ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גאזי שחאדה נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העורר: גאזי שחאדה

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

תאריך הישיבה: כ' באייר התשנ"ט (6.5.99)

בשם העורר: עו"ד רפי מסאלחה

בשם המשיבה: עו"ד יהודה ליבליין

ערר על החלטת בית-המשפט המחוזי בנצרת
מיום 25.4.99 בב"ש 488/99
שניתנה על-ידי כבוד השופט א' אמינוף

בבית המשפט העליון

החלטה

העורר עומד לדין לפני בית-משפט השלום בנצרת בעבירות של תקיפת בת-זוגו, תקיפת קטין חסר ישע, איום ועלבון במקום ציבורי. בית-משפט השלום הורה על מעצרו של העורר עד תום ההליכים, ועררו של העורר לבית-המשפט המחוזי נדחה.

הנושא העומד לדיון אינו אלא בשאלת חלופת מעצר. מתסקיר המעצר שהוגש לבית-המשפט עולה כי העורר מכור לסמים קשים מזה כארבע שנים, וכמסתבר עבר את העבירות המיוחסות לו כתוצאה מאותה התמכרות. בנסיבות רגילות ראוי אדם כעורר לישב במעצר עד תום ההליכים, אך נמצא לנו כי שירות המבחן הציע לעורר לעבור תהליך גמילה מסודר בקהילה טיפולית כחלופה למעצר. העורר, תחת אשר יחטוף הצעה זו בשתי ידיו, ראה לטוב לדחותה באומרו כי בתחילה מעוניין הוא להשתחרר ממעצר. אין פלא בדבר, איפוא, כי אי-נכונותו של העורר לשתף פעולה עם שירות המבחן הביא את השירות להימנע מהמלצה על שיחרור ממעצר. אכן, דעת שירות המבחן היא כי מקור האלימות של העורר כלפי אשתו הוא בשימוש בסם, ולדעת השירות שיחרורו מן המעצר באין-תנאי מסכן את אשתו ואת ילדיו.

החלטותיהם של בתי-משפט קמא אין בהן פגם. המפתח לשיחרור ממעצר ניתן, לכאורה, בידי העורר, ומשדחה את היד המושטת אליו, אין לו להלין אלא על עצמו בלבד.

קם עורך-דין מסאלחה על רגליו והודיעני כי נתגלעו אי-הבנות בין שירות המבחן לבין העורר, וכי אין זה מדוייק לומר שהעורר אינו מסכים לטיפול בגמילה בקהילה סגורה. משכך הם פני הדברים, כך מוסיף וטוען עורך-דין מסאלחה, ראוי כי אורה על שיחרורו של העורר ממעצרו, לטיפול בו כמוצע בידי שירות המבחן.

הצעה זו אינה מקובלת עלי. אם אמנם יש בידי עורך-דין מסאלחה ראיות באשר לאותה אי-הבנה שנפלה בין שירות המבחן לבין העורר, אין מונע את עורך-דין מסאלחה מהגשת בקשה לעיון חוזר בהחלטת המעצר; ובקשה זו כי תוגש, חזקה על בית-משפט השלום כי ישמע אותה ויעשה כחוכמתו. ואולם מלאכה זו מוטלת על עורך-דין מסאלחה ולא אוכל להחליט היום כבקשתו.

אני מחליט, איפוא, לדחות את הערר בכפוף לזכותו של עורך-דין מסאלחה להגיש בקשה לעיון חוזר כאמור לעיל. לבקשת בא-כוח המדינה אני מוסיף כי אין בדברים שאמרתי כדי לחייב את המדינה לדבר, והמדינה תשקול את עמדתה על-פי החומר שיוגש לבית-המשפט.

אוסיף ואומר כי ראוי שהתיק ייקבע לשמיעה במהרה ככל הניתן. זו עתירתו של עורך-דין מסאלחה, זו בקשתה של המדינה אף היא. נמסר לי כי הוגשה בקשה לקביעת התיק לשמיעה, ואני מפציר בנשיא בית-משפט השלום כי ייעתר לבקשה בהקדם ככל הניתן.

היום, כ' באייר התשנ"ט (6.5.99)

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99027850.G01


מעורבים
תובע: גאזי שחאדה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: