ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נגד שמרד אלקטרוניקה בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקשים

שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

נגד

משיבים

שמרד אלקטרוניקה (1977) בע"מ

החלטה

לפני בקשת הנתבעת להורות לתובעת על גילוי מסמכים ספציפיים.

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה אני מורה בזאת כדלהלן :

1. אקדים ואבהיר כי מסמכים אשר לא יגולו במסגרת הליכי גילוי המסמכים, לא תותר הגשתם בהמשך, אלא מטעמים מיוחדים שיאושרו על ידי בית המשפט.

2. אני ערה למחלוקות בין הצדדים , לרבות לעניין שאלת הפרשנות של הסעיף בהסכם הנוגע למתן השירות.

לעניין זה, תוכרענה המחלוקות על בסיס כלל הראיות אשר יוצגו על ידי שני הצדדים, כאשר מקום בו מי מהצדדים יבחר שלא להציג ראיות אשר לכאורה יכול והיה בהן כדי לתמוך בגרסתו, יעמוד הדבר לחובתו וזאת בהתאם להלכתו של כבוד בית המשפט העליון.

3. באשר לסעיף 5 לדרישה לגילוי – במסגרתו נתבקשו הסכמים או מסמכים אשר הועברו בין התובעת לבין קבלני משנה או נותני שירותים, מצאתי את דרישת ה נתבעת ככללית מאוד, וכך גם את הטענות במסגרת הבקשה.

מאידך, מתגובת המשיבה לא ברור קיימת התקשרות עם קבלני משנה/נותני שירותים הנוגעת לסוגיית מתן השירות שלאחר ההתקנה, כמו גם משך תקופת האחריות.

ככל וההסכמים עם הצדדים השלישיים כמפורט לעיל, נוגעים למתן שירות ואחריות מעבר להתקנה עצמה, יומצא העתקם.

בנוסף, ככל והוראות המכרז מצויים בידי התובעת, יומצא העתקם. ככל ואינם ברשות התובעת, יובהר הדבר מפורשות, במסגרת תצהיר.

4. לעניין סעיף 8 לדרישה לגילוי מסמכים ספציפי – איני מוצאת לחייב את התובעת בהמ צאת המסמכים, כאשר אין המחלוקות בתיק זה (הנוגעות בעיקר למתן השירות), מצדיקות את המצאת המסמכים המבוקשים.

ככל ועומדת לנתבעת זכות לקבלתם, ללא קשר להליך, שמורות לה זכויותיה.

5. בהתייחס לסעיפים 9-10 לדרישה לגילוי מסמכים ספציפי – איני מוצאת לחייב את התובעת בהמצאת המסמכים, מקום בו מדובר בדרישה גורפת, כוללנית שאינה סבירה בעליל. ויודגש, ככל והיו מתבקשים הסכמי תחזוקה של קבלני משנה פרטניים הנוגעים לפרויקט נשוא הדיון, היה מקום להיעתר לבקשה. ואולם, מקום בו עותרת הנתבעת לגילוי כל ההסכמים בהם התקשר ה התובעת הכוללים עבודות תחזוקה או מתן שירות, איני רואה מקום להיעתר לבקשה.

6. בהתייחס לסעיף 11 לדרישה לגילוי מסמכים ספציפי – בניגוד לנקוב ביחס לסעיפים 9-10 , מקום בו התובעת היא אשר צירפה לתצהיריה את הזמנות העבודה, נפתחה הדלת להצגתם של כלל המסמכים הנוגעים לאותן הזמנות עבודה.

אני ערה לטענת התובעת על פיה הזמנות העבודה היוו בפועל את ההסכמים ואין אחרים. בהינתן תגובתה זו של התובעת אני מורה כי יומצא תצהיר ביחס לאמור, וכן כי יומצאו מסמכי המכרזים.

לעניין מסמכי המכרזים אוסיף ואציין כי לא מצאתי לראות באלו, נוכח מהותם וטיבם, משום סוג מסחרי.

המסמכים אשר נקבע כי יומצאו לנתבעת, כמו גם ההבהרות במסגרת תצהיר יועברו בתוך 14 יום.

המזכירות תודיע.
ניתנה היום, ט"ז חשוון תשע"ח, 05 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
נתבע: שמרד אלקטרוניקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: