ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה כרובי נגד שבתאי בן בסט :

ע"א 3667/98 - ג'
ע"א 3679/98

בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער בע"א 3667/98
והמשיב בע"א 3679/98: משה כרובי

נגד

המשיב בע"א 3667/98
והמערער בע"א 3679/98: 1. שבתאי בן בסט

המערער בע"א 3679/98: 2. פנחס קפלן

בקשה לשינוי סדר הגשת הסיכומים

בשם המערער בע"א 3667/98
והמשיב בע"א 3679/98: עו"ד א' אורנשטיין

בשם המשיב בע"א 3667/98
והמערערים בע"א 3679/98: עו"ד ג' ברון

בבית המשפט העליון

החלטה

הערעורים נשוא בקשה זו מתייחסים לתיק אחד של בית המשפט המחוזי. ע"א 3667/98 מתייחס לגובה הנזק בלבד, וע"א 3679/98 נוגע גם לשאלת החבות.

בא-כוח המערער בע"א 3667/98 מבקש לשנות את סדר הסיכומים שנקבע. לטענתו, ראוי לפתוח בסיכומים הנוגעים לטענת החבות, שהיא ראשונית ומקדמית לנושא הנזק.

אכן, נראה שיש הגיון בבקשה, שכן מטבע הדברים הדיון בשאלת החבות מניח את התשתית הרחבה ומגדיר את השאלות השנויות במחלוקת, ואילו הדיון בגובה הנזק נובע מההכרעות הנקבעות בשאלת החבות. לפיכך, כאשר מתעוררות בערעור אחד (או בערעורים מאוחדים) הן שאלות של חבות, הן שאלות של גובה נזק, הגשת הסיכומים בשאלת החבות תחילה מייעלת את הדיון, ומאפשרת לקצר את היריעה בסיכומים המתייחסים לגובה הנזק בלבד.

מאידך גיסא, שינוי סדר הגשת הסיכומים לא יפגע במערערים בע"א 3679/98, שכן לשני הצדדים זכות להגשת סיכומים ותשובות לסיכומים בהיקף זהה, ושלבי הגשת הסיכומים כפי שנקבע בצו מאפשרים לכל בעל דין להשיב לטענות הצד שכנגד, כך שאין יתרון דיוני לבעל הדין המגיש סיכומיו שני.

על פי תקנה 448(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד1984-, קביעת סדר הגשת הסיכומים נתונה לשיקול דעתו של הרשם. כיוון שקיימת הצדקה עניינית לכך, איני רואה מניעה להיעתר לבקשה.

המערערים בע"א 3679/98 טענו, כי לא ניתן לשנות את הצו הקובע את סדר הגשת הסיכומים בכתב, אלא בערעור על החלטת הרשמת. אינני שותפה לדעתם. הצו בדבר סיכומים בכתב הוא במהותו החלטת ביניים, הניתנת לשינוי בהתקיים נסיבות המצדיקות זאת. לולא היה הצו ניתן לשינוי, לא ניתן היה להיעתר לבקשות לשינוי ולהארכת המועדים שנקבעו בצו, אלא בדרך של ערעור.

אני מקבלת, איפוא, את הבקשה. הצו מיום 22.3.99 ישונה, כך שכל מקום בו נכתב ע"א 3667/98, יירשם ע"א 3679/98, ולהיפך.

מועדי הגשת הסיכומים יתחילו להימנות תוך שלושים יום מהמצאת החלטה זו.

ניתנה היום, כ' בסיון תשנ"ט (4.6.99).

חגית מאק-קלמנוביץ

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98036670.V02


מעורבים
תובע: משה כרובי
נתבע: שבתאי בן בסט
שופט :
עורכי דין: