ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ נגד חברת שמירה ובטחון בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקשות: 1. התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ
2. ת.מ.ח.ת. 1988 בע"מ

נגד

המשיבה: חברת שמירה ובטחון בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 13.10.98 בע"א 695/97 שניתן על ידי כבוד השופטות ר. שטרנברג-אליעז, צ. ברון וש. גדות.

בשם המבקשות: עו"ד נ. הופטמן

בשם המשיבה: עו"ד ש. דגן

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, אשר קיבל את ערעורה של המשיבה על פסק דינו של בית המשפט השלום, וחייב את המבקשות לשלם למשיבה פיצויים בגין הפרת חוזה.

המבקשות והמשיבה התקשרו ביניהן בחוזה, על פיו התחייבו המשיבות למכור למשיבה חנות בתחנה המרכזית החדשה בתל-אביב, ולמסור אותה לידיה עד לחודש דצמבר 1991. החנות לא נמסרה למשיבה במועד הנקוב בחוזה, ועקב כך הגישה המשיבה לבית המשפט השלום בתל-אביב יפו תביעה לאכיפת החוזה ולתשלום פיצויים בגין הפרתו.

בית המשפט השלום קבע כי המבקשות הפרו את החוזה, והורה על אכיפתו במסירת החזקה בחנות לידי המשיבה וברישום החנות על שמה. עם זאת, דחה בית המשפט השלום את תביעת הפיצויים של המשיבה, בקובעו כי לא הוכח בפניו שיעור הנזק שנגרם למשיבה עקב הפרת החוזה.

המשיבה ערערה בפני בית המשפט המחוזי על דחיית תביעתה לתשלום פיצויים. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, וחייב את המבקשות בתשלום פיצויים למשיבה בסך השווה ל- 15,000$. בית המשפט המחוזי קבע את סכום הפיצוי המגיע למשיבה על דרך של אומדן, אותו ערך על בסיס הנתונים שהביאו הצדדים בפניו.

2. המבקשות תומכות את בקשתן לערעור שני בכך שהבקשה מעוררת "שאלות משפטיות כבדות משקל", שיש בהן לכדי לענות על התנאים שנקבעו בהלכת בית משפט זה למתן רשות לערעור שני.

עיינתי בטענות הצדדים, ונחה דעתי שדין הבקשה להדחות. בית המשפט המחוזי קבע את שיעור הנזק על דרך של אומדן בשל כך שסבר שבנסיבות המקרה מתעורר קושי להוכיח בצורה מדוייקת או וודאית את שיעור הנזק שנגרם. את האומדן ביסס בית המשפט המחוזי על הנתונים אשר הביאו הצדדים בפני הערכאות שדנו בסכסוך. בעשותו כן הדריך את עצמו בית המשפט המחוזי בפסיקתו של בית משפט זה בסוגייה של פסיקת פיצויים על דרך של אומדן (ראו: ע"א 355/80 אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע, פ"ד לה(2) 800, 809; ע"א 277/89 צ'אם מוצרי מזון ישראל בע"מ נ' טעמיקו בע"מ, פ"ד מו(3) 288, ). טענות המבקשות כנגד קביעותיו של בית המשפט המחוזי לעניין שיעור הנזק והפיצויים המגיעים למשיבה, מכוונות כנגד קביעותיו העובדתיות של בית המשפט, וכנגד יישומן של ההלכות הנזכרות על עובדות המקרה הקונקרטי. טענות אלה אינן מעוררות שאלות בעלות חשיבות משפטית או ציבורית רחבה, המצדיקות - על פי המבחנים המקובלים עלינו - רשות ערעור בפני ערכאה שלישית (ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור בע"מ, פ"ד לו(3) 123). גם טענותיהם הנוספות של המבקשות אינן עונות על התנאים למתן רשות ערעור כאמור.

אשר על כן הבקשה נדחית.

המבקשות ישאו בהוצאות המשיבה בסך 2000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ב בטבת (10.1.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98070200.N03


מעורבים
תובע: התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ
נתבע: חברת שמירה ובטחון בע"מ
שופט :
עורכי דין: