ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין השאם מוקדי נגד סמי עזרא :

03 אוקטובר 2017
לפני: כבוד השופטת רוית צדיק
נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) גב' שרה חורש

התובע:
השאם מוקדי
ע"י ב"כ עו" ד אורן מאירי

-
הנתבע:
סמי עזרא
ע"י ב"כ עו"ד שרון שביט כפתורי

החלטה

1. בפנינו בקשת הנתבע להורות על סילוק התובענה כנגדו על הסף מן הטעם כי אינו הנתבע הנכון ובהעדר יריבות בינו ובין התובע , מאחר והתובע הועסק תקופה קצרה על ידי חברת "הולי גורדן ווטר בע"מ" בה משמש הנתבע כבעל מניות ומנכ"ל.

2. לטענת הנתבע מעולם לא העסיק את התובע באופן אישי, תנאי עבודתו ושכרו שולמו על ידי החברה ולא על ידו. כמו כן כל פניות והתקשרויות התובע נעשו אל מול החברה ולא אל מול הנתבע וכיום מתעלם התובע מעובדה זו ומעלה טענה שקרית כי לכאורה החברה אינה קיימת כיום.

3. התובע אשר הבקשה הועברה לתגובתו טען כי מאחר ובמהלך כל תקופת עבודתו הנתבע לא מסר לידיו תלושי שכר או דו"חות נוכחות והוא אשר שלם את שכרם והיה אחראי עליו ועל יתר העובדים, לא ידעו הם מהו מעמדו המשפטי של הנתבע. עוד נטען כי הנתבע העסיק את התובע ויתר העובדים לא אישורי עבודה ובשכר הנופל משכר המינימום. כמו כן בידי התובע הקלטות ותיעוד רב בו הנתבע מודה כי העסיק את התובע . התובע מסכים להוספת החברה אשר לטענת הנתבע העסיקה את התובע, כצד להליך זה יחד עם הנתבע אשר העסיק את התובע באופן ישיר , שלם את שכרו במזומן ולא באמצעות המחאה של החברה.

4. הלכה ידועה היא כי-"הסעד של מחיקה או דחייה על הסף של הליך אזרחי הוא סעד מרחיק לכת, ועל כן יש לנהוג לגביו זהירות יתרה ולהפעילו רק כאשר ברור כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העובדות והטענות העולות מתביעתו... השימוש בסעד זה בהליך אזרחי בבית הדין לעבודה, הוא על פי תקנות 44 ו-45 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991 ובין היתר ב'שים לב למיוחד שבמשפט העבודה וביחסי העבודה...'". (ראה דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח', פד"ע כז 3, בג"צ 3679/94 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד כט(1) 573).עוד נפסק באותו עניין כי: "סעד המחיקה על הסף הינו סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו, אלא במקרים חריגים. בית המשפט ציין בהקשר זה כי 'בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחוסר עילה, כשנתבקש לעשות כן - כל שכן כשלא התבקש- חייב בית המשפט לנהוג משנה זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע להביא את עניינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט, לפיכך, מקום שקימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט לפניו..." (ראה בג"צ 254/73 צרי חברה פרמצבטית וכימית בע"מ ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פד"י כח(1) 372).

5. בהתאם להלכה הנזכרת לעיל, בנסיבות מקרה זה בו מועלית כלפי הנתבע טענה כי העסיק את התובע ועובדים נוספים באופן ישיר, ולטענת התובע בידו ראיות כי הנתבע הודה בהעסקתו , התוצאה היא כי בפנינו פלוגתה אשר יש לברר במסגרת ההליך ולא ניתן לגרוס כי מדובר בטענה מופרכת על פניה עד כי יש להורות על מחיקת התובענה כבר בשלב זה ללא בירור לגופו של עניין. נוסיף כי לטענת התובע מעולם לא קבל תלושי שכר או דו"חות נוכחות ושכרו , קבלתו לעבודה ומתן הוראות העבודה ניתנו כולם על ידי הנתבע. על כן, ונוכח דרכו של בית דין זה , לבכר את ניהול ההליך המשפטי לצורך גילוי האמת ועשיית צדק יש ליתן לתובע את יומו בבית הדין על מנת שתוכח טענתו לקיום יחסי עבודה בי נו לבין הנתבע. היה ולא יצלח התובע בהוכחת טענתו וככל שבית הדין יתרשם שמדובר בניסיון טורדני שאין תחתיו כל בסיס, יבוא הדבר לידי ביטוי בפסיקת הוצאות משפט.

6. לאור האמור לעיל, הבקשה לדחיית התובענה על הסף, נדחית.
חברת "הולי גורדן ווטר בע"מ", תצורף כנתבעת נוספת בהליך זה.
כתב הגנה מטעם הנתבעת הנוספת יוגש עד ליום 8.11.17.
שאלת ההוצאות תובא בחשבון עם סיום ההליך.

ניתנה היום, י"ג תשרי תשע"ח, (03 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק,שופטת

נציגת מעסיקים גב' שרה חורש


מעורבים
תובע: השאם מוקדי
נתבע: סמי עזרא
שופט :
עורכי דין: