ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה כתבי נגד רוטנברג רבקה :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: שלמה כתבי

נגד

המשיבים: 1. רוטנברג רבקה
2. רוטנברג שמעון
3. מיכאל שררה

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כבוד
השופטת י. שטופמן) בע"א 1541/97

בשם המבקש: עו"ד דן בקר

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה לרשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום. המערער חוייב לשלם למשיבים 1-2 סכומי כסף שחוייבו בהם בגין ערבות בנקאית שחולטה לאחר שהמערער לא עמד בהתחייבויותיו.

בבקשה שלפני טוען המבקש טענות שעיקרן הוא שבנסיבות הענין לא היה מקום להחיל את הוראות חוק הערבות התשכ"ז1967-, כי לא היה מקום לקבוע שבין המבקש לבין המשיבים קמה מערכת יחסים חוזית, וכן שלא קמה למשיבים עילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט1979-.

בין אם צדקו הערכאות שקדמו לי ובין אם לאו, הבקשה שלפני איננה מעוררת במקרה זה כל שאלה הלכתית בעלת חשיבות כללית, המצדיקה מתן רשות לערער בגלגול שלישי, אלא היא מתייחסת כל כולה ליישום הדין על העובדות והנסיבות הפרטניות של המקרה. יתירה מזו: נוכח הממצא (שאין מקום להשיג עליו בערכאה זו) שהמשיב מס' 3 שימש לצורך קבלת הערבות כשלוחו של המערער בידיעת המשיבים מס' 1 ו2-, נוצרה יריבות בין אלה האחרונים כלפי המבקש; ועם פרעון הערבות הבנקאית הפכו המשיבים מס' 1-2 לנושיו של המבקש.

לפיכך אני דוחה את הבקשה בלא צורך לבקש עליה תשובה.
ניתן היום ז בניסן תשנ"ט (24.3.99).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99010670.B01


מעורבים
תובע: שלמה כתבי
נתבע: רוטנברג רבקה
שופט :
עורכי דין: