ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ נגד מועצה מקומית רמה :


בפני כבוד ה רשמת תמר נסים שי

מבקשים

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ

נגד

משיבים

מועצה מקומית רמה

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת למחיקת כותרת התביעה "בסדר דין מקוצר" והעברתה לדיון בסדר דין רגיל.

לאחר עיון בבקשה ובסבב התגובות, מצאתי כי בדין הוגשה הבקשה, שכן התובענה אינה מתאימה לבירור בדרך של סדר דין מקוצר.

עסקינן בתובענה כספית, בגין הפרת התחייבות נטענת של הנתבעת לשלם עבור שימוש שהיא עושה בזכויות השימוש של התובעת (רשות מקומית) במתקן לטיהור שפכים באזור כרמיאל.

על פי האמור בתביעה, התובעת רכשה מאיגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל) (ולהלן: איגוד כרמיאל) שירותים לטיפול בשפכיה, ושילמה תמורתו (עד לשנת 2025). בהמשך התקשרה עם הנתבעת בהסכם , לפיו שירותי המים והביוב הניתנים לתושבי הרשות י בוצעו באמצעות הנתבעת. הנתבעת מנגד, רכשה את כל זכויות התובעת בנכסים התפעוליים ששימשו את משקי המים והביוב.
התובעת טוענת, כי בכלל הזכויות שהועברו לנתבעת באים גם שירותי הטיפול בשפכים אותם היא מקבלת מאיגוד כרמיאל, ועל הנתבעת לשלם תמורתם (למעשה להשיב ל תובעת את ששילמה לאיגוד כרמיאל).
את תביעתה (עצם הזכות) מבססת התובעת על ההסכם עם הנתבעת, ואת הסכום לתשלום היא סומכת על בסיס מה ששילמה לאיגוד כרמיאל. בכך, כך לשיטתה, מתאימה התביעה להתברר בדרך של סדר דין מקוצר, כתביעה הבאה מכוח התחייבות בכתב לסכום קצוב .

כאמור, דין הבקשה להתקבל. התביעה אינה מתאימה להתברר בדרך מקוצרת.
מההסכם שערכו הצדדים עולה כי על הנתבעת לשלם עבור הנכסים והזכויות סכומים כפי שייקבעו בסקר נכסים (הנערך על פי חוק תאגידי מים וביוב תשס"א – 2001), אשר לכאורה על פי ההסכם ביצועו , לרבות הערכת שווי הנכסים , הושלם. ואולם למעשה לא כך ארע.
סקר הנכסים שבוצע לא קבע את הסכום שעל הנתבעת לשלם עבור השירותים (השירותים תומחרו ב"אפס"). התובעת עצמה מאשרת כי ההסכם נחתם חרף מחלוקת בין הצדדים בנקודה זו, והצדדים המשיכו לנהל מו"מ בעניי ן שווי השירותים גם לאחר שנחתם ההסכם .

משכך, הרי שלא ניתן לומר כי עסקינן בסכום תביעה קצוב, וככל שיש מקום לכך (שכן הוראת החוק מסדירה את אופן קביעת הסכום) הרי שלא יהיה מנוס מהערכה של שווי השירות.

למעלה מן הצורך, אציין כי טובה בעיני גם טענת הנתבעת בהקשר זה , כי (למצער) קם ספק אם קיימת כלל התחייבות בכתב לשלם עבור השירות הנ"ל, אשר כאמור, על פי ההסכם, אינו מתומחר. אם כן, אף עניין זה טעון בירור.

על יסוד האמור הבקשה מתקבלת.

כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ח, 15 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.

תמר נסים שי ,שופטת
רשמת בית המשפט המחוזי-נצרת


מעורבים
תובע: פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
נתבע: מועצה מקומית רמה
שופט :
עורכי דין: