגרמו לתובע בגין הגשת התביעה וכן העובדה שהתייצב לשני דיונים ועל כן אני מורה על צו הוצאות בסך של 300 ₪.
סך הכל תשלם הנתבעת לתובע סכום של 780 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין אצל הנתבעת שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד מוע ד התשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום פסק הדין אצל הנתבעת לבית המשפט המחוזי בחיפה.
המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לצדדים בדואר רשום.
ניתן היום, כ"ב חשוון תשע"ח, 11 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איגור מזור
נתבע: הדס פתרונות עסקיים
שופט :
עורכי דין: