ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולדימיר אפונין נגד סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ :

בפני כבוד השופט משה אלטר (שופט עמית)

התובע

ולדימיר אפונין

נגד

הנתבעת

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ

פסק דין

1. בתביעה שבפניי עותר התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצוי בסך 4,000 ₪, בגין משלוח 4 דברי פרסומות שנשלחו לו, לטענתו, על ידי הנתבעת או על ידי מי מטעמה, בהודעות SMS למכשיר הטלפון הסלולארי שלו, בתאריכים 28/10/14, 10/11/14, 15/12/14 ו 13/1/15, תוך הפרת הוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק ה תקשורת").

ראוי לציין כי הנתבעת הינה יבואנית של כלי רכב, לרבות רכבים תוצרת פיאט.

2. הנתבעת הכחישה, בכתב ההגנה שהגישה, כי היא שלחה לתובע דברי פרסומת. לטענתה, "בתקופה לה טוען התובע, הנתבעת התקשרה עם חברת הפרסום דיגיטל אימפקט החזקות בע"מ... (להלן: "דיגיטל אימפקט") לצורך שיווק שירותיה ברשת האינטרנט על ידי קמפיינים הנשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני אל נמענים אשר הביעו את הסכמתם לקבל דבר פרסומת מאת דיגיטל אימפקט / או החברות המדוורות, איתן התקשרה דיגיטל אימפקט" וכל הודעות הפרסומת שקיבל התובע ואשר בגינן הוא תובע פיצוי "... נשלחו על ידי דיגיטל אימפקט ו/או מי מטעמה..." ולא על ידי הנתבעת.

עוד נטען על ידי הנתבעת, בכתב ההגנה, כי דיגיטל אימפקט התחייבה כלפי הנתבעת "... לפעול בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראת חוק התקשורת ולכן אין לראות בנתבעת אחראית למעשים שנעשו על ידי דיגיטל אימפקט ו/או על ידי חברות מדוורות שונות מטעמה ומובן שהיא אינה נדרשת לפקח על המעשים של דיגיטל אימפקט ו/או מי מטעמה".

עוד נטען על ידי הנתבעת, בכתב ההגנה, כי "... הודעות הפרסומת נשוא התביעה לא מעידות על קשר כלשהו לנתבעת. בענף הרכב קיימים משווקים רבים הפועלים בתחום מכירת כלי רכב חדשים ו/או מיד שניה ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים, ללא קשר לנתבעת" וכי רכבי פיאט מקודמים על ידי משווקים שונים, שאינם הנתבעת.

לכן מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות לדוגמא.

3. אין חולקין כי מי ששלח בפועל את 4 ההודעות נשוא כתב התביעה שבפניי היא חברת דיגיטל אימפקט. כך נטען על ידי הנתבעת בכתב ההגנה וכך עולה מדברי התובע בעמ' 5 לפרוטוקול, שורות 29-23. אולם בכך אין די כדי להביא לדחיית התביעה, שכן בהתאם להגדרת "מפר סם" בסעיף 30א(א) לחוק התקשורת, לא רק מי ששולח בפועל את "דבר הפרסומת" הוא "מפרסם", אלא גם "... מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו...". מאחר שאין חולקין כי הנתבעת עוסקת, בין היתר, בשיווק ומכירה של כלי רכב, לרבות רכבים תוצרת פיאט, ההודעות שנשלחו אל התובע על ידי חברת דיגיטל אימפקט, שעניינן מבצעים של מכירת רכבים תוצרת פיאט, מפרסמות, לכאורה, את עסקיה ומקדמת את מטרותיה של הנתבעת . דא עקא, שגרסת הנתבעת לפיה רכבים תוצרת פיאט "... מוצעים למכירה על ידי מגוון גורמים שונים, ללא קשר לנתבעת", לא נסתרה.

במצב דברים זה היה על התובע להוכיח כי דברי הפרסומת שנשלחו אליו בהודעות נשוא כתב התביעה, נועדו לפרסם את העסקים ו/או לקדם את המטרות של הנתבעת דווקא ולא של גורמים אחרים העוסקים במכירה ושיווק של רכבים תוצרת פיאט.

אגב, כל שצריך היה התובע לעשות כדי להוכיח מי הגורם שהזמין מחברת דיגיטל אימפקט את משלוח הודעות הפרסומת נשוא כתב התביעה ולכן הוא בגדר "מפרסם", הוא ליצור קשר למכשירי הטלפון מהם נשלחו ההודעות, שלגרסת התובע "מזוהים" עם חברת דיגיטל אימפקט, כדי לקבל פרטים ואז היה מקבל, בין היתר, פרטים באשר לגורם שעל פי הזמנתו שלחה החברה הנ"ל את דברי הפרסומת.

אין ספק בעיניי כי לא עלה בידי התובע להוכיח כי 4 ההודעות נשוא כתב התביעה, שנשלחו אליו על ידי חברת דיגיטל אימפקט, נשלחו כדי לפרסם את עסקיה של הנתבעת ו/או כדי לקדם את מטרותיה. היינו, לא הוכח שהנתבעת הינה "מפרסם" כהגדרתו בסעיף 30א'(א) לחוק התקשורת. לכן דין התביעה להידחות.

4. סיכומו של דבר, אני דוחה את התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

אני מורה על מחיקת הודעת צד ג', ללא צו להוצאות.

אין בחיוב התובע בהוצאות כדי לבטל את חיוב הנתבעת בהוצאות על פי ההחלטה מיום 1/6/17.

למניעת ספיקות הנני להבהיר כי אין בדחיית התביעה נגד הנתבעת כדי למנוע מהתובע הגשת תביעה נגד חב' דיגיטל אימפקט (צד ג' בתיק שבפניי),שלגביה אין , לכאורה , מחלוקת כי היא זו ששלחה לתובע את ההודעות.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור, לבית המשפט המחוזי בחיפה, תוך 15 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, ד' אלול תשע"ז, 26 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.

למזכירות: נא לשלוח את פסק הדין לצדדים.


מעורבים
תובע: ולדימיר אפונין
נתבע: סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ
שופט :
עורכי דין: