ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד לירן דדו נגד ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ :


בפני כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקשים

  1. עו"ד לירן דדו
  2. רועי דנן

שניהם ע"י ב"כ עו"ד ישי זילברברג

נגד

משיבות

1. ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
2 ברימאג שירות בע"מ
שתיהן ע"י ב"כ עו"ד דוד מושביץ

פסק דין

הבקשה

1. לפני בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הבקשה") במסגרת התובענה הייצוגית שהוגשה בתיק שבכותרת (להלן: "התובענה"), לפי סעיף 1 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

רקע

2. המשיבה 1 מייבאת מוצרי חשמל שונים לישראל ומשווקת אותם באמצעות חנויות ובאמצעי שיווק נוספים, לרבות בערוצי שיווק ישיר, ולרבות בחנות תצוגה של המשיבה 1 (עד אוקטובר 2015). כך גם לגבי כמויות זניחות של מוצרי חשמל המיוצרים בישראל. המוצרים הגדולים מסופקים בדרך כלל על ידי המשיבה 1 ישירות ממחסניה בנמלי הים לצרכן, לפי פרטי ההזמנה המועברים על ידה ללקוח, ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה קטנים שאינם דורשים התקנה על ידי טכנאי, מופצים לחנויות ולרשתות השיווק המספקות אותן ללקוחותיהן.
המשיבה 2 מספקת שירותי אחריות ותיקונים לכל המוצרים המיובאים על ידי המשיבה 1, למעט מוצרי אלקטרוניקה.

3. בבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), נטען כי המשיבות אינן ממלאות אחר הוראות סעיף 18א(א1) בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אחר תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 (להלן: "תקנות האחריות"), ואחר הוראות תקנות הגנת הצרכן (מדבקת אחריות), תשע"ב-2012 (להלן: "תקנות המדבקות") (להלן יחד: "התקנות), שכן הן מתנות את מתן האחריות למוצרים הנמכרים על ידן בהצגת חשבונית רכישה ו/או תעודת אחריות, ומבלי שהן מצרפות מדבקות אחריות לטובין המיובאים על ידן ו/או שהמדבקות לא הודבקו ו/או שלא מולאו בהן כל הפרטים הנדרשים על פי דין.

4. בסעיפים 23-49 לבקשת האישור נטען לעילות של הפרת הוראות סעיף 18א בחוק הגנת הצרכן, תקנות 13 ו-14 לתקנות האחריות ותקנות המדבקות בעניין אי מסירת מדבקת אחריות ומילוי פרטים, וכן דרישת הצגת מסמכים אחרים לצורך קבלת האחריות, הפרת האיסורים של הטעיה, חובת גילוי וניצול מצוקת הצרכן לפי סעיפים 2-4 לחוק הגנת הצרכן, והפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

5. הגדרת הקבוצה בבקשה ובהסדר הפשרה (ובאופן דומה בבקשת האישור, להבדיל מעניין אחד עליו נעמוד בהמשך) היא: "כל צרכן שרכש מוצר חשמלי שהמשיבות משווקות ו/או מייבאות, המחויב במתן מדבקת אחריות על פי דין, וזאת החל ממועד כניסת החוק והתקנות לתוקפם (1.6.2012) ועד 30 יום מיום מתן פסק דין שיאשר את הסדר הפשרה, וחויב על ידי המשיבות להציג בנוסף למדבקת האחריות המלאה חשבונית רכישה או תעודת אחריות כתנאי לקבלת האחריות, בניגוד להוראות הדין. כמו כן כל צרכן שרכש מוצר חשמלי שהמשיבות משווקות ו/או מייבאות, המחויב במתן מדבקת אחריות על פי דין, וזאת החל ממועד כניסת החוק והתקנות לתוקפם (1.6.2012) ועד 30 יום מיום מתן פסק דין שיאשר את הסדר הפשרה, ולא צורפה למוצר או לאריזת המוצר מדבקת אחריות ו/או לא הודבקה לו מדבקה שכזאת על המוצר שרכש ו/או שלא נמסרה לו מדבקה, אך לא ניתן היה לזהות את הרכישה באמצעות מספר זיהוי ייחודי, כך שנמנע ממנו לממש את האחריות למוצר מבלי להציג חשבונית רכישה ו/או תעודת אחריות, והכל בניגוד להוראות הדין".

6. הסעדים המרכזיים שהתבקשו על ידי המבקש היו כדלקמן:

א. להורות על תשלום פיצוי לא ממוני של 20 ₪, ופיצוי ממוני של 50 ₪ או 150 ₪ ללקוחות השונים חברי הקבוצה, בהתאם לחובות שהופרו כלפיהם על ידי המשיבות.
ב. להורות למשיבות לפעול בהתאם להוראות הדין – להפסיק לצרף למוצרי החשמל המיובאים על ידן תעודת אחריות, אשר הצרכן נדרש למלא פרטיו עליה ולשלוח אותה למשיבות כתנאי לקבלת האחריות; לתת לכל צרכן הרוכש מהן טובין, כהגדרתם בתקנות, מדבקת אחריות, ולא לדרוש מלקוח שיש ברשותו מדבקה להציג את תעודת האחריות או את חשבונית הרכישה כתנאי לקבלת שירות.

7. המשיבות הגישו תגובתן לבקשת האישור, ובה הכחישו את טענות המבקש, וטענו, בין היתר, כי הן מקפידות על מילוי כל הוראות הדין, וכי הן מספקות לכל הקמעונאיות והמשווקות הרוכשות מהן מוצרים המיובאים על ידן תעודות אחריות ומדבקות אחריות כמתחייב על פי הדין. החובה לספק לצרכן מדבקת אחריות מוטלת על העוסק המוכר טובין לצרכן ( דהיינו המשווק/קמעונאי) ולא על היצרן/היבואן. חובת היצרן/יבואן מתמצה על פי חוק הגנת הצרכן בהספקת מדבקות האחריות לעוסק המוכר לצרכן בלבד, והמשיבות מקיימות חובה זו. כן הבהירו כי אינן דורשות מלקוחות שרכשו מוצרים אותם ייבאו המחזיקים בידם מדבקת אחריות מלאה, להציג תעודת אחריות או חשבונית רכישה לשם קבלת אחריות ( בתוך תקופת האחריות), והן מעניקות אחריות לכל המוצרים שנרכשו אצלן ו/או יובאו על ידן, בתוך תקופת האחריות גם ללא הצגת מסמכים אלה.
עוד טענו המשיבות כי עד אוקטובר 2015 מכרו מוצרים גם ישירות לצרכנים בחנות תצוגה בודדת של המשיבה 1, וכן מוכרות מוצרים און ליין בחנות האינטרנטית שלהן, אך מדובר בכמות זניחה של מוצרים מדי שנה, ובנוגע אליהם מקפידות המשיבות למסור לצרכן מדבקות אחריות מלאות כדין.
המבקשות הוסיפו כי יש להן טענות רבות בנוגע להתאמת התביעה להתברר כתביעה ייצוגית, אך מבלי להודות בטענות המבקשים, מסכימות הן לקבל, כי יכול והיו מקרים נקודתיים כאלה שנבעו מתקלה או טעות של נציגי המשיבות, אך הדברים חריגים ואינם משקפים את נהלי העבודה במשיבות. לכן, וכדי להימנע מהליכים יקרים וארוכים הסכימו המשיבות להתחייב בהתחייבויות המפורטות בהסדר הפשרה.

8. המבקשים דוחים את טענות המשיבות ועומדים על טענותיהם בבקשת האישור.

הסדר הפשרה ועיקריו

9. הצדדים הגיעו להסדר פשרה, שניהם לשיטתם לפנים משורת הדין, על מנת לסיים את ההתדיינות בתובענה בפשרה, כשהמבקשים חפצים להיטיב עם חברי הקבוצה, והמשיבות אינן מודות בטענות נגדן, והן מתחייבות לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות.

10. ואלה עיקרי הסדר הפשרה, לאחר תיקונו על ידי הצדדים בעקבות דיון שהתקיים ביום 8.2.17.

11. הגדרת הקבוצה היא כנזכר בסעיף 5 לעיל.

12. לסילוק סופי ומוחלט של כל התביעות והטענות במסגרת התובענה הייצוגית נגד המשיבות, מתחייבות הן כי בתוך 30 יום מאישור בית המשפט הסדר פשרה זה ( להלן: "המועד הקובע"), הן תפעלנה כדלקמן:

א. משיבה מס' 1 תפעל על מנת לרענן את הנהלים בחברה בכל הנוגע למכירה באתר המכירות, במטרה לוודא שכל העובדים מוסרים מדבקות אחריות מלאות ללקוחות הרוכשים טובין החייבים במדבקת אחריות.

ב. המשיבות יציינו על כל תעודת משלוח שהן מעבירות לקמעונאים ו/או משווקים, תזכורת בדבר החובה לספק מדבקות אחריות מלאות לכל צרכן שירכוש מוצר חשמלי המחויב במתן מדבקת אחריות על פי דין. התחייבות זו תכנס לתוקפה בתוך 4 חודשים מהמועד הקובע.

ג. המשיבות יעניקו שירות לצרכנים, אשר רכשו אצלן ישירות בחנות התצוגה ובאתר המכירות, עובר למועד הקובע והחל ממועד כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הצרכן ( מדבקות אחריות), תשע"ב-2012, טובין החייבים במדבקת אחריות ואשר מצויים בתוך תקופת האחריות, גם ללא הצגת תעודת אחריות ו/או מדבקת אחריות ו/או חשבונית, על פי תנאי האחריות ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן ( אחריות ושירות לאחר המכירה) התשס"ז-2006.

ד. המשיבות יעניקו הטבה של שנת אחריות נוספת לכל לקוח, אשר רכש אצלן טובין בחנות התצוגה ו/או באתר המכירות, עובר למועד הקובע, החייבים במדבקת אחריות החל ממועד כניסתן לתוקף של תקנות הגנת הצרכן ( מדבקת אחריות), תשע"ב-2012. המשיבות תאפשרנה ללקוחות אלו לאתר את רכישתם ואת מועד רכישתם באמצעות האמצעים הבאים ( בנוסף למדבקת האחריות): חשבונית רכישה או תעודת אחריות או פרטי אמצעי תשלום או פתק החלפה. בנוסף, המשיבות תעשנה כל מאמץ על מנת לסייע ללקוחות אלו לאתר את רכישתם גם באמצעות מסירת הפרטים הבאים ( או חלקם) וחיתוך הנתונים עם הנתונים המצויים במחשבי המשיבות: שם הלקוח, מס' הטלפון של הלקוח וכתובת הלקוח.

ה. המשיבות יעניקו הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר חויב על ידי המשיבות להציג בנוסף למדבקת האחריות המלאה, חשבונית רכישה או תעודת אחריות כתנאי לקבלת האחריות ולא זכה לקבלת שירות תיקונים בתקופת האחריות עקב כך. כדי לזכות בהטבה, צרכנים אלה יצטרכו להציג למשיבות מדבקת אחריות מלאה ולמסור את המועד המוערך של פנייתם לצורך קבלת שירות.

ו. המשיבות יעניקו הטבה של שנת אחריות נוספת לכל צרכן אשר רכש טובין שלא במישרין מהמשיבות ( דהיינו שלא בחנות התצוגה ו/או באתר המכירות) המחויבים במתן מדבקת אחריות על פי דין ומיובאים על ידי המשיבות, ולא נמסרה לו מדבקת אחריות מלאה על ידי הקמעונאי ממנו רכש את הטובין, ובשל כך לא זכה לקבלת השירות בתקופת האחריות. המשיבות תעשנה כל מאמץ על מנת לסייע לצרכנים אלו לאתר, באמצעות פנייה אל הקמעונאים מהם רכשו את הטובין, את מועד רכישת המוצר ובדיקת תוקף האחריות שלהם, באמצעות חיתוך הפרטים של הצרכן עם הנתונים המצויים במחשבי הקמעונאים: שם הצרכן, מס' הטלפון של הצרכן וכתובת הצרכן.

ז. שנת האחריות הנוספת תחול, לגבי הזכאים לה, החל מ-30 יום ממתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה, ככל שיאושר, או החל מתום תקופת האחריות הרגילה למוצר, לפי המאוחר.

ח. המשיבות תפרסמנה באתר המרשתת של המשיבה 1, www.brimag.co.il, הודעה ברורה ובולטת אודות זכויות הצרכנים לפי סעיפים ג' – ו' לעיל וכן הודעה על עיקרי הסדר הפשרה.

ט. המשיבות יפרסמו באתר האינטרנט שלהן, כי בנוגע למוצרים החייבים במדבקת אחריות, די בהצגת מדבקות אחריות על מנת לזכות במתן האחריות ללא צורך בהצגת כל מסמך אחר.

י. המשיבות ירעננו בכל סניפי השירות של המשיבה 2, את ההנחיות הנוגעות למתן אחריות ואת החובה לכבד מדבקות אחריות, לרבות האיסור לדרוש מלקוח שהציג מדבקת אחריות כל מסמך אחר ו/או נוסף לשם מתן אחריות, בתוך תקופת האחריות.

יא. אין בהסדר כדי להרחיב את היקף האחריות המוענקת על ידי המשיבות בכל דרך שהיא ( למעט לגבי תקופות האחריות הנוספות). מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי התחייבויות המשיבות לא יחולו על קלקולים שנגרמו לטובין החייבים במדבקת אחריות שאינם כלולים באחריות הניתנת ממילא ובכלל זה שבר ו/או נזקים שנגרמו בשל שימוש הלקוח ו/או נזק מכוון ו/או כל נזק שנגרם ממקור חיצוני וכיוצ"ב, כאמור בתנאים המופיעים בתעודת האחריות.

13. צרכנים שרכשו טובין שלא במישרין מהמשיבות, ולא קיבלו מדבקת אחריות מלאה, אך לא אירעה תקלה בטובין שרכשו ו/או לא נזקקו לשירות תיקונים בתקופת האחריות, יהיו מנועים מכוח מעשה בית דין מלהגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבות בגין אי מסירת מדבקת האחריות על ידי הקמעונאי, אולם מעשה בית הדין לא יחסום דרכם להגשת תביעה אישית כנגד המשיבות ו/או לא יחסום דרכם להגשת תובענה ייצוגית כנגד הקמעונאי בגין אי מסירת המדבקות.

14. אין באישור הסדר פשרה זה על ידי בית המשפט כדי לקבוע עמדה לגבי בקשות לאישור אחרות התלויות ועומדות המעוררת שאלות דומות של עניין ומשפט, והסדר פשרה זה נעשה אך ורק בנוגע למשיבות בתיק דנן ולצורכי פשרה בלבד.

15. הצדדים טענו עוד בבקשתם לאישור הסדר הפשרה, כי ראוי שבית המשפט יאשר את הסדר הפשרה מבלי לקבל חוות דעת מבודק.

16. באשר לגמול ושכ"ט, המליצו הצדדים על תשלום שכ"ט של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ לב"כ המבקש, ועל גמול של 3,000 ₪ לכל אחד מהמבקשים.

המהלך לאחר הגשת הסדר הפשרה לאישור

17. ביום 9.4.17, ולאחר שקבעתי כי אין לדחות את על הסף את הבקשה המתוקנת שהוגשה על ידי הצדדים, הוריתי על פרסום הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה ועל העברת העתקים ממנה לגורמים הנדרשים (מנהל בתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה (להלן: "היועמ"ש"), והממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן, וזאת אגב תיקונים מעטים בהסדר ובהודעה.

18. ביום 12.7.17 הגיש היועמ"ש את עמדתו, לפיה הוא מותיר את ההחלטה בבקשה לאישור הסדר פשרה לשיקול דעת בית המשפט, תוך שהוא מפנה את תשומת לב בית המשפט לנושאים הבאים:

א. הגדרת הקבוצה רחבה יותר מהקבוצה שהוגדרה בבקשת האישור, שכן היא חלה גם על רוכשים שקנו מוצרים לאחר הגשת התובענה ועד 30 ימים לאחר אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט, בעוד שבבקשת האישור הוגדרה הקבוצה כרוכשים שרכשו מוצרים עד הגשת התובענה. היועמ"ש מציין כי הכללתם של הרוכשים הנוספים בקבוצה תמנע מהם את האפשרות לבקש את החרגתם מהקבוצה לפי סעיף 18(ד) לחוק.

ב. סעיף 5.3.6 להסדר הפשרה עוסק בפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה שרכשו טובין שלא במישרין מהמשיבות, ולא נמסרה להם תעודת אחריות מלאה על ידי הקמעונאי ממנו רכשו את הטובין, ולכן לא זכו לקבל שירות בתקופת האחריות. מדובר במרבית חברי הקבוצה. ההטבה של שנת אחריות נוספת תוענק להם לפי ההסדר, רק אם יימצא מועד רכישת המוצר ותוקף האחריות, לאחר שהמשיבות יסייעו לצרכנים אלו לאתר פרטים באמצעות פניה לקמעונאים מהם רכשו את המוצרים.
היעומ"ש סבור כי אין בכך כדי ליתן מענה לחברי הקבוצה שלא יצליחו לאתר עבורם את מועד רכישת הטובין, והוא הפנה להסדר הפשרה שאושר בעניין ת"צ 52057-10-14 דרורי נ' אלקטרו חנן, שם העניקה המשיבה הטבה של שנת אחריות נוספת ללא צורך בהצגת הוכחת רכישה כלשהי.

19. הצדדים הגישו תגובה לעמדת היועמ"ש ולהלן התייחסותם:

א. באשר להגדרת הקבוצה, הרי התוספת שהרחיבה את מעגל חברי הקבוצה הוספה לפי הערת בית המשפט, והגם שהצדדים אינם מתנגדים לכך שהסדר הפשרה יחול על קבוצה מצומצמת יותר של חברי הקבוצה (רק אלה שרכשו טובין עד יום הגשת בקשת האישור), הם סבורים שבית המשפט היטיב עם הציבור בהערתו זו, וכי כל אלה שביצעו רכישותיהם עד מועד פרסום ההערה הראשונה נכללו בקבוצה ויכלו לבקש להיות מוחרגים ממנה, וכי אף אחד לא ביקש לעשות כן, כך שניתן להסיק שהסדר הפשרה הוא ראוי והוגן.

ב. באשר לדרך הוכחת הזכאות לפיצוי של חברי הקבוצה שלא ביצעו רכישה ישירה מהמשיבות, טענו הצדדים כי אין מדובר ברוב חברי הקבוצה. עיקר טענתם היא כי הדרישה למציאת מועד הרכישה ותוקף האחריות היא לגיטימית משני טעמים, האחד – לצורך זיהוי חברי הקבוצה אשר רכשו מוצרים החל מיום 1.6.12 ולא לפני כן, והשני – לאור יבוא מקביל נרחב של המוצרים אותם מייבאת המשיבה 1, עליה לוודא כי ההטבה אותה מעניקות המשיבות לפי הסדר הפשרה, תוענק רק בגין הטובין המיובאים על ידן ולא על ידי אחרים. כל זאת – כאשר המשיבות נקטו בגישה מקלה בנוגע לבירור הרכישה ומועדה.
עם זאת, הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה כי אם יסבור בית המשפט שאין לדרוש אישור רכישה מצרכנים בתת הקבוצה האמורה, ישנו הצדדים את הוראות הסדר הפשרה, כך שהמשיבות לא יבקשו מצרכנים אלה הוכחת רכישה, ויסתפקו בכך שאותם חברי קבוצה יציינו את מרכז השירות של הקבוצה אליו פנו, והמועד בו סורבה פנייתם למתן שירות באותו מרכז.

20. לא הוגשו התנגדויות או עמדות נוספות לגבי הסדר הפשרה, וזאת לאחר שנעשו פרסומים כנדרש.

דיון והכרעה

בחינת הסדר הפשרה

21. בסעיף 19 לחוק נקבע כך:

"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין.
...
(ג)(1) החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את כל אלה:
(א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה;
(ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 14, לפי הענין;
(ג) עיקרי הסדר הפשרה.
(2) בהחלטתו לפי פסקה (1) יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים אלה:
(א) הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;
(ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18( ד), וההכרעה בהן;
(ג) השלב שבו נמצא ההליך;
(ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן ( ב)(5);
(ה) הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה;
(ו) העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

22. עילות התובענה פורטו בסעיף 4 לעיל, ובסעיף 6 פורטו הסעדים שנתבקשו בבקשת האישור.

23. השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הן האם הפרו המשיבות את הוראות הדין כמפורט בעילות התובענה, והאם ההפרות הנטענות מקנות לחברי הקבוצה זכות לקבלת סעד כספי או אחר כלשהו.

24. כאמור בסעיף 19(א) לחוק, על בית המשפט המתבקש לאשר הסדר פשרה להשתכנע "כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה...וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין".

25. סעיף 1 לחוק מגדיר את מטרות החוק כמימוש זכות הגישה לבית המשפט, אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו, מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, וניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

26. לאחר שעיינתי בבקשה ובהסדר הפשרה, בעמדת היועץ המשפטי לממשלה ובהתייחסות הצדדים לעמדה זו, נחה דעתי כי הסדר הפשרה ראוי וניתן לאשרו, בכפוף לשני תיקונים בהסדר הנובעים מהערות היועמ"ש, ואשר קיבלו את הסכמת הצדדים.

27. שני המבקשים בבקשת האישור טענו כי רכשו בחנויות של רשתות את המוצרים שמייבאות המשיבות, ולא קיבלו מדבקת אחריות או מדבקת אחריות מלאה. כשהתקלקלו המוצרים אותם רכשו, לא הצליח האחד לממש את זכותו למימוש האחריות בהעדר חשבונית רכישה אותה לא ניתן היה לשחזר כיוון שהמוצר נרכש בתלושים, ואילו השני שלא מצא את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות נדרש, בהעדר מדבקת אחריות, לשחזר את חשבונית הרכישה ואף להגיע לסניף הרשת בו ביצע את הרכישה על מנת לשחזר את החשבונית. לבקשת האישור צורפו ראיות להוכחת האמור לעיל. כמו כן, באתר המשיבות, נכתב כי "בכל מקרה של פניה לקבלת שירות מכוח האחריות, יש להציג תעודת אחריות שמלאים בה הפרטים ו/או כל אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר".

28. המשיבות טענו כי הן מקיימות את כל החובות המוטלות עליהן בדין, אך בזהירות הראויה, ועל רקע האמור לעיל, קיימת לכאורה אפשרות סבירה לכך, שהשאלות המהותיות של עובדה ומשפט יוכרעו לטובת הקבוצה, באופן שהתובענה, כולה או חלקה, תאושר כייצוגית.

29. לאור האמור לעיל, עלינו לבחון את הסדר הפשרה הקובע, בין היתר, כי המשיבה 1 תרענן נהלים בנושא מסירת מדבקות האחריות במכירה ישירה, המשיבות ירעננו בכל סניפי השירות של המשיבה 2, את החובה לקיים את הוראות הדין בנושא מדבקות האחריות ומתן האחריות, יציינו בכל תעודת משלוח המועברת לקמעונאים/משווקים תזכורת בדבר החובה לספק מדבקות אחריות מלאות לצרכנים, יעניקו שירות ללקוחות ברכישה ישירה על פי תנאי האחריות גם ללא הצגת תעודת אחריות ו/או מדבקת אחריות וו/או חשבונית רכישה, יפרסמו באתר האינטרנט שלהן כי די בהצגת מדבקת האחריות על מנת לזכות במתן האחריות, בלא צורך להציג כל מסמך אחר, וכן יעניקו הטבה של תקופת אחריות נוספת לחברי הקבוצה, על פי הפירוט דלעיל.
בכך מודות המשיבות, גם אם לפנים משורת הדין, במחויבותן לפעול לפי הוראות הדין ומתחייבות לקיימן, ואף מוסיפות ומפצות את חברי הקבוצה.

30. אני סבור שהסעד המוענק לחברי הקבוצה הוא סעד הולם ומשקף גם את המטרה של אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו. מדובר במתן הטבה של תקופת אחריות נוספת, אשר באופן רגיל לא היו חברי הקבוצה זכאים לה.

אין מקום לסבור כי המשך ניהול ההליך היה מביא בהכרח לתועלת גדולה יותר לקבוצה, וזאת בהתחשב בכך שהסדר הפשרה הושג בשלב מקדמי, ונוכח טענותיהן של המשיבות. ההסדר משקף איזונים ראויים, הוא מאפשר ללקוחותיהם של המשיבות, על בסיס קבוצתי, לעמוד על מלוא זכויותיהם המוקנות להן בדין בקשר עם השירות המחויב בתקופת האחריות ובקשר עם מדבקת האחריות ולממשן בפועל בדרך סבירה ונוחה, תוך קבלת פיצוי ראוי, והוא מביא לסיום ההליך בדרך יעילה והוגנת וחוסך בזמנם של בית המשפט ושל הצדדים.

31. שני עניינים טעונים תיקון בהסדר הפשרה.

32. התיקון האחד מתייחס להגדרת הקבוצה.
צודקים הצדדים בכך שהרחבת ההגדרה נבעה מהערה של בית המשפט, והם הותירו עניין זה לשיקול דעת בית המשפט.
לאחר בחינת הנושא בעקבות הערת היועמ"ש, אני אכן סבור כי נפלה תקלה בעניין זה בהערה האמורה.
כוונתי הייתה לכלול בין חברי הקבוצה גם את אלה שביצעו את רכישותיהם מהמשיבות לאחר הגשת בקשת האישור ולפחות עד יום מתן פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה, וזאת בהתאם לסמכות המוקנית לבית המשפט בעניין זה בהתאם לסעיף 10(א) בחוק, הקובע כי "...לא ייכלל בקבוצה אדם שעילת תביעתו נוצרה לאחר המועד שבו אושרה התובענה הייצוגית..." . עם זאת, סעיף 10(א) מיוחד למקרה בו אישר בית המשפט תובענה ייצוגית, ואילו על אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית חולש בענייננו סעיף 18 (ז) (1) בחוק הקובע כי "הסדר פשרה לא יכלול...חברי קבוצה, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית".
הוראה זו היא חד משמעית, ויש לפעול על פיה.
ככל הנראה, הסיבה להבדל בין שתי ההוראות הנ"ל, היא כי המועד בו ניתן לבקש כי הסדר הפשרה לא יחול על מי מחברי הקבוצה, הוא המועד שנקבע להגשת התנגדויות להסדר (סעיף 18(ו) בחוק), דהיינו לאחר פרסום הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, ולפני מתן פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה, בעוד שהמועד ליציאה מקבוצה שהוגדרה בהחלטה המאשרת תובענה ייצוגית הוא לאחר פרסום ההחלטה בדבר אישור התובענה הייצוגית (סעיף 11(א) בחוק), כשההליכים בתובענה מוסיפים להתנהל במקרה אחרון זה.
אוסיף, כי המחוקק איפשר פתח להרחבת הגדרת הקבוצה במסגרת הסדר פשרה, לעומת הגדרתה בבקשת האישור, אך זאת רק אם הוגשה בקשה להתיר תיקון בקשת האישור (או התובענה הייצוגית, במקרה בו אושרה כבר תובענה ייצוגית), כקבוע בסיפא של סעיף 18(ז)(1) בחוק, ובקשת תיקון זו התקבלה.

33. בענייננו, לא הוגשה בקשה לתיקון בקשת האישור, ולפיכך, יש לבחון את הגדרת הקבוצה בבקשת האישור.
בבקשה זו הוגדרה הקבוצה ללא ציון טווח התאריכים בהם בוצעו הרכישות של חברי הקבוצה מהמשיבות. יש לראות בכך טעם לפגם, שכן הגדרת הקבוצה צריכה להיות ברורה [רע"א 6142/14 חברת בזק בינלאומי בע"מ נ' Myrna Mandap (9.12.14)], ואולם עמימות זו, מאפשרת במצב הדברים הנוכחי להגיע לתוצאה ראויה להבנתי, והמשלבת שני שיקולים מרכזיים. השיקול האחד הוא הרצון להרחיב את הקבוצה, שכן הותרתה בטווח התאריכים 1.6.12 – 2.10.14, תביא לכך שהסיכוי למימוש ההטבה על ידי מי שרכש את המכשיר הספציפי לפני 3-5 שנים יהיה נמוך, והרחבתה תגביר באופן משמעותי סיכוי זה. השיקול השני הוא שלא לפגוע באפשרות של מי שחפץ לצאת מהקבוצה, לבקש מבית המשפט להתיר לו לעשות כן.
שילוב שני השיקולים הנ"ל מביא לתוצאה כי יש להגדיר את הקבוצה ככוללת את מי שביצעו את הרכישה עד מועד פרסום ההודעה הראשונה (בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה), שכן הגדרת הקבוצה באותה הודעה כללה את כל מי שביצע את הרכישה עד אותו מועד (וגם מאוחר יותר, אך לאלה לא ניתנה האפשרות להיות מיודעים לתוכן ההסדר ולזכותם לבקש כי לא יחול עליהם), ולפיכך כל מי שביצע עד מועד הפרסום רכישה של מוצרי המשיבות המחייבת קבלת מדבקת אחריות, ידע כי הוא נמנה עם חברי הקבוצה, ויכול להגיש התנגדות להסדר או לבקש כי ההסדר לא יחול עליו.
מועד הפרסום היה 25.4.17, ובהתאם לכך תתוקן הגדרת הקבוצה.

34. התיקון השני מתייחס לדרך הוכחת הזכאות לפיצוי של חברי הקבוצה שלא ביצעו רכישה ישירה מהמשיבות (סעיף 5.3.6 להסדר הפשרה). ראשית, אציין מחד, שיש צדק מסוים בטענת הצדדים כי קיים קושי בהוכחת תאריך הרכישה, והאם האחריות עדיין בתוקף, כמו גם ברצון המשיבות להימנע ממתן אחריות למוצרים שיובאו בייבוא מקביל ולא על ידי המשיבות. אך מנגד, ברי כי עלול להיווצר קושי רב לצרכן המתבקש לאתר את מועד רכישת המוצר ותוקף האחריות, גם כאשר המשיבות מוכנות לסייע לו אל מול הקמעונאיות, ועובדה כי הדבר לא עלה בידי אחד מהמבקשים. כאשר טעם בקשת האישור הוא אי קבלת מדבקת אחריות או אי קבלת מדבקת אחריות מלאה, והיא נועדה למנוע מצב, שאף החקיקה ביקשה למנוע אותו, בו הצרכן נאלץ לאתר חשבונית/תעודת אחריות, הדרישה הנ"ל עלולה לפגוע בתכלית ההסדר ובהטבה שהוא מבקש להעניק לצרכנים הרלבנטיים.

לכן, יש טעם והיגיון בעמדת הצדדים המסכימים לריכוך הדרישה מהצרכנים הנ"ל, באופן שהמשיבות לא ידרשו מהם הוכחת רכישה, אלא יסתפקו בכך שחברי הקבוצה יציינו את מרכז השירות של המשיבות אליו פנו והמועד בו סורבה פנייתם (ואוסיף, כי לצורך זה ניתן יהיה לנקוב בחודש מסוים בשנה ולא בתאריך קונקרטי). דומה כי בפתרון זה יהא כדי להביא לאיזון בין השיקולים הנוגדים שנזכרו לעיל, ואני מאשר פתרון זה.

מינוי בודק

35. איני סבור כי בנסיבות העניין יש צורך במינוי בודק לפי סעיף 19 ( ב)(1) לחוק. בודק ממונה על מנת לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה, כדי שהאינטרסים של הקבוצה יישמרו ולא ייפגעו, ולהבטיח שההסדר הוא סביר והוגן מבחינתם וכי סיום ההליך בהסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.
אני סבור כי הסדר הפשרה מבטיח תכליות אלה. הסדר הפשרה מאפשר לחברי הקבוצה לקוחות המשיבות דרך נוחה למימוש הטבת האחריות הנוספת המוענקת להם, ככל שיזדקקו לכך. ההסדר אינו כולל תשלום סכומים ולכן אין צורך בעריכת חישובים ובבדיקות כספיות ופיננסיות שונות. לא הייתה התנגדות של היועמ"ש להסדר, וגם לא התנגדויות אחרות. בשים לב לכל האמור לעיל איני סבור כי תהא תועלת במינוי בודק, ואיני סבור כי חוות דעתו נדרשת במקרה זה.

גמול ושכר טרחה

36. הצדדים המליצו על גמול למבקשים בסך של 3,000 ₪ לכל אחד מהם, ועל שכ"ט למייצג בסך של 25,000 ₪.
אמנם יש קושי להעריך במקרה זה את שווי ההטבה המוענקת במסגרת הסדר הפשרה, אך התובענה הביאה תועלת לקבוצה המיוצגת המקבלת הטבה זו, וגם הביאה להסדרה הדוקה יותר של נושאי התובענה. בהביאי בחשבון את האמור לעיל, את שיקולי התשומה מבחינת השקעת הזמן והסיכונים שנטלו על עצמם המבקש ובא כוחו, שאינם חריגים לכאן או לכאן במקרה זה, ומבחינת שיקולי חשיבותה הציבורית של תובענה זו, שאין להמעיט בה במקרה זה, וכן בשלב שבו נכרת הסדר הפשרה, נראים הסכומים הנזכרים לעיל סבירים והולמים את נסיבות העניין, ואני מאשר אותם.
50% מהסכומים שאושרו ישולמו תוך 21 יום.
50% מהסכומים שאושרו ישולמו תוך 14 יום מיום שבית המשפט יאשר את דו"ח הביצוע שיגישו המשיבות, לפי סעיף 5.3.11 להסדר הפשרה, כשהוא מאומת בתצהיר על ידי אחד ממנהליהן.

אישור הסדר הפשרה

37. אני מאשר, אפוא את הסדר הפשרה ונותן לו תוקף של פסק דין, וזאת בכפוף לשני התיקונים הבאים:

א. בהגדרת הקבוצה בסעיף 5.2 להסדר הפשרה, במקום "ועד 30 יום מיום מתן פסק דין שיאשר את הסדר הפשרה" יבוא "ועד 25.4.17" .

ב. בסוף סעיף 5.3.6 להסדר הפשרה יבוא "על אף האמור בסעיף זה, חברי הקבוצה כאמור בסעיף קטן זה, לא יידרשו להציג הוכחת רכישה, ודי יהיה בכך שיציינו את מרכז השירות של המשיבות אליו פנו והמועד בו סורבה פנייתם למתן שירות באותו מרכז (די בנקיבת חודש מסוים בשנה ולא בתאריך קונקרטי)".

38. הצדדים יפרסמו על חשבון המשיבות הודעה תמציתית וממוקדת ככל הניתן בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "ההודעה השנייה") בשניים מארבעת העיתונים היומיים הנפוצים בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 20% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן) תשנ"ה – 1995.

39. תוך 10 ימים (ימי פגרה אינם נמנים) יגישו הצדדים לאישור בית המשפט את המסמכים הבאים:

א. נוסח סופי של הסדר הפשרה, כפי שאושר על ידי בית המשפט והכולל את שני התיקונים שבסעיף 37 לעיל, על מנת שיימצא נוסח שלם כזה בתיק בית המשפט.

ב. נוסח הודעה כאמור בסעיף 38 לעיל , אשר יכלול את התיקונים הנקובים בסעיף 37 לעיל.

ג. נוסח של ההודעות הנזכרות בסעיפים 5.3.8 ו-5.3.9 להסדר הפשרה לפרסום באתר האינטרנט של המשיבות.

40. לאחר אישור נוסח ההודעה השנייה, ישלחו הצדדים העתק ממנה לממונה על הגנת הצרכן וליועץ המשפטי לממשלה, בהתאם להוראת תקנה 16 לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, ויצרפו עותק החלטה זו.

41. המועד הקובע נקבע ליום 10.11.17 (בהתחשב בפגרת סוכות), ודו"ח הביצוע שיש להעבירו לבית המשפט כאמור בסעיף 5.3.7 להסדר הפשרה יומצא תוך ארבעה וחצי חודשים לאחר מכן, דהיינו עד 25.3.18.

42. אני מאשר גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו אשר ישולם בשלבים כפי שנקבע בסעיף 3 6 לעיל.

43. תז"פ ליום 26.10.17 לעניין קבלת המסמכים שעל הצדדים להגיש לבית המשפט.
תז"פ ליום 26.3.18 לעניין קבלת הודעת הצדדים על השלמת ביצוע ההסדר

44. המזכירות תעביר עותק פסק דין זה למנהל בתי המשפט.

ניתן היום, י"ד תשרי תשע"ח, 04 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד לירן דדו
נתבע: ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ
שופט :
עורכי דין: