ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שופרסל בע"מ נגד מנהל אגף מס רכוש וקרן פיצויים :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקשת: שופרסל בע"מ

נגד

המשיב: מנהל אגף מס רכוש וקרן פיצויים - איזור חדרה

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בחיפה בע"ש 5691/97 מיום
10.5.98

בשם המבקשת: עו"ד עוזי שוחט

בבית המשפט העליון

החלטה

שתיים הן טענות המבקשת המצדיקות התייחסות, ואף הן אינן מצדיקות מתן רשות לערער בגלגול שלישי. האחרת מתייחסת לאי מתן הזדמנות למבקשת לטעון טענות לפני הועדה בגלגול השני של דיוניה, והאחרת - מתייחסת לטענה שחתימות חברי הועדה אינן מופיעות על החלטתה השניה.

אשר לטענה הראשונה - קבע השופט המלומד כעובדה שהענין הוחזר לועדה רק לצורך הנמקה, ללא טיעון ואין עילה לתקוף ממצא זה בשלב הנוכחי; אשר לטענה השניה - לא עשה השופט המלומד לענינה כל ממצא ולא קבע כל הלכה ואין טענה שפסיקתו הוא, כשהיא לעצמה, אינה תקפה.

השופט המלומד סבר שכל הטענות שהועלו לפניו אינן מעוררות בעיה משפטית; נחה דעתי שמקל וחומר אין הן ראויות לבדיקה חוזרת בערכאה שלישית.

הבקשה נדחית ללא צורך לבקש עליה תשובה.

ניתן היום יא באייר תשנ"ט (27.4.99).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99007340.B03


מעורבים
תובע: שופרסל בע"מ
נתבע: מנהל אגף מס רכוש וקרן פיצויים
שופט :
עורכי דין: