ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאות דורית בע"מ נגד עירית רחובות :

בפני: כבוד השופטת שטרסברג-כהן

המבקשת: נאות דורית בע"מ

נגד

המשיבים: 1. עירית רחובות
2. שוקי פורר, ראש עירית רחובות
3. ועדת המכרזים של עירית רחובות

בקשה למתן סעדים זמניים לתקופת הערעור במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 9.2.99 בתיק בש"א 32562/99 (ה"פ 10200/99) שניתנה על ידי כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשת: עו"ד ילון הכט

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

עניינה של בקשה זו בפסילת הצעה שהגישה המבקשת למכרז לביצוע עבודות איסוף ופינוי גזם שפירסמה עירית רחובות, על ידי ועדת המכרזים של עירית רחובות שאושרה על ידי ראש העיריה. הועדה פסלה את כל ההצעות שהוגשו למכרז. הצעת המבקשת נפסלה בשל אי עמידה בתנאי הסף של המכרז ובכלל זאת בשל העדר רישיון לעסק, שנדרש על פי תנאי המכרז. המבקשת פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן צווים זמניים שיאסרו על המשיבים לפרסם מכרז חדש ולנקוט צעדים להתקשרות עם צדדים שלישיים. לטענתה די בכך שלחברת אחות של המבקשת יש רישיון עסק כדי לקיים את תנאי המכרז. הבקשה נדחתה ועל כך בקשת הרשות לערער שבפנינו.

טוענת המבקשת כי היא עובדת כקבלן משנה של העיריה כארבע שנים וממשיכה גם לאחר פסילת הצעתה במכרז בביצוע העבודות נשוא המכרז לשביעות רצון העיריה. במהלך שנים אלו לא נדרשה המבקשת לרישיון עסק. אם יש צורך בכזה, די בכך שבידי חברת אחות של המבקשת רישיון כזה. בנוסף טוענת היא, כי ביקשה להוציא רישיון על שמה (עוד לפני המכרז) אלא שהענין לא הוסדר עד מועד המכרז, אלא לאחר מכן.

בהחלטת בית משפט זה מיום 31.3.99, נתבקשה המבקשת להודיע אם ניגשה למכרז החדש שפירסמה העיריה ב- 25.3.99 וניתן צו ביניים לפיו לא ינקטו צעדים למימוש המכרז החדש עד למתן החלטה אחרת. המשיבים הודיעו כי יאפשרו למבקשת להשתתף במכרז אם תחפוץ בכך ולמעשה עיין מנהל המבקשת במסמכי המכרז אך המבקשת לא רכשה את מסמכי המכרז החדשים. עם זאת נרכשו המסמכים החדשים על ידי מנהל המבקשת בשם חברת האחות, גרשון שירותי מנוף בע"מ. לטענת המבקשת היא לא נרשמה למכרז החדש משום שהופיע בו תנאי חדש, שלא בא זכרו במכרז הקודם, לפיו מחיר מקסימלי ליום עבודה של משאית אחת לא יעלה על 800 ש"ח. תנאי זה מנוגד לאומדן קודם של מנהל מחלקת התברואה שעמד על 1100 ש"ח ליום. (כיום מבצעת המבקשת את העבודה עבור העיריה תמורת 970 ש"ח למשאית ליום עבודה).

לאחר עיון בטענות באי כוח הצדדים לא מצאתי שיש מקום להיעתר לבקשה למתן סעדים זמניים לתקופת הערעור, שאיננה אלא בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי. לא מצאתי עילה למתן רשות ערעור מפאת העדר חשיבות או עניין כללי לשאלות המתעוררות בבקשה זו וגם לגופו של עניין אין מקום למתן צו זמני כמבוקש. לכאורה, ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, הדרישה לרישיון בידי המבקשת עצמה, אינה פסולה באופן המצדיק צו מניעה זמני.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ד' באייר תשנ"ט (20.4.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99019090.J06


מעורבים
תובע: נאות דורית בע"מ
נתבע: עירית רחובות
שופט :
עורכי דין: