ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרומגן שער העמקים נגד מי עמית בע"מ :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המערערת: כרומגן שער העמקים

נגד

המשיבים: 1. מי עמית בע"מ
2. חיים עמית
3. אריה עמית

ערעור על החלטת הרשמת, השופטת מיכל אגמון,
מיום 25.10.98, בע"א 2783/97

בשם המערערת: עו"ד עפר אטיאס

בשם המשיבים: עו"ד מירי גוזלן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בצו לסיכומים בכתב שניתן ביום 18.6.98 נקבע בין היתר, כי המשיבים יגישו סיכומיהם בהיקף שלא יעלה על שבעה עמודים. סיכומים מטעם המשיבים הוגשו ביום 20.9.98.

2. ביום 25.10.98 דחתה הרשמת את בקשת המערערת להשיב למשיבים את סיכומיהם ולהורות על הכנתם מחדש. לחילופין ביקשה המערערת בבקשתה כי יותר לה להגיש סיכומים בהיקף של 22 עמודים כפי שהגישו המשיבים. טענת המערערת בבקשתה בפני הרשמת ובערעור שבפניי היא כי המשיבים הגישו למעשה סיכומים בהיקף של 22 עמודים, שכן המשיבים ציינו בסיכומיהם כי הודעת הערעור (המחזיקה 15 עמודים) הינה חלק בלתי נפרד מסיכומיהם והסיכומים באים להוסיף על הודעת הערעור ולא לגרוע ממנה. המערערת טוענת כי הדרך בה נהגו המשיבים, דהיינו הפנייה להודעת הערעור, מהווה הפרה של הוראות הצו בדבר סיכומים בכתב, שכן אף על פי שהמשיבים הגישו את סיכומיהם בשבעה עמודים, הרי שמהותית הם הגישו סיכומים בהיקף של 22 עמודים. המערערת מוסיפה ומציינת כי הואיל ולה אין מסמכים להפנות אליהם, הרי שהחלטת הרשמת גורמת לה עוול שכן בעקבות החלטת הרשמת היא נאלצת להגיב בשבעה עמודים בלבד לטענות המשיבים הפרושות הלכה למעשה על פני 22 עמודים. המערערת מבקשת לתמוך את טיעוניה על פסק דינו של השופט חשין בפרשת מליבו (ע"א 700/89 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ, פ"ד מז(1) 667, 693) (להלן: "ענין מליבו").

3. המשיבים סבורים כי דין הערעור להידחות הואיל והוא קנטרני. כמו כן הם סבורים כי גם לגופו של ענין יש לדחות את הערעור. ראשית, הם מציינים המקרה דנן שונה מענין מליבו ולפיכך המערערת אינה יכולה להסתמך עליו. כך למשל הם מציינים, כי בענין מליבו הגישה חברת החשמל סיכומים שחרגו ממכסת העמודים שנקבעה בצו בדבר סיכומים ומן הצורה שנקבעה בצו להגשתם. כמו כן מציינים המשיבים, כי באותו ענין חברת החשמל צירפה לסיכומיה מסמך שכותרתו היתה תמצית עובדתית, מסמך שלא היה בפני בית המשפט קודם לכן. שנית, הם טוענים כי לא צירפו את הודעת הערעור לסיכומיה אלא הפנו אליה וכל זאת לנוחיות בית המשפט, שכן הם מניחים כי בית המשפט בבואו ללמוד את התיק יעיין בהודעת הערעור ובסיכומיהם. שלישית, המשיבים מציינים כי הסיכומים הם למעשה תמצית הטענות שהועלו על ידם בהודעת הערעור, וכי אין בסיכומים טענות שלא נטענו בהודעת הערעור.

4. עיינתי בטענות הצדדים, לא מצאתי עילה להתערב בשיקול דעתה של הרשמת במקרה שבפני. אכן, וכפי שנקבע בענין מליבו, יש להקפיד כי צד להליך לא יחרוג מאורך הסיכומים שנקצב לו. המשיבים הגישו את סיכומיהם על פני שבעה עמודים כפי שנקבע בצו בדבר סיכומים בכתב. כפי שציינו המשיבים, הפניית בית המשפט להודעת הערעור במקרה זה אינה מעניקה למשיבים יתרון כלשהוא על פני המערערת. מטעם זה, לא מצאתי בנסיבותיו הספציפיות של מקרה זה עילה להתערבותי ואשר על כן דין הערעור להידחות וכך אני מורה.

הערעור נדחה.

בנסיבות הענין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד בכסלו התשנ"ט (3.12.98).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98069790.A02/דז/


מעורבים
תובע: כרומגן שער העמקים
נתבע: מי עמית בע"מ
שופט :
עורכי דין: